Posts Tagged 'miljö'

Kemikalier


Välkommen till världen, du föds och straffas för att dina föräldrar är fattiga! (via Finns mitt Sverige kvar ?) Rekommendera tips om granskning, ni màste läsa detta otroligt viktiga vittnesmàl! Fast det är ju bara ett av alla vittnesmàl om hur de stora företagen klarar sig medan arbetarna straffas. Bananarbetarna i Honduras, dessa fattiga arbetare som slet för det stora multinationella företaget insjuknade och blev handikappade för livet, deras barn blev sjuka, medan det stora multinationella företaget tvättade sina händer och lämnade de fattiga familjerna … Read More

via skvitts

Annonser

Döden går på djupet!


Efter önskemål publicerar jag mitt inlägg på Skvitts även här.

Det har ju sagts att vi inte ska oroa oss så mycket för koldioxidutsläppen eftersom gasen tas upp av haven.

Demagogi!

27 kilometer väster om Neapel ligger ön Castello Aragonese. Intill den finns på havets botten ”skorstenar” som spyr ut vulkaniska gaser bestående av koldioxid. Detta försurar havet runt ikring så att det där råder en surhetsgrad som vi förväntar oss att havet i sin helhet kommer att ha om ca 40 år.

Organismerna här har haft årtusenden på sig att anpassa sig till dessa förhållanden, men så har inte skett. Kalkbyggande djur, som till exempel snäckor och musslor saknas helt eftersom de inte kan bygga upp sina skal.

Atmosfären har i dag en högre koncentration av koldioxid än vad som är känt så långt tillbaka vi kan kontrollera, 800.000 år. 500 miljarder ton av gasen har vi släppt ut sedan industrialiseringen började.

Och utsläppstakten ökar.

30 % av detta har haven tagit upp.Om trenden håller i sig kommer haven att vara 150 gånger surare 2100 än vad de var år 1800.Om vi helt slutade släppa ut koldioxid skulle det ta tusentals år för haven att återfå den naturliga nivån.

Havens minsta organismer har oftast någon form av kalkskelett.Det gäller inte minst coccolitoforiderna, encelliga växter i haven, även kallade kalkflagellater. De och planktoniska foraminiferer har en gång i tiden bland annat bildat Dovers vita klippor.

Dessa organismer riskerar att dö och det är de som utgör basen i näringskedjan. Det blir som att släppa korna på bete i Sahara.

Redan nu håller matfisken på att försvinna, vilket anses bero på utfiskning. Om dessa fiskars mat dessutom försvinner, då är det adjöss med detta livsmedel i en värld vars befolkning beräknas nå ett maximum år 2050 med nio miljarder människor.

Vad ska vi äta?

Koldioxidutsläppen är alltså inte bara en fråga om global uppvärmning! Den sidan av myntet är troligen den minst alarmerande.

Vad beror denna utveckling på? Jo till stora delar på den framväxande kapitalistiska ekonomin under de sista 200 åren. I en sådan ekonomi räknas kostnader enbart som utgifter och okontrollerade utsläpp ger de minsta utgifterna. I sanningens namn visste man inte från början vilka konsekvenser dessa utsläpp hade, men nu när man vet det motarbetar dessa kapitalistiska krafter varje form av reglering av dessa utsläpp.

För vår överlevnads skull måste kapitalismen förpassas till historiens kabinett!

Solidaritet i tid och rum


Det har skrivits mycket om den sociala välfärdens nedrustning på senaste tiden. Inte minst om utförsäkringen av dödssjuka. Det är skam på torra land! Det är alliansens politik. Det är en politik som är så fjärran från solidaritet som helvetet är från himlen. Vi lever i ett råare samhälle. Men det gäller inte alla, ty en del kan till och med bli rika på sitt avsked!

Solidaritet är det som i grund och botten håller samman samhället och har hållit det samman sedan urminnes tider. Utan soldaritet skulle vi aldrig ha skapat civilisationerna från början! Men någon Edens lustgård har det aldrig rört sig om sedan odlingen och jordbrukets uppfinnande, eftersom det då plötsligt fanns ett överskott att fördela, fördela orättvist, sälja, köpa, spekulera med och stjäla.

Manna utan sked.jpg

Överskottet skapade grogrunden för klassamhället och därmed en bas för maktcentra, behov av statsapparat och medel för kontroll och förtryck. Det gav också ett utrymme för storstilade byggprojekt till ingen nytta, till stor kostnad och fåtalets glans. Pyramiderna är nog det klarast lysande exemplet på detta.

Här en länk till något att filosofiskt fundera över; ”Frihet eller kollektiv”.

I klassamhället finns alltid de som har det bättre än flertalet och denna orättvisa måste de privilierade och besuttna försvara för att behålla.

Potatisätarna, Vincent van Gogh

Här finns inget utrymme för solidaritet, annat än i bästa fallet inom gruppen. Ju högre upp i hierarkin desto mer tydlig blir egennyttan, egoismen. Broder- och systermord behöver man sällan leta efter i regenters närmsta kretsar i historien.

Solidaritet tycks främst vara en egenskap hos det gemena folket.

Genom historiens lopp har härskare rivit och slitit sönder andras samhällen såväl som sina egna – allt för sin egen vinning. De som har fått betala har alltid varit det vanliga folket, de vanliga människorna, de som saknat varje form av privilegier, ofta ävensom mat för dagen. Vanligt folk, bokstavligt ren kanonmat i krig, men bildligt lika mycket i fredstid. Och i alla tider har motstånd rests mot rådande ordning och än i dag kan vi se djuren som lärare, speciellt som det nu mera är kutym att nöja sig med att knyta näven i fickan, utom undantagsvis och plötsligt, som en blixt från klar himmel.

När den sociala nedrustningen nu sker är det inte för att samhället inte har resurser utan för att dessa omfördelas än mer till de redan besuttna, de rika, de parasiterande.

Solidaritet inte bara mellan oss här och nu levande.

Arktis.jpg

Solidaritet är vår skyldighet att visa även med kommande generationer. Vi får inte förstöra deras livsbetingelser och möjlighet att leva efter sina önskemål. Vi får inte inteckna framtiden, våra barns, barnbarns och deras efterkommandes!

Det vi gör med moder jord och våra kommande generationer är ytterst OROVÄCKANDE!

Oroväckande.jpg

Tidsperspektivet är skrämmande och om du inte klickade på länken närmast ovan så läs en del av Skitts text här nedan:

”För ca 100.000 år sedan vandrade människan ut från Afrika.

För 30.000 år sedan levde vi sida vid sida med neanderthalmänniskan!

För 10.000 år sedan hade vi ännu inga civilisationer, så som vi känner dem i dag.

För ca 5000 år sedan kom högkulturerna i Indusdalen, Mesopotamien och Egypten.

För 1000 år sedan hade vi vikingatiden.

För 100 år sedan var häst och vagn ännu det vanligaste inslaget i västvärldens gatubild. Telefoner fanns, men få hade tillgång till dem.

Själv minns jag 50-talet. Jag minns vevtelefonen med vilken man ringde upp en telefonist och bad henne koppla samtalet till den man ville prata med. Sveriges 4:e största stad klarade sig med tre-siffriga nummer! Automatkopplade samtal kom i bruk först vid denna tid. Att ringa till en annan stad kallades rikssamtal och kostade extra. TV kom. Radion hade bara en kanal, P1!

Jag minns kalla kriget och rädslan för kärnvapenkrig och myndigheternas ”kloka” (läs ”naiva”!) råd om vad man gör om vi bombas med atombomber: ”torka av smörpaketet!” Det var ju synd att man inte hade nåtts av detta råd i Nagasaki och Hiroshima!

Geologiskt perspektiv.

För 10.000 år sedan vek istiden undan från Skandinavien och medförde att Lappland fick de två största jordbävningar jorden har sett, såvitt vi känner till, med en beräknad magnitud på 10,0 på den logaritmiska Richterskalan!Japan fick 9,0.

Utanför norska kusten rasade bottnen ned för en brant och lade sig på Nordsjöns botten. Kusterna runt Nordsjön dränktes i en tsunami som får den japanska att likna en skvalpning i badkaret.

Vilka geologiska katastrofer kan vi förvänta oss inom en kommande 100.000-års period? Ingen vet det! Ändå säger myndigheterna att de har en trygg modell för förvaring under 100.000 år!

Inom de kommande 100.000 åren bör vi statistiskt sett drabbas av ett asteroid- eller kometnedslag med katastrofal förödelse, dock ej knappast av sådana dimensioner som för 65 miljoner år sedan. Men inte ens det går att utesluta. Å andra sidan, om det skulle inträffa behöver människan inte oroa sig mera – hon utplånas.

Det är 25 år sedan Tjernobyl! Ännu är det obeboeligt.

Kort sagt, myndigheterna sitter i kärnkraftsindustrins knä och industrin leker med elden, propagerar för att det den håller på med är säkert och politikerna vet inte mycket bättre än att tro på industrin! Med de fakta som finns måste man vara mot kärnkraften, tråkigt nog. För fanns inte riskerna så vore det en fantastisk lösning på energifrågan. /Skvitt”

Skvitt bifogar en bonusbild

Kvinnodag!.jpg

Solidaritet är att tänka på andra, medlevande och framtiden!SOLIDARITETSTANKEN

Bloggarna på denna sida står var och en för innehållet i sina inlägg, och alla som skriver behöver inte ha samma åsikt i alla sakfrågor. Alla inlägg skall hålla en god och saklig ton.
.
Uppgifter bör i största mån verifieras med länkar.
.
Bloggarna har inte rätt att bli alltför personliga.
.
Bloggtroll, personliga påhopp, näthat eller andra icke adekvata kommentarer kommer inte att släppas fram. De som vill kommentera bör därför hålla sig till ämnet, för att kunna upprätthålla en seriös diskussion.
.
Gemensamt för alla som skriver på denna sida är att vi bl.a. värnar om alla människors rätt att få leva under goda förhållanden.
.
Vi är alla personer med åsikter åt vänster, och gör gemensam sak med att få den borgerliga regeringen bortvald 2014.
.
Bloggen är alltid öppen för fler intresserade skribenter som vill bidra till förändringarnas vindar. Vi kan aldrig bli för många. Vi söker bloggare med hjärtat till vänster, som vill ingå i vår gemenskap.
.
Vi vill återuppliva Solidaritetstanken, för alla människors lika värde och rättigheter... Gästskribenter är också välkomna med en förfrågan om att få deltaga med inlägg.
.
Alla skribenter på denna blogg har möjligheten att vara med och föra en dialog utifrån inläggen.I de fall en kommentar önskas besvaras av specifik skribent, så skall frågan riktas direkt till den avsedda.
.
Välkommen till en öppen debatt!

ARKIV

'
The Rainforest Site

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Gör sällskap med 15 andra följare

BLOGGSTATISTIK

  • 29,269 BESÖKARE
Annonser

%d bloggare gillar detta: