Posts Tagged 'ohly'

SOLIDARITETSTANKEN – Att valla fårskocken…


Medborgare!

Idag var det Vänsterpartiets dag i Almedalen. Där höll Lars Ohly tal och Jonas Sjöstedt gick för första gången ut och utmanade Ohly om Partiledarposten. Det ena var väntat och det andra överraskande men inte oväntat heller.

http://playrapport.se/video/2472295

Frågan är vad vi tycker om det?

En del anser att Sjöstedt och ett delat ledarskap kan föra partiet framåt.  Andra tror att han är opportunist.

Personligen gillar jag Ohly vars intelligens är odiskutabel, och eftersom han i skarpt läge alltid har haft lika bra koll på fakta och siffror (lika bra som MP’s Maria Wetterstrand), och ingen av högerpolitikerna ville argumentera mot honom av det skälet. Han anses vara osmidig och envis eftersom han avsade sig Kommunismen för sent…

Men var det verkligen det, som han och Vänsterpartiet skulle gjort?

Skulle man, i stället för att utgå ifrån att Svenska folket är sådana dumskallar att de inte kan lära sig eller utbilda sig i vad Kommunismens verkliga budskap och tyngd verkligen ligger,  ge upp det som är grunden för både socialdemokratin, partiet och medborgarrörelser?

Man utgick ifrån att Svensken ÄR för dum. Och tvingade Ohly att anpassa sig.

Och tyvärr, om man ser till hur folk, genom TV och media och högerdominerade tidningars hjärntvättande, i 25 år, alltsedan ”novemberrevolutionen” släppte marknadskrafterna lösa, tycks resonera nu i ”tittytainment’s” tidevarv, så kanske det var ett nödvändigt drag…

Svenska fårskocken behöver ledas av en cirkusdirektör, som kan domptera med morot och piska

Eller vidtalas av en människa som i en debattartikel riktad till Jesse Jackson inte verkar förstå vad hon talar om? eller vilket kulturarv, av slaveri, vi faktiskt har i vårt land?

Fast jag håller inte med i ovan redovisade slutsats eller frågeställning…

Jag tror att det finns svenskar som är intelligenta nog att läsa sig till och verkligen FÖRSTÅ vad Kommunismens slutsatser står för i verkligheten, inte vad liberalmedias populistiska propaganda får folk att TRO att det är…

Det är vad framtiden kräver av oss som HAR förstått. Att fortsätta att utbilda och informera de andra om vad dagens politik och framtidens utveckling innebär för svensken vare sig han är ett dumt får, eller en orolig och välinformerad bisittare till världshändelserna.

Bankernas spelande med bolånekapitalets bubbla, Regeringens uppenbara 0mfördelning av resurserna, BORT från människor och deras behov och TILL bankernas profithungrande konton på Jersey, världsherraväldesdrömmande men totalt skuldsatta på randen till utblottade USA (deras skulder ökar med 1000 miljarder per DAG), som dikterar alltfler nationer och styr över alltmer resurser i grandios tävlan mot KINA och låter Israel begå allt fler och allt grövre övertramp,  samtidigt som man allt framgångsrikare jagar och nedlägger de fiender som vågar sätta sig upp emot dem, det lilla minsta.

På alla nivåer måste vi väcka den lilla dumma människan…

och få henne att vilja skaffa sig mer kunskap och få henne att inse att vi med hennes hjälp, tillsammans, måste få politikerna, högt och lågt att inse, att de MÅSTE lyssna på folket och inse att värdet som avgör ditt liv, inte ska vara din köpkraft utan ditt medborgarvärde…

Vad du kan ge och bidra med på en humanistisk våg och inte vad du kostar eller kan betala till ett kapitalistiskt konto.

http://svt.se/embededflash/2472426/play.swf

För övrigt gick Riksbankens Sven Yngves ut med att man höjer räntan till 2 % igår.

Och de två vita svenska journalisterna i Etiopien… Tror du de får ruttna i fängelset bortglömda av världen som Isaac Dawit?

// Hemimamma

Annonser

SOLIDARITETSTANKEN – När man skjuter arbetare…


”Vänsterledaren Lars Ohly har varit en flitig besökare i Västra Götaland de senaste veckorna. Han har valtalat på en rad torg i regionen, för att väcka uppmärksamhet om omvalet som sker på söndag.

Men när det verkligen gäller nobbar han regionen. Valspurtande vänsterpartister får klara sig utan sin partiledare i helgen.

Orsak: Lars Ohly åker till Västernorrland i stället.

Anledningen är att han ska delta i högtidlighållandet av skotten i Ådalen. I helgen är det nämligen 80 år sedan den mycket uppmärksammade arbetskonflikten.

Ådalen 31 ska uppmärksammas med tal av Lars Ohly och Metallbasen Stefan Löfvén samt kransnedläggning och filmvisning.”

Jag läser politikerkollens inlägg av Anette Holmkvist, där hon anklagar Lars Ohly för att svika sitt parti. Han ska åka och högtidlighålla minnesdagen för skotten i Ådalen, som skedde 15 maj för 80 år sedan. Behöver jag säga att jag blev lätt uppretad av insinuationerna?

”Men när det verkligen gäller nobbar han regionen.”

Ohly nobbar.jpg

Jag besvarade hennes inlägg så här: Kommentaren ligger när detta skrivs inom parentes och jag vet inte om den kommer att släppas igenom, så jag gjorde som jag brukar… en HEMI, alltså en captchabild.

Kommentar till Ådaleninlägget.jpg

Ekman blev symbolen för 1920-talets vågmästarpolitik.

Fakta om Ådalen -31

Om regeringen Carl Gustaf Ekman

File:1led0513adalen.jpg

Den 15 maj bestämdes att militären skulle dras bort och arbetarna skulle sköta ordningen.

Fyra av dödsoffren fick en gemensam grav på kyrkogården vid Gudmundrå kyrka. De anhöriga till de döda och skadade fick inte något skadestånd eftersom de betraktades som upprorsmän. På graven finns en stenplatta med dikten ”Gravskrift” av Erik Blomberg:

Här vilar

en svensk arbetare

stupad i fredstid

vapenlös värnlös

arkebuserad

av okända kulor

Brottet var hunger

Glöm honom aldrig

”Det finns sålunda anledning att icke lägga en alltför tunga ansvarsbörda på den militäre befälhavaren. Men även om detta beaktas, måste varje tänkande människa reagera mot att det som hände överhuvud skulle behöva inträffa. En kravall som i någon av rikets större städer säkerligen kunnat avvärjas med en relativt ringa polisstyrka utan andra skador än några krossår, föranledde i detta fall det ohyggliga resultatet av fem dödade och fem skadade. Enligt kommissionens mening visar detta med styrka på vad som redan förut framhållits, nämligen vilket olämpligt medel för ordningens upprätthållande militären är i sådana fall där det icke är fråga om att möta en öppet beväpnad motståndare.” Ådalskommissionen


Respekterar inte Anette Holmkvist de olyckliga själar som dödades av sin Regering? Ohly nobbar ingen. Men Holmkvist saknar heder.

SOLIDARITETSTANKEN – Krigets vara eller inte vara? Lars ohly’s förklaring och V’s hållning.


  imagesCA329XBO.jpgGOD AFTON!! Jag rebloggar mitt vanliga inlägg på Hemimamma där jag samlade alla chattter som Ulf Kristersson deltog i under ett tak, och han fick försvara ”förbättringarna” i sjukförsäkringen…

Dessutom såg jag ett inlägg som menar att reglerna är OLAGLIGA och bevisen finns HÄR

Läs och begrunda…

Nu över till mitt egentliga ärende. På Facebook har jag ett antal vänner från vänsterpartiet som jag diskuerar saker med och en sådan är Lars Ohly. Eftersom jag själv är emot insatsen i Libyen av en massa olika skäl (läs Maveras blogg) så är det inte mer än rätt att motståndarna får ge sin förklaring och med Lars Ohly’s tillstånd, så publicerar jag här en kommentar från hans Facebooksida, som förklarar partiets ställningstagande i Kriget/insatsen mot Libyen. Jag hoppas att det ska hjälpa dem som är osäkra själva, att välja ställningstagande.

lars_ohly.png”Vänsterpartiet har beslutat att välkomna FN-resolutionen 1973. Resolutionen har till syfte att skydda civila enligt den folkrättsliga formuleringen ”ansvar att skydda” (responsibility to protect). Målsättningen är att uppnå ett vapenstilles tånd i Libyen. För att lyckas med detta innehåller resolutionen tre delar; Ett vapenembargo, en icke-flygzon över delar av landet och ett mandat att skydda civila med alla nödvändiga åtgärder.

Det handlar inte om ett angreppskrig eller en ockupation. Tvärtom är FN-resolutionen tydlig med att inte tillåta marktrupper i någon del av Libyen.

FN-resolutionen togs nio dagar efter det att revoltörerna begärt skydd från världssamfundet mot de attacker som de militärt överlägsna Khadaffitrupperna då påbörjat mot befriade städer som Benghazi och Misrata. Resolutionen antogs fem dagar efter det att Arabsamfundet uppmanat Säkerhetsrådet att agera.

I Säkerhetsrådet antogs resolutionen med tio röster för, noll röster emot och fem nedlagda (Brasilien, Kina, Tyskland, Indien och Ryssland). Övriga länder i Säkerhetsrådet är USA, Storbritannien, Frankrike, Colombia, Sydafrika, Bosnien-Hercegovina, Portugal, Libanon, Nigeria och Gabon.

Den fråga som jag ställt mig är hur Sverige skulle ha ställt sig i en omröstning om vi varit representerade i Säkerhetsrådet och Vänsterpartiet fått råda. För mig har då inte funnits något tvivel om att vi skulle röstat för FN-resolutionen.

FN fungerar inte bra. Vetorätten gör att makten i stor utsträckning ligger hos de fem ständiga medlemmarna med de konsekvenser det för med sig för hänsyn till dessa länders egna intressen. Ändå är det FN som är den enda motvikten till att de militärt och ekonomiskt starkaste länderna tar lagen i egna händer.

FN har i princip våldsmonopol, vilket innebär att det endast är FN som har rätt att besluta om användandet av våld i internationella relationer. Enda undantaget är att länder har rätt att besvara pågående militära angrepp i självförsvar.

FN behöver stärkas för att motverka den djungelns lag som följer av att stormakter agerar själva, men också för att förhindra katastrofer som de brott mot mänskligheten som till exempel ägt rum i Rwanda och Srebrenica.

Det innebär inte att varje beslut som fattas av FN är korrekt, däremot att beslut fattade enligt FN-stadgan äger en folkrättslig legitimitet.

I fallet Libyen menar jag att resolution 1973 både var nödvändig och folkrättsligt grundad.

Med denna bedömning som grund har vi i Vänsterpartiet också förhållit oss försiktigt positiva till ett svenskt deltagande för att verkställa Säkerhetsrådets beslut. FN har – tyvärr – inte egna resurser att fullfölja sina beslut. Vi hade önskat att FN skulle kunna leda operationer men den förmågan har andra. Detta har tidigare lett till att Nato till exempel tagit på sig befälet över FN-insatsen i Kosovo. Att Nato ansvarade för den insatsen hindrade inte mig eller Vänsterpartiet att stödja ett svenskt deltagande i FN-missionen Kfor.

Vänsterpartiet välkomnar att skyddet av civila sätts före nationellt självbestämmande.Det är en növändig utveckling av folkrätt och internationell lag. Det finns dock ingen annan som kan göra en sådan bedömning än FN.

Vi har beslutat att ta ställning för den proposition som regeringen lagt och som innebär att Sverige ställer 130 personer samt ett Hercules-plan, ett signalspaningsplan och högst åtta Jas Gripenplan till FN-insatsens förfogande.

Vi har tidigare kritiserat Carl Bildt för att han ansåg att situationen i Libyen ”inte handlar om att ta ställning för den ene eller andre”. Vi kritiserade Bildt för att han vägrade kräva Mubaraks avgång. Vi uttalade att vi tydligt stod på demonstranternas sida mot diktatorerna. Denna inställning kvarstår.

En del har sagt att vi inte vet vem som utgör oppositionen i Libyen. Det är naturligtvis sant i den meningen att oppositionen består av många olika riktningar – det gäller för övrigt alla de länder där människor nu protesterar mot förtryck och ofrihet: Libyen, Tunisien, Egypten, Bahrain, Jemen, Syrien, Jordanien…

FN har kritiserats för att inte ingripa i andra länder där revolterna slås ner. Det är helt sant. Vänsterpartiet skulle gärna se att till exempel regimerna i Bahrain och Syrien sattes under press av världssamfundet. Vi föreslår också att en flygförbudszon ska inrättas över Gaza så att Israels militära attacker upphör. Men att FN inte agerar i andra fall innebär inte att passivitet vore rätt i fallet Libyen. Tvärtom kan ansvaret att skydda nu användas som ett starkt argument för folkrättsligt legitima insatser i andra länder i framtiden.

Det är inte USA som drivit på för att FN ska agera i Libyen. Tvärtom har USA trvingats till handling av en stark internationell opinion.

En del har efterlyst humanitära insatser i stället för militär. Men för att förhindra ett blodbad och befarade brott mot mänskligheten är skyddet av civila och flygförbudszonen just nu helt nödvändiga. Humanitära insatser kan i dag främst göras i grannländerna Tunisien och Egypten där cirka 12 000 människor befinner sig i flyktingläger. Det är få libyer som flytt, men desto fler människor från Kina, Bangladesh och andra afrikanska stater.

På sikt måste starka humanitära insatser komma till stånd inne i Libyen. Förutsättningarna för det finns ännu inte. Vänsterpartiet är kritiska till att regeringen inte bättre planerar och redan nu avsätter resurser som kan användas till stöd och återuppbyggnad när en vapenvila etablerats.

Det finns de som är oroliga för att Sverige nu ska kunna tvingas till andra insatser än de som riksdagen ska besluta. Den oron delar jag inte alls. Det är den svenska riksdagen som förfogar över hur Sveriges insatser ser ut, det kan ingen annan bestämma. Om FN-insatsen skulle användas till något som inte har stöd i FN-resolutionen så skulle den inte längre ha folkrättslig legitimitet. Detta skulle till exempel vara fallet om marktrupper sätts in eller om vapenembargot hävs. I sådant fall upphör också grunden för det svenska deltagandet.

Det sägs att inte alla andra vägar att lösa konflikten prövats när FN beslutade om skydd av civila. Det menar jag är felaktigt. Det fanns inga möjligheter att föra några som helst meningsfulla förhandlingar med Khadaffis regim utan att risken för massmord var överhängande. Alla vägar var prövade och Khadaffi hade tydliggjort att hans ambition var att hämnas på alla dem som vågat revoltera mot diktaturen.

Jag anser därför att partistyrelsen kommit fram till en klok linje i en svår fråga.”

LARS OHLY  7 april 2011

LibyenJeander.jpg

(Bilden hämtad HÄR)

GOD AFTON!!


SOLIDARITETSTANKEN

Bloggarna på denna sida står var och en för innehållet i sina inlägg, och alla som skriver behöver inte ha samma åsikt i alla sakfrågor. Alla inlägg skall hålla en god och saklig ton.
.
Uppgifter bör i största mån verifieras med länkar.
.
Bloggarna har inte rätt att bli alltför personliga.
.
Bloggtroll, personliga påhopp, näthat eller andra icke adekvata kommentarer kommer inte att släppas fram. De som vill kommentera bör därför hålla sig till ämnet, för att kunna upprätthålla en seriös diskussion.
.
Gemensamt för alla som skriver på denna sida är att vi bl.a. värnar om alla människors rätt att få leva under goda förhållanden.
.
Vi är alla personer med åsikter åt vänster, och gör gemensam sak med att få den borgerliga regeringen bortvald 2014.
.
Bloggen är alltid öppen för fler intresserade skribenter som vill bidra till förändringarnas vindar. Vi kan aldrig bli för många. Vi söker bloggare med hjärtat till vänster, som vill ingå i vår gemenskap.
.
Vi vill återuppliva Solidaritetstanken, för alla människors lika värde och rättigheter... Gästskribenter är också välkomna med en förfrågan om att få deltaga med inlägg.
.
Alla skribenter på denna blogg har möjligheten att vara med och föra en dialog utifrån inläggen.I de fall en kommentar önskas besvaras av specifik skribent, så skall frågan riktas direkt till den avsedda.
.
Välkommen till en öppen debatt!

ARKIV

'
The Rainforest Site

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Gör sällskap med 15 andra följare

BLOGGSTATISTIK

  • 29,258 BESÖKARE
Annonser

%d bloggare gillar detta: