Posts Tagged 'arbetslöshet'

Kriminella gör bäst i att fortsätta sin kriminella bana


Av samhället får de i alla fall ingen hjälp, och den som vill glömma sin dumhet, efter avtjänat straff skall i alla fall inte söka arbete eller hjälp av arbetsförmedlingen.

Nu har Alliansen bestämt att Arbetsförmedlingen skall få en egen databas där de skall lagra arbetssökandes kriminella gärningar… Ni vet arbetsförmedlingen som inte lämnar ut vilka de privata företagen är, som utnyttjar FASARE.

Har den dömda förlorat alla sina medborgerliga rättigheter?

Syftet är att snabba på handläggningstiderna hos myndigheten, skriver Helga von Pitbull, snart i FAS 4. Kanske är det nu tänkt att FASARNA skall bli delade i olika klasser, de kriminella dömda till helvetets eldar, medan de andra slavarna, kan få leva i tron, att de en dag skall bli hämtade till himmelriket?

Fån Alliansen och Arbetsförmedlingen sida så handlar det om att kunna matcha arbete med arbetssökande lättare, läser jag på en (M)Lotta blogg. Frågan är då om arbetsförmedlingen inte vet om sina klienters bakgrund, och därmed matchar fel, eller hur menar man?

Man skall heller inte glömma att Maud Olofsson inför det senaste valet, nämnde att hon mycket väl kunde tänkas privatisera arbetsförmedlingen. Vilket skulle kunna innebära att privata arbetsförmedlingar växte upp som svampar ur jorden, och hade fri tillgång till sina klienters straffregister…. Känns det inte lite George Orwell över det hela?

Det finns en teori inom kriminologin som kallas stämplingsteorin, och jag tror man borde titta på den lite närmare och fråga sig om man inte riskerar att låsa in småtjuvar till ett fortsatt liv i kriminaliteten. Den F.d. kriminella med ett samvete vill väl inte behöva leva med sina dumheter resten av sitt liv, om man har avtjänat sitt straff. Det borde inte vara främmande för många av oss, det faktum att det som sitter i våra fängelser är de personer som åkte dit. Många av oss som klarade oss, åkte aldrig dit och kunde gå vidare i livet utan att riskera bli stigmatiserade som kriminella. Vi har ju tyvärr en poliskår som inte kan skryta om någon speciellt hög uppklaringsstatistik. Så det finns en massa kriminella som aldrig straffats för sina brott, på arbetsförmedlingen ute i samhället men säkerligen även i Riksdagen.

Vi är ute på mycket djupt vatten, mycket oroväckande utveckling, skall även detta få ske i det tysta, utan att våra medier ifrågasätter vad som håller på att ske?

Så den som blir kriminell gör rätt i att aldrig åka dit, för i detta samhälle straffar vi bara de redan straffade.

Pitbull skriver…Vad kommer härnäst? Arbetsförmedlingens egna databas med information om arbetslösa från socialtjänsten och ytterligare en som innehåller alla besök och kontakter den arbetslöse haft med sjukvården. Allt för att påskynda processen. Till vad? Fas 3? 

(M) Lotta skriver ,,,Propositionen har till syfte att modernisera och effektivisera de register, som har uppgifter som är relevanta och viktiga för att personer på ett mera flexibelt och effektivt sätt ska kunna beredas arbete

Att få tillgång till straffregistret skall alltså bereda personer med avtjänade domar att få tillgång till arbete på ett mer flexibelt och effektivt sätt, Jag förstår inte alls syftet tror att denna slutledning skulle bli underkänd om det handlat om en uppsats. Jag tror mer på det Pitbull skriver, att det här riskerar att sprida sig vidare, vilket är meningen.

Lotta (M)…Att Arbetsförmedlingen när så behövs kommer åt uppgifter som tidigare varit sekrettesbelagda, utan att den enskilde vid varje tillfälle beviljat fullmakt är en viktig reform.

Du som är arbetssökande skall inte ens behöva informerats om vilka register arbetsförmedlaren söker i, för att få veta allt om dig som person, och din bakgrund. För att detta skall fungera så söker man konsekvent i registren på alla klienter som kommer till AF. Vet du ens själv vad som står om dig?

Principen är att Arbetsförmedling ska ha de redskap som behövs för att vara behjälplig i processen med att finna ett arbete till alla. Principen att alla, även om man varit straffad för brott ska ges möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden. 

Jag fattar i alla fall inte, måste arbetsförmedlarna veta om du varit straffad för att kunna finna ett arbete åt alla? Så idag får alltså inte den som tidigare varit straffas arbete, trots att arbetsförmedlaren inte ens tycks känna till det?

uppgifter som finns i hälso och sjukvårdens enligt hälso och sjukvårdslagen, undantagna Arbetsförmedlingens kompetensområde. Fast de har de ju tillgång till i alla fall, när de utförsäkrade skrevs in på Af fick de skriva på ett papper, om att de godkände kommunikationen mellan myndigheterna.

Att först straffas för ett brott och sedan livslångt ”straffas” med att aldrig få möjlighet att komma in på arbetsmarknaden är en dubbel bestraffning. Ursäkta att jag är trög men kommer f.d. kriminella lättare in på arbetsmarknaden bara för att Coacher och arbetsförmedlarna får tillgång till straffregistret?

Inget förklarar heller varför detta skall ske i smyg, att vi kollas upp så fort vi sätter fötterna på AF? Är det kanske mer ett sätt att hålla oss därifrån?

Kan inte säga det bättre själv så jag låter Pitbull avsluta.

Vad skall de erbjuda de kriminella? En fas 3 sysselsättning? Från anstalt till dårhus. Ett livslångt utanförskap med andra i samma situation. För att vi skall få möjlighet att dricka förmiddagskaffe och samtala med andra. Det är sådant vi uppskattar, i alla fall är det vad Lotta tror om den bistra verkligheten. För ni skall veta att: ”efter många år av ensamhet i arbetslöshet hemma vid köksbordet betyder gemenskapen så mycket. Att tillsammans med nya kollegor på arbetsplatsen eller i FAS 3 kan man stärka sin arbetsförmåga inför framtida jobbchanser.”

Arbetslösa har ingen sekretess längre, men anordnarna som tar emot fas 3:are är top secret. Vilka jobbar Arbetsförmedlingen för egentligen? Ja, inte för de arbetslösa i alla fall. 


Försäkringskassan jagar sjuka, arbetsförmedlingen kriminella, och socialen fattiga,,,, vad faaan är det med detta land egentligen???

Annonser

Arbetslöshet och FAS 3


Jag har sett uppdrag granskning har du? Pratade med en person som inte riktigt fattat vilka lönevillkor det handlade om….

Försökte därför förklara att de 40 % arbetslösa som var med i A-kassan kunde som mest få 65 % av sin tidigare lön men med en straffskatt ovanpå detta. De 60 % som inte var med i en A-kassa kunde bara få 223: – i ersättning om dagen i FAS 1 och Fas 2, för att sedan i FAS 3 inte få ett endast nickel…. Man förväntar sig alltså från regeringen att 60 % av dagens arbetslösa som hamnar i FAS 3, skall lämna åtgärden för att ”frivilligt” ta sig in i utanförskapet…. Moderaterna i Sverige har enligt min mening en genial plan för att få bort den defekta arbetskraften som ”bara ligger samhället till last”… Istället skall vi importera ”rätt” arbetskraft som vi vid andra behov kan göra oss av med…

En stor del av de arbetslösa är ju 55+, något övervägande kvinnor, samt även defekta genom år av slit i den offentliga sektorn. Även så har en stor grupp handikapp av olika slag som de föddes med, alltså inget de själva valde att skaffa sig. De är väl att betrakta som högviltet på arbetsmarknaden, som bara väntar på att få omfamna dem. Är det bara människor med handikapp som betraktas som lata, eller kvinnor över 55år som inte orkar anstränga sig för att få ett arbete, varför skulle de annars vara utan arbete?. Ungdomsarbetslösheten är ju endast en synvilla enligt Sverige statsminister…

Min egen tolkning är att det helt enkelt inte finns tillräckligt många arbeten i Sverige. Den här regeringen satsar inte på tillräckligt många innovationer för att skapa arbetstillfällen. Fast jag måste väl ha fel, regeringen som menar att arbetstillfällen kommer när skatterna sänks, och sänks och sänks måste väl ändå veta?

Så mycket som skatterna redan sänkt så borde det väl inte finnas en endast själ arbetslös, vid det här laget, men det gör det ju?

Inte heller förstår jag hur det kan skapas nya arbeten bara för att enskilda har mer pengar i plånboken? Det blir ju istället färre anställda i den offentliga sektorn med löner, när det måste sparas, till förmån för alla skattesänkningarna . Pengarna som togs ifrån sjukförsäkringen som gick med miljarder i vinst är väl snart slut?

Vinner borgarna nästa period då kommer vi få se på avgiftshöjningar av sällan skådat slag. Borgs önskningar om lönesänkningar kommer att genomföras, vilket egentligen börjat då inga löner längre höjs.

Nej man skall inte vara gnällig utan försöka se det goda ur allting och visst är det bra att människor får gå på vuxendagis och träffa andra att leka med (FAS 3)?

Regeringen menar ju att det kommer att ge dem arbete då de knyter sociala kontaktnät, och de borde väl veta? Sociala kontakter med andra arbetslösa leder garanterat till arbete, för att inte prata om hur duktig och pålitlig man kan få visa sig vara när man stickar utan garn. Det ger nog många bra referenser….

Fast den där forskaren på Uppdrag granskning menade att man inte får arbete genom låtsasarbeten utan genom riktiga arbeten, och han kanske också vet. Så frågan är om regeringen medvetet låser in arbetslösa i FAS 3, då de är ett bra sätt att få bort de defekta från systemet?

Uppdrag granskning visade ganska tydligt, att de endast var den innersta kretsen i det moderata partiet som fick förstå dess effekter. Allt skulle gå så fort att ingen skulle inse vad det egentligen handlade om, och nu när det är genomfört måste ju alla partier hålla skenet uppe…

Att slösa bort arbetskraft och skattepengar på ”fantasisysselsättningar” är ju helt befängt, när så många går på knäna inom bl.a. vården.

För oss skattebetalare så blir det rena vinsten när FAS 2 hopar av inför FAS 3, då de ingen ersättning får längre. Fast på lång sikt så är det rena vansinnet att producera människor in i utanförskapet.

Varför vi sedan låter för tidigt födda barn överleva som är dömda till utanförskap överleva det är en annan historia…

Nu har i alla fall vår gode statsminister äntligen uttalat sig om FAS 3-

Hur ska personer inom Fas 3 komma ur sin situation?
-Till slut måste de hitta en arbetsgivare som vill anställa dem, säger statsminister Reinfeldt till SVT.

Tänk så klok den gode statsministern är…

Till er alla som inte hittade en arbetsgivare som ville anställa er, och nu befinner er i slutförvaringen. Till er alla som inte får starta eget, ta hjälp av coach, utbilda er, endast om en arbetsgivare vill ha er kan ni ta er därifrån…

Men arbetsgivarna vill ha FAS 3, de vill ha dem så mycket att de sparkar sin egen personal, de tar inte ens emot personer på lönebidrag då de hellre vill ha personer i FAS 3.

Så kära Reinfeldth hur skall man få en arbetsgivare att vilja betala en lön för någon de får gratis och tillika betalat för att utnyttja?


SOLIDARITETSTANKEN

Bloggarna på denna sida står var och en för innehållet i sina inlägg, och alla som skriver behöver inte ha samma åsikt i alla sakfrågor. Alla inlägg skall hålla en god och saklig ton.
.
Uppgifter bör i största mån verifieras med länkar.
.
Bloggarna har inte rätt att bli alltför personliga.
.
Bloggtroll, personliga påhopp, näthat eller andra icke adekvata kommentarer kommer inte att släppas fram. De som vill kommentera bör därför hålla sig till ämnet, för att kunna upprätthålla en seriös diskussion.
.
Gemensamt för alla som skriver på denna sida är att vi bl.a. värnar om alla människors rätt att få leva under goda förhållanden.
.
Vi är alla personer med åsikter åt vänster, och gör gemensam sak med att få den borgerliga regeringen bortvald 2014.
.
Bloggen är alltid öppen för fler intresserade skribenter som vill bidra till förändringarnas vindar. Vi kan aldrig bli för många. Vi söker bloggare med hjärtat till vänster, som vill ingå i vår gemenskap.
.
Vi vill återuppliva Solidaritetstanken, för alla människors lika värde och rättigheter... Gästskribenter är också välkomna med en förfrågan om att få deltaga med inlägg.
.
Alla skribenter på denna blogg har möjligheten att vara med och föra en dialog utifrån inläggen.I de fall en kommentar önskas besvaras av specifik skribent, så skall frågan riktas direkt till den avsedda.
.
Välkommen till en öppen debatt!

ARKIV

'
The Rainforest Site

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Gör sällskap med 15 andra följare

BLOGGSTATISTIK

  • 29,269 BESÖKARE
Annonser

%d bloggare gillar detta: