Posts Tagged 'försäkringskassan'

Förmån


Förmånen

 

Klicka på bilden för att läsa texten lättare.

Annonser


Lite om dagens samhälle

och ett alternativ.

Läs här!

Sisyfos.jpg

Minns ni detta?


Minns ni?

Jag tänker på Erik Bergsten när han i TV:s ungdom stod  i programmet Tekniskt Magasin, framför gigantiska datamaskiner, som för er ungdomar som inte minns, kan sägas liknas i storlek med ändlösa rader av garderober. Det var maskiner med hastigt snurrande tape-band som tvärnitade och supersnabbt snurrade igen, först åt ena hållet och sedan åt andra hållet och tillbaka igen. Dessa band, som motsvarar de i dag inte längre gångbara bandspelarbanden – även de förpassade till historiens skräphög, var den tidens motsvarighet till hårddisken i dagens datorer.

Helt lyriskt berättade programledaren för Tekniskt Magasin, Erik Bergsten, om hur många tusen beräkningar i sekunden dessa imponerande maskiner gjorde.

När jag på den tiden med stort intresse följde dessa program tänkte jag som så, Varför behöver vi maskiner som gör tusentals beräkningar varenda sekund. Har vi så mycket behov av det?” Det lät liksom alldeles onödigt.

Tänk vad tidena förändras.

Min dator är förvisso inte världsbäst i dag, men för att vara en vanlig PC går den inte alldeles av för hackor. Och den är en riktig superdator om man jämför med de åbäken som imponerade på Erik Bergsten för 30-40 år sedan.

På den tiden kunde man inte heller fotografera digitalt, så man var ju lite återhållsam med avtryckarfingret på kameran. Man skapade alltå inte särskilt många bilder att lagra. Och de lagrades i fotoalbum som var helt fysiska pärmar som man bläddrade i och visade för vänner och bekanta, alternativt visade på en duk om man hade dem som diabilder.

Just nu kopierar jag över mina bilder från datorn till en fristående hårddisk med en kapacitet på lagringsutrymme som Erik Bergsten inte ens kunde drömma om på den tiden och med en hastighet som måste ha låtit som ren fantasi för honom och något som en privatperson aldrig någonsin skulle ha resurser att skaffa.

Tänk vad den tekniska utvecklingen ändå har gått fort fram. De bilder jag nu kopierar över hade med den tidens teknologi antagligen tagit flera veckor och ingen normal människa hade haft råd att ta alla dessa bilder.

”Varför måste allt gå så fort?”

Eh?

Fort?

Fanken vilken tid det tar!

Tiderna förändras!

Jag och min flickvän som jag sörjer var dag, vi talade ibland om detta medan hon levde. Vilken fantastisk utveckling vi har fått vara med om att bevittna.

TV, en kanal, och samtalsämnet för dagen var, ”såg du (bla, bla, bla) på TV i går?” Det fanns ju bara en kanal och alla som hade TV hade sett samma program! Det gav gemenskap. Och en vanlig nyhetsuppläsare som Olle Björklund var en rikskändis som enbart på grund av detta kunde turnera i folkparkerna, vilket Sveriges Radio, som det då hette, inte kunde tolerera utan för det gav honom sparken!

Sen kom TV 2, sen kom reklamkanalerna, först via satellit, som ju inte staten kunde stoppa, fast man så ville. Sen krävde de kommersiella krafterna att få sända sin dynga via marknät och fick igenom sina krav kring detta.

Det började säljas telefoner vid sidan om Televerkets monopol-telefoner och Televerket varnade för att det kunde bli tekniska fel med dessa telefoner och de felen fick man betala för själv i så fall. Det var ren skrämselpropaganda, därför att Televerket räddes konkurrensen, och Televerket tvingades själva ta fram knapptelefoner som kunde konkurrera med marknaden.

TV-spel kom, PC kom, Internet kom, mobil-telefoni kom.

Jo, vi har gjort en fatastisk teknikresa från vad vi i dag kan kalla ”stenålder” till det vi i dag har. Visst är det fantastiskt!

Min flickvän och jag tog ju till oss den nya tekniken, skaffade oss datorer, mailade varandra och kunde nå varandra på våra mobiltelefoner var vi än befann oss och vi kopierade och brände skivor till varandra. Det var en tid av framsteg.

Nu är hon borta, till min stora sorg och saknad. Men en sak slapp hon att uppleva, trenden som inleddes samtidigt med att det började stå klart att hennes sjukdom skulle ända hennes liv. Hon slapp att uppleva kräftgången i den sociala välfärden som Reinfeldt så ihärdigt driver igenom tillsammans med de andra partierna. Hon slapp se med vilken raketfart samhällsutvecklingen går i motsatt riktning mot teknikutvecklingen. Den sistnämnda går fortfarande framåt och den förstnämnda går bara bakåt. Båda utvecklingarna tar sjumilasteg! Den ena utvecklingen går framåt, den andra går bakåt! Men så är ju per definition konservatismen och de reaktionära krafterna!

Alliansen, (alltså Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna), om man ska göra en jämförelse med tekniken, är på väg att återskapa en värld där vi en gång var tvungna att klara oss med gigantiska datamaskiner som inte klarade mer än några tusen beräkningar i sekunden! Välfärd, trygghet, äldreomsorg, sjukvård och skola försämras nu i kräftgång med en takt som är vida överlägsen den tekniska utvecklingens framstegstakt.

Sociala kvalitetserövringar backas nu bakåt!

Kan vi acceptera detta, att utvecklingen går bakåt? Skulle vi acceptera detsamma när det gäller tekniken? Skulle vi imponeras av att se Erik Bergsten stå i TV:s enda kanal och säga att ”Nu har vi fått fram en datamaskin som inte kan göra mera än ett par tusen beräkningar i sekunden och IBM lovar att nästa generation datorer ska bli ännu långsammare!”

När jag nu för tiden med stort intresse följde dessa nya reaktionära politiska strömningar tänker jag som så, nu tycks det som att regeringen tänker och tycker så här: ”Varför behöver vi välfärd som gör tusentals människors vardag dräglig. Det låter liksom alldeles onödigt. Har vi så mycket behov av det?”

Var är solidaritetstanken?

Välkommen till nya Försäkringskassan!


Tack till HEMIMAMMA som jag hittade videon hos.

Kriminella gör bäst i att fortsätta sin kriminella bana


Av samhället får de i alla fall ingen hjälp, och den som vill glömma sin dumhet, efter avtjänat straff skall i alla fall inte söka arbete eller hjälp av arbetsförmedlingen.

Nu har Alliansen bestämt att Arbetsförmedlingen skall få en egen databas där de skall lagra arbetssökandes kriminella gärningar… Ni vet arbetsförmedlingen som inte lämnar ut vilka de privata företagen är, som utnyttjar FASARE.

Har den dömda förlorat alla sina medborgerliga rättigheter?

Syftet är att snabba på handläggningstiderna hos myndigheten, skriver Helga von Pitbull, snart i FAS 4. Kanske är det nu tänkt att FASARNA skall bli delade i olika klasser, de kriminella dömda till helvetets eldar, medan de andra slavarna, kan få leva i tron, att de en dag skall bli hämtade till himmelriket?

Fån Alliansen och Arbetsförmedlingen sida så handlar det om att kunna matcha arbete med arbetssökande lättare, läser jag på en (M)Lotta blogg. Frågan är då om arbetsförmedlingen inte vet om sina klienters bakgrund, och därmed matchar fel, eller hur menar man?

Man skall heller inte glömma att Maud Olofsson inför det senaste valet, nämnde att hon mycket väl kunde tänkas privatisera arbetsförmedlingen. Vilket skulle kunna innebära att privata arbetsförmedlingar växte upp som svampar ur jorden, och hade fri tillgång till sina klienters straffregister…. Känns det inte lite George Orwell över det hela?

Det finns en teori inom kriminologin som kallas stämplingsteorin, och jag tror man borde titta på den lite närmare och fråga sig om man inte riskerar att låsa in småtjuvar till ett fortsatt liv i kriminaliteten. Den F.d. kriminella med ett samvete vill väl inte behöva leva med sina dumheter resten av sitt liv, om man har avtjänat sitt straff. Det borde inte vara främmande för många av oss, det faktum att det som sitter i våra fängelser är de personer som åkte dit. Många av oss som klarade oss, åkte aldrig dit och kunde gå vidare i livet utan att riskera bli stigmatiserade som kriminella. Vi har ju tyvärr en poliskår som inte kan skryta om någon speciellt hög uppklaringsstatistik. Så det finns en massa kriminella som aldrig straffats för sina brott, på arbetsförmedlingen ute i samhället men säkerligen även i Riksdagen.

Vi är ute på mycket djupt vatten, mycket oroväckande utveckling, skall även detta få ske i det tysta, utan att våra medier ifrågasätter vad som håller på att ske?

Så den som blir kriminell gör rätt i att aldrig åka dit, för i detta samhälle straffar vi bara de redan straffade.

Pitbull skriver…Vad kommer härnäst? Arbetsförmedlingens egna databas med information om arbetslösa från socialtjänsten och ytterligare en som innehåller alla besök och kontakter den arbetslöse haft med sjukvården. Allt för att påskynda processen. Till vad? Fas 3? 

(M) Lotta skriver ,,,Propositionen har till syfte att modernisera och effektivisera de register, som har uppgifter som är relevanta och viktiga för att personer på ett mera flexibelt och effektivt sätt ska kunna beredas arbete

Att få tillgång till straffregistret skall alltså bereda personer med avtjänade domar att få tillgång till arbete på ett mer flexibelt och effektivt sätt, Jag förstår inte alls syftet tror att denna slutledning skulle bli underkänd om det handlat om en uppsats. Jag tror mer på det Pitbull skriver, att det här riskerar att sprida sig vidare, vilket är meningen.

Lotta (M)…Att Arbetsförmedlingen när så behövs kommer åt uppgifter som tidigare varit sekrettesbelagda, utan att den enskilde vid varje tillfälle beviljat fullmakt är en viktig reform.

Du som är arbetssökande skall inte ens behöva informerats om vilka register arbetsförmedlaren söker i, för att få veta allt om dig som person, och din bakgrund. För att detta skall fungera så söker man konsekvent i registren på alla klienter som kommer till AF. Vet du ens själv vad som står om dig?

Principen är att Arbetsförmedling ska ha de redskap som behövs för att vara behjälplig i processen med att finna ett arbete till alla. Principen att alla, även om man varit straffad för brott ska ges möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden. 

Jag fattar i alla fall inte, måste arbetsförmedlarna veta om du varit straffad för att kunna finna ett arbete åt alla? Så idag får alltså inte den som tidigare varit straffas arbete, trots att arbetsförmedlaren inte ens tycks känna till det?

uppgifter som finns i hälso och sjukvårdens enligt hälso och sjukvårdslagen, undantagna Arbetsförmedlingens kompetensområde. Fast de har de ju tillgång till i alla fall, när de utförsäkrade skrevs in på Af fick de skriva på ett papper, om att de godkände kommunikationen mellan myndigheterna.

Att först straffas för ett brott och sedan livslångt ”straffas” med att aldrig få möjlighet att komma in på arbetsmarknaden är en dubbel bestraffning. Ursäkta att jag är trög men kommer f.d. kriminella lättare in på arbetsmarknaden bara för att Coacher och arbetsförmedlarna får tillgång till straffregistret?

Inget förklarar heller varför detta skall ske i smyg, att vi kollas upp så fort vi sätter fötterna på AF? Är det kanske mer ett sätt att hålla oss därifrån?

Kan inte säga det bättre själv så jag låter Pitbull avsluta.

Vad skall de erbjuda de kriminella? En fas 3 sysselsättning? Från anstalt till dårhus. Ett livslångt utanförskap med andra i samma situation. För att vi skall få möjlighet att dricka förmiddagskaffe och samtala med andra. Det är sådant vi uppskattar, i alla fall är det vad Lotta tror om den bistra verkligheten. För ni skall veta att: ”efter många år av ensamhet i arbetslöshet hemma vid köksbordet betyder gemenskapen så mycket. Att tillsammans med nya kollegor på arbetsplatsen eller i FAS 3 kan man stärka sin arbetsförmåga inför framtida jobbchanser.”

Arbetslösa har ingen sekretess längre, men anordnarna som tar emot fas 3:are är top secret. Vilka jobbar Arbetsförmedlingen för egentligen? Ja, inte för de arbetslösa i alla fall. 


Försäkringskassan jagar sjuka, arbetsförmedlingen kriminella, och socialen fattiga,,,, vad faaan är det med detta land egentligen???

Regler om sjukskrivning hotar rättssäkerheten./Solidaritetstanken./ Trerk.


Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, som är tillsyningsmyndighet för Försäkringskassan.

ISF:s genomgång av totalt 900 akter tyder på att Försäkringskassan slarvar med prövningen av om den sjuke klarar ”annat arbete hos arbetsgivaren”, som ska göras efter 90 dagars sjukskrivning. I 28 procent av de granskade fallen har den inte gjorts. Detta är allvarligt, man har från Fks sida åsidosatt gällande regelverk.

Vid 180 dagar ska den sjukas arbetsförmåga prövas i förhållande till den ”reguljära arbetsmarknaden”, vilket ofta innebär en dramatisk omställning. Här följer Försäkringskassans handläggare regelboken ganska strikt, visar ISF:s genomgång. I 78 procent av de granskade fallen hade prövningen gjorts, och i ytterligare 13 procent
hade handläggarna funnit särskilda skäl att skjuta upp prövningen. (Typiskt sett innebär ”särskilda skäl” att patienten väntar på en operation eller behandling som gör att han eller hon kan komma tillbaka till sitt gamla jobb.)

Bedömningen av arbetsförmågan mot den reguljära arbetsmarknaden får också slopas om den framstår som ”oskälig”. Men den regeln har bara tillämpats i ett enda fall , visar ISF:s undersökning. Det är en sensationell uppgift, som kastar nytt ljus över de reträtter regering och riksdag har gjort efter kritik mot stelbenta regler.

Just övergången från sjukförsäkringen till Arbetsförmedlingen i samband med att dagarna med sjukpenning ”tar slut” är föremål för en särskild undersökning i ISF:s granskning. Försäkringskassans rutiner får kritik för att de har ett myndighetsperspektiv: Det centrala för handläggarna är att flytta över ansvaret från den ena myndigheten till den andra.

Allt detta sammantaget gör att individens behov glöms bort, man bollar ärendet mellan olika myndigheter för att slippa ta ett beslut.

KGV

Trerk

Försäkringsbedrägeri?/Solidarietstanken./Trerk.


”-Det gör inget att det Nya Regelverket slår undan fötterna på dom svaga och sjuka, jag har fått så mycket mer i plånboken med Reinfeldts jobbskatteavdrag så jag kan skaffa mig en privat sjukförsäkring. Så det är helt rätt att vi skall ha mer i plånboken, så jag kan skaffa mig den sjukförsäkringen jag vill. På så vis ökar valfriheten och jag själv får bestämma vart mina pengar skall gå.”

Så resonerar tydligen de flesta av den nya Medelklassen i Sverige, en amerikanisering av dom samhällsklasser som finns. Bara för att man fått några tusenlappar mer i plånboken ,tror man att man kan köpa sig en egen förmånlig sjukförsäkring.

Problemet är bara det, att samma handläggare som nekar utförsäkrade Pelle rätten till sjukersättning, nekar också medelklassens Olle, rätten till ersättningen från den privata sjukförsäkringen. För alla försäkringsbolag följer riktlinjerna från Försäkringskassan och säger dom Nej till sjukersättning, så hjälper ingen privat sjukförsäkring.

Så dom tusenlapparna som du fått mer av Reinfeldt och som du frivilligt bär till bonusgenerösa försäkringsbolag, är bara sätt att generera mer pengar till höjda aktieutdelningar och höjda bonusar. Själv står du där med förvånades finger  häpnadens mun! Men du röstade ju fram valfriheten att dina pengar skulle du själv skänka till redan tjocka plånböcker inom försäkringsbolagen.

Man kan kalla det ett försäkringsbedrägeri, fast nu är det försäkringsbolagen som lurar dig. För detta lär dom inte tala om för dig, när du tecknar din valfria privat sjukförsäkring.

Men du fick ju några tusenlapapr mer i plånboken, som du sedan gav bort, utan att få nåt tillbaka. Så det sovande folket har 1 April varje dag.

KGV

Trerk.


SOLIDARITETSTANKEN

Bloggarna på denna sida står var och en för innehållet i sina inlägg, och alla som skriver behöver inte ha samma åsikt i alla sakfrågor. Alla inlägg skall hålla en god och saklig ton.
.
Uppgifter bör i största mån verifieras med länkar.
.
Bloggarna har inte rätt att bli alltför personliga.
.
Bloggtroll, personliga påhopp, näthat eller andra icke adekvata kommentarer kommer inte att släppas fram. De som vill kommentera bör därför hålla sig till ämnet, för att kunna upprätthålla en seriös diskussion.
.
Gemensamt för alla som skriver på denna sida är att vi bl.a. värnar om alla människors rätt att få leva under goda förhållanden.
.
Vi är alla personer med åsikter åt vänster, och gör gemensam sak med att få den borgerliga regeringen bortvald 2014.
.
Bloggen är alltid öppen för fler intresserade skribenter som vill bidra till förändringarnas vindar. Vi kan aldrig bli för många. Vi söker bloggare med hjärtat till vänster, som vill ingå i vår gemenskap.
.
Vi vill återuppliva Solidaritetstanken, för alla människors lika värde och rättigheter... Gästskribenter är också välkomna med en förfrågan om att få deltaga med inlägg.
.
Alla skribenter på denna blogg har möjligheten att vara med och föra en dialog utifrån inläggen.I de fall en kommentar önskas besvaras av specifik skribent, så skall frågan riktas direkt till den avsedda.
.
Välkommen till en öppen debatt!

ARKIV

'
The Rainforest Site

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Gör sällskap med 15 andra följare

BLOGGSTATISTIK

  • 29,269 BESÖKARE
Annonser

%d bloggare gillar detta: