Posts Tagged 'leva på sin lön'

Pst Obama, så här kan du göra med statsskulden


Rebloggar ett inlägg ifrån min egen blogg.

En intressant teori om att åtgärda statsskulden är ju att staten (gouverment) i USA ”trycker” egna skuldfria pengar och betalar skulden med dessa. Det har de rätt till enligt lag. Om de då trycker upp hela skulden på 14 biljoner dollar och betalar av den och sedan river obligationerna så skulle USA bli skuldfritt. Ingen inflation borde heller uppstå i detta fall eftersom de nytrycka pengarna endast ersätter den penningmängd som skulden utgör.

Elegant men vissa banker skulle nog ha ”ett och annat” att säga om det hela. Och deras ord väger nog ungefär lika tungt som den samlade vapenmakten inom militär och polis i USA.
Men rent politiskt och lagligt skulle det vara möjligt. Lyssna här på när Bill Still förklarar det hela.

Så en statsskuld är inte alls vad de flesta tror. Det är inget lån utan mer en ökning av penningmängden i ett land. Anledningen att det blir ett lån är att staten låter privata bankirer skapa pengarna (som skuld) istället för att själva göra det.
Hade staten (Gouverment) från början tryckt sina egna pengar (istället för som nu Federal reserve) så hade det inte ens bokföringsmässigt varit en skuld.
Och helt räntefritt förstås (nu måste man ju betala ränta).

Ett land behöver aldrig oroa sig för att trycka pengar bara de inte trycker upp för mycket, då blir det inflation. Eller för lite, då blir det deflation. Det ett land behöver oroa sig för är om de lånar ifrån privata banker och främst utländska banker.
Michael Hudson talar lite om statsskulden här

Annonser

Öppet brev till landets politiker om vårt penningsystem


Ärende = kritik och förslag om förbättringar av vårt penningsystem

Jag skriver till er politiker för att sätta strålkastarljuset på en sak som i princip aldrig diskuteras bland er. Problemet är att det är så få människor som funderar på vad pengar egentligen är, var de kommer ifrån, hur de SKAPAS och hur de kontrolleras. Detta är en kunskap av absolut yttersta vikt att förstå för annars så förstår man inte alls vilken ekonomisk politik som kan föras. OBS att detta är ingen vänster-högerfråga inom politiken utan handlar om hur vårt penningsystem och inget annat.

Penningsystemet
Vårt penningsystem fungerar inte på det sätt som de flesta tror. Många tror att det är Riksbanken som ger ut pengar, men Riksbanken ger bara ut de 3% kontanter som cirkulerar i samhället. Resten 97% skapas av våra privata banker. Och dessa 97% skapas i samma ögonblick som en person/företag eller staten tar ett lån i den privata banken. Innan lånet så fanns inte dessa pengar någonstans men efter att lånebrevet skrivits under så knappas de helt enkelt in på ett nyöppnat konto i låntagarens namn. På så vis så kan banken ”trolla fram” pengar. Detta skrivs sedan in i bankens bokföring som två poster.

1. En skuld-post, kundens konto där kunden kan ta ut de lånade pengarna.
2. En tillgångs-post, kundens lånekontrakt där kunden lovar att betala tillbaka lånet.

Obs att ingenting av dessa pengar i bankens balansposter fanns innan kunden skrev under lånekontraktet utan nyskapades i och med undertecknandet av lånekontraktet.
De flesta tror att en bank lånar ut insättares pengar och lever på mellanskillnaden på inlåning och utlåningsräntor. Men så är inte fallet, en bank lånar aldrig ut insättarnas pengar, den skapar alltid helt nya pengar till ett utlån.

Kapitaltäckning

För att en bank skall kunna skapa pengar ”ur tomma luften” så behöver en mycket liten del eget kapital i botten. Detta kapital har banken på sitt riksbankskonto. För ett bolån behöver i dagens läge (Basel 2) banken endast ha 0.28% i eget kapital. Om en bank alltså lånar ut 1 miljon kronor så behöver den bara ha 2.800 kr i eget kapital. Resten av miljonen skapar banken ur ”tomma luften”. För närmare info se Riksbankschefens Stefan Ingves uträkning av detta längs ner på sidan 2 i hans tal ”Finansiell stabilitet – vart är vi på väg?” från 2009-11-09. Finns att läsa på Riksbankens hemsida, direktlänk till PDF här http://www.riksbank.se/upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/Tal/2009/091119.pdf

OBS, att uttrycket att ”skapa pengar ur tomma luften” som förekommer ofta är ett litet olyckligt uttryck. Det är inte pengar i egentlig mening som skapas utan det är krediter = skulder. Dessa skulder används sedan som pengar. Men det är skillnad på ”äkta pengar” som Riksbanken skapar och de krediter som de vanliga bankerna skapar. Jag går inte in på detta i detta brev. Men eftersom krediterna används precis som pengar och de skapas ”ur tomma luften” så är det ändå ett väldigt bra uttryck. 97% av våra ”pengar” är nämligen skapade så här. Den enkla och lite okända slutsatsen är alltså att ”skuld = pengar” i vårt penningsystem.

Räntan

Vi har alltså ett penningsystem där vi har gjort ”enskild skuld” till allmänt betalningsmedel plus att vi har lagt till räntan på återbetalning av skulden. Ett sådant system kan bara ”växa för evigt” eller totalhaverera. Varför det då undrar kanske ni.

Jo det beror helt enkelt på att när banken skapar ett lån (kredit) på 1 miljon kronor så utökas den totala penningmängden Sverige med just den summan, varken mer eller mindre. Men lånet skall ju betalas tillbaka med ränta, låt oss säga att 1.5 miljoner kronor skall betalas tillbaka. Men eftersom det då fattas 500.000 kronor för att lånet skall kunna betalas tillbaka så måste detta lösas på något sätt. Lösningen på det är att någon/något tar ett lån till på t.ex 1 miljon kronor. Då finns det cirkulerande pengar/krediter för att den första låntagaren skall kunna betala tillbaka sitt lån. Men då finns det ju definitivt inte pengar nog för att låntagare 2 skall betala av sitt lån. Och då måste en låntagare 3 ta ett lån för att pengar/krediter skall komma ut i cirkulation till låntagare 2 återbetalning.

Och så fortsätter det i all oändlighet till det inte längre finns några låntagare kvar som kan låna. Och då havererar banksystemet och samhället med det. Folk betalar tillbaka så mycket de kan och bankerna slutar att låna ut.
Och eftersom ”pengar = skuld” så minskas penningmängden i samhället drastiskt och minskas penningmängden alltför drastiskt så går vi ner i en djup depression.

Lösningar

Inom nuvarande system
Egentligen så borde penningsystemet ändras radikalt men här några förbättringar av nuvarande system som kunde vara ett ”plåster på såren”.

1. Inför ett system som helt separerar spekulationsekonomin och realekonomin, t.ex ”Glass stegall”
2. Nationalisera banksystemet och inrätta ett kommunalt banksystem. Fördelen med detta är t.ex att räntan kan återcirkuleras till stat och kommun och komma invånarna till godo.

Ett helt nytt penningsystem
Låt Riksbanken ha ensamrätten på att skapa och allokera skuldfria pengar (inga krediter eller skuld-pengar alltså). Vanliga banker skall bedriva låneverksamhet med 100% kapitaltäckning. Banker skall alltså göra det som de flesta tror att de gör. låna ut insättarnas pengar och sitt egna kapital.
Staten spenderar ut Riksbankspengar på infrastruktur, skolor sjukhus o.s.v så att dessa pengar börjar cirkulera alltmer i samhället. Då behövs t.ex inte skatter tas ut av folket för dessa saker.

Sensmoral

Det är dags att vi börjar se på pengar som de var tänkta att fungera ifrån början. Alltså ett bokföringssystem för att underlätta byten av varor och tjänster. Alltså inget som man skall tjäna pengar på. En bank är ett sådant bokföringssystem och det finns ingen anledning att den skall behöva gå med vinst. Banken skall tjäna och underlätta för folket, företagare och andra driftiga personer. Inte som nu när hela vår befolkning är skuldslavar åt ett bokföringssystem.

Mvh
Alla era väljare

Arbetslöshet och FAS 3


Jag har sett uppdrag granskning har du? Pratade med en person som inte riktigt fattat vilka lönevillkor det handlade om….

Försökte därför förklara att de 40 % arbetslösa som var med i A-kassan kunde som mest få 65 % av sin tidigare lön men med en straffskatt ovanpå detta. De 60 % som inte var med i en A-kassa kunde bara få 223: – i ersättning om dagen i FAS 1 och Fas 2, för att sedan i FAS 3 inte få ett endast nickel…. Man förväntar sig alltså från regeringen att 60 % av dagens arbetslösa som hamnar i FAS 3, skall lämna åtgärden för att ”frivilligt” ta sig in i utanförskapet…. Moderaterna i Sverige har enligt min mening en genial plan för att få bort den defekta arbetskraften som ”bara ligger samhället till last”… Istället skall vi importera ”rätt” arbetskraft som vi vid andra behov kan göra oss av med…

En stor del av de arbetslösa är ju 55+, något övervägande kvinnor, samt även defekta genom år av slit i den offentliga sektorn. Även så har en stor grupp handikapp av olika slag som de föddes med, alltså inget de själva valde att skaffa sig. De är väl att betrakta som högviltet på arbetsmarknaden, som bara väntar på att få omfamna dem. Är det bara människor med handikapp som betraktas som lata, eller kvinnor över 55år som inte orkar anstränga sig för att få ett arbete, varför skulle de annars vara utan arbete?. Ungdomsarbetslösheten är ju endast en synvilla enligt Sverige statsminister…

Min egen tolkning är att det helt enkelt inte finns tillräckligt många arbeten i Sverige. Den här regeringen satsar inte på tillräckligt många innovationer för att skapa arbetstillfällen. Fast jag måste väl ha fel, regeringen som menar att arbetstillfällen kommer när skatterna sänks, och sänks och sänks måste väl ändå veta?

Så mycket som skatterna redan sänkt så borde det väl inte finnas en endast själ arbetslös, vid det här laget, men det gör det ju?

Inte heller förstår jag hur det kan skapas nya arbeten bara för att enskilda har mer pengar i plånboken? Det blir ju istället färre anställda i den offentliga sektorn med löner, när det måste sparas, till förmån för alla skattesänkningarna . Pengarna som togs ifrån sjukförsäkringen som gick med miljarder i vinst är väl snart slut?

Vinner borgarna nästa period då kommer vi få se på avgiftshöjningar av sällan skådat slag. Borgs önskningar om lönesänkningar kommer att genomföras, vilket egentligen börjat då inga löner längre höjs.

Nej man skall inte vara gnällig utan försöka se det goda ur allting och visst är det bra att människor får gå på vuxendagis och träffa andra att leka med (FAS 3)?

Regeringen menar ju att det kommer att ge dem arbete då de knyter sociala kontaktnät, och de borde väl veta? Sociala kontakter med andra arbetslösa leder garanterat till arbete, för att inte prata om hur duktig och pålitlig man kan få visa sig vara när man stickar utan garn. Det ger nog många bra referenser….

Fast den där forskaren på Uppdrag granskning menade att man inte får arbete genom låtsasarbeten utan genom riktiga arbeten, och han kanske också vet. Så frågan är om regeringen medvetet låser in arbetslösa i FAS 3, då de är ett bra sätt att få bort de defekta från systemet?

Uppdrag granskning visade ganska tydligt, att de endast var den innersta kretsen i det moderata partiet som fick förstå dess effekter. Allt skulle gå så fort att ingen skulle inse vad det egentligen handlade om, och nu när det är genomfört måste ju alla partier hålla skenet uppe…

Att slösa bort arbetskraft och skattepengar på ”fantasisysselsättningar” är ju helt befängt, när så många går på knäna inom bl.a. vården.

För oss skattebetalare så blir det rena vinsten när FAS 2 hopar av inför FAS 3, då de ingen ersättning får längre. Fast på lång sikt så är det rena vansinnet att producera människor in i utanförskapet.

Varför vi sedan låter för tidigt födda barn överleva som är dömda till utanförskap överleva det är en annan historia…

Nu har i alla fall vår gode statsminister äntligen uttalat sig om FAS 3-

Hur ska personer inom Fas 3 komma ur sin situation?
-Till slut måste de hitta en arbetsgivare som vill anställa dem, säger statsminister Reinfeldt till SVT.

Tänk så klok den gode statsministern är…

Till er alla som inte hittade en arbetsgivare som ville anställa er, och nu befinner er i slutförvaringen. Till er alla som inte får starta eget, ta hjälp av coach, utbilda er, endast om en arbetsgivare vill ha er kan ni ta er därifrån…

Men arbetsgivarna vill ha FAS 3, de vill ha dem så mycket att de sparkar sin egen personal, de tar inte ens emot personer på lönebidrag då de hellre vill ha personer i FAS 3.

Så kära Reinfeldth hur skall man få en arbetsgivare att vilja betala en lön för någon de får gratis och tillika betalat för att utnyttja?

Sänkta löner ger mer jobb!/Solidaritetstanken/Trerk


Vi hör ofta att sänkta löner skapar mer jobb.

Idag finns drygt 70 000 personer (enligt försäkringskassans februaristatistik) som kan anställas mot att arbetsgivaren får betalt för att anställa dessa. Det handlar om människor med utomordentlig kompetens, inom alla yrken, hantverk, sjukvård, restaurang, industri, administration osv. Det finns människor med högskoleutbildning, med gedigen yrkesutbildning. Och dessa människor kan arbetsgivaren få betalt för att anställa, till och med får man en försäkring ifall produktion skulle skadas.

Citat från AFs info till arbetsgivaren.

Den arbetssökande är oavsett försörjningsform försäkrad för arbetsskada, sveda och värk med mera, samt vid dödsfall. Staten kan lämna ersättning för skador som deltagaren vållat”

Citat slut.

Så att sänkta löner skulle underlätta för Sveriges arbetsgivare, är inte relevant, eller också så är dessa 70 000 personer för sjuka för att kunna konkurrera på den öppna arbetsmarknaden.

Men så är det inte enligt moderaterna, jag skriver inte alliansen, för Fp, C och Kd har inget att säga till om.

KGV

Trerk

26000:- i månaden krävs för att tjäna på RUT…


Närstående har varit sjuk denna vecka efter en planerad operation, men han ansåg sig inte ha råd att utnyttja den ”trygga” sjukförsäkringen så han använder istället sin insparade komptid…

Sverige är ett friskt land när vi numera inte ens tycker att vi har råd att få vara sjuka. Han tillhör ändå dem som får anses ha en bra lön, och som har fått mer i plånboken med denna regering. Sjuknärvaron är väl därför ett oroväckande faktum som ingen tycks ta allvar på, vad händer i längden när sjuka inte vågar eller kan vara sjuka?

Själv fick jag betala 758: – för en provisorisk lagning hos tandläkaren, en blivande rotfyllning som kommer svida gott i plånboken. Man undrar hur FAS 3 och andra med låga inkomster har råd att sköta sina tänder, även om jag vet att det finns dem som går runt med trasiga tänder då de inte anser sig att ha råd att laga. Men när värken väl sätter in, då finns inte många andra alternativ än att ta sig till tandläkaren, hur dyrt det än kan tänkas bli. Finns det något värre än tandvärk?

Fast det går bra för Sverige, så bra att kapitalisterna styr detta land, så bra att det är arbetsgivarna som dikterar villkoren för arbetaren. Visste du att när Borgarna tog ifrån oss rätten att dra av våra fackföreningsavgifter så fick naturligtvis arbetsgivarna behålla den rätten, att dra av avgiften till Svenskt näringsliv (SAF). Fast det borde inte förvåna någon då denna regering är arbetsgivarnas allierade inte arbetarnas….

Nu visar det sig att den som inte har minst 26000: – i månadslön inte kan göra fullt avdrag för RUT och ROT. Fast egentligen är svårare att fatta att det finns de som trodde/tror något annat, som de som säger att ALLA kan utnyttja ROT, RUT… Det är ju förvisso sant på ett sätt men det kostar alltid mer för de fattiga. De som nu får betala tillbaka pengar efter att ha utnyttjat RUT, de borde ha insett att det knappast kan vara lönsamt med denna regering som endast är ute efter att sänka skatten så de välavlönande får mer i plånboken… Vilket aldrig kan anses vara så speciellt lyckat för ett samhälle som behöver investera för framtiden, såsom räls och nya tågvagnar.

Undersköterskorna i detta land har inte råd att använda sig av RUT, inte ens om de skulle vara så välbetalda som Borg sade de vara då han påstod att de tjänade 23000: – i mån, och skulle få en skattelättnad nästa år på 187: – De skulle därför få tillbaka ungefär vad en FAS 3 anställd kan få ut efter en hel dags arbete, fast nu tjänar de å andra sidan några tusenlappar mindre i genomsnitt, än vad Sveriges finansminister tycks tro.

Borgarnas politik gynnar inte låginkomsttagarna, aldrig, aldrig någonsin har det eller kommer att vara på det viset… Hela den moderata politiken handlar istället om att suga ut så mycket av den fattiga till så låga omkostnader som möjligt…. Kapitalister är bara intresserade av att få mer …

Vad hände sedan med moderaternas knäpartier, var det inte väldigt starkt kritiska till ytterligare skattesänkningar? Vad kan Sclingman tänkas ha lovat dessa 3 partier som så snällt fogar sig i ledet gång på gång?

Vad säger svenskarna, vill de ha 150: – mer i plånboken när barnens skolor inte har böcker eller lärare, när vården inte har personal, när de gamla får ha blöjor då ingen hinner ta dem till toaletten?

Vill vi verkligen ha 150:- mer i månaden, när den summan sedan skall bekosta de allt större kostnaderna i samhället?

Var finns forumet för diskussioner om vad vi svenskar tycker att viktigt att de styrande satsar på? Den här regeringen tycks bara bry sig om sig själva och struntar helt i kritik utifrån.

Det kommer en dag när Reinfeldth inte längre kan ge fler skattesänkningar till de med låga inkomster, han själv liksom hans fru är betalda genom skattepengar, och de kan väl knappast gå så långt att de drar ned på sig själv?

För övrigt är det spännande att följa följetongen Juholt, högersidan ser helt klart ett hot i denna man. Måste dock säga att ju mer han visar sig vara mänsklig, desto mer tilltalar han mig, han är en man av folket. ”Vett och etikett” är bara ett sätt för den borgerliga eliten, att hålla ”arbetarpatrasket” borta från de fina salongerna.

Nu börjar det gå upp för journalisterna att FAS 3 anordnare är hemligstämplade av någon underlig anledning, ser även fram emot Uppdrag granskning som söker personer i FAS 3 inom den privata ”hemliga” sektorn…

Vill även uppmärksamma er på tidigare inlägg om Påskuppropet som det borde ha rapporterats massor från, fast Björn Johnsson fick i alla fall säga att regeringens ändringar i sjukförsäkringen mest var kosmetiska….

Är allt så självklart?/Solidaritetstanken./Trerk


Alla vill vi ha en lön för vårt arbete. Alla vill vi ha en trygg arbetsplats. Alla vill vi ha en pension när den dagen kommer. Alla vill vi ha en betald semester. Alla vill få ett humant bemötande på vår arbetsplats.

Men säger Ni, det har vi ju alla, så vad är problemet?

Problemet är det att allt detta är inget som löntagarna har fått av en givmild arbetsgivarorganisation. Allt detta har Era föräldrar, mor och farföräldrar, kämpat för. Man har strejkat, man har demonstrerat, vissa har fått sparken på grund av att man deltagit i strejker.

Ofta hör man från arbetsgivarhåll att arbetsgivaravgiften är allt för hög och att denna avgift hindrar företag från att anställa. Men egentligen är denna avgift, ingen avgift, utan det är en del av ett avstått löneutrymme, som löntagarna via sina fackliga organisationer har avstått, den definieras som ”en del av löneutrymmet som vi har avstått till socialförsäkringssystemet”.

Så när man sänker arbetsgivaravgiften urholkar man samtidigt socialförsäkringsystemet.

Arbetsgivaravgiften innehåller:

  • Ålderspensionsavgift: 10,21 procent.

  • Efterlevandepensionsavgift: 1,7 procent.

  • Sjukförsäkringsavgift: 7,71 procent.

  • Föräldraförsäkringsavgift: 2,2 procent.

  • Arbetsskadeavgift: 0,68 procent.

  • Arbetsmarknadsavgift: 2,43 procent.

  • Allmän löneavgift : 7,49 procent.

  Totalt: 32,42 procent.

Om man då sänker arbetsgivaravgiften, bör ju dessa pengar hamna hos löntagarna och inte nån annanstans! Tror Ni på det? Inte jag ialla fall!

Uppdatering. 24 April

Arbetsgivaravgifter 2011.

Ålderspensionsavgift 10,21 %

Efterlevandepensionsavgift 1,17 %

Sjukförsäkringsavgift 5,02 %

Arbetsskadeavgift 0,68 %

Föräldraförsäkringsavgift 2,20 %

Arbetsmarknadsavgift 2,91 %

Allmän löneavgift 9,23 %

Totalt, lagstadgade avgifter 31,42 %

Fler fattiga och Utförsäkrade för varje dag som går…


Det är min dag idag och visst har jag massor att skriva om, men det finns just nu annat som tar så mycket av min energi, att jag väljer att sprida ett annat inlägg.

För er som inte känner till ETT HJÄRTA RÖTT så rekommenderar jag er att läsa denna blogg idag, som så klokt beskriver de svagaste i samhället, specifikt de utförsäkrade. Det finns massor att läsa som denna som handlar om myter om sjuka, något även jag skrivit om då jag läst Björn Johnsons bok, kampen om Sjukfrånvaron. Boken finns även i ett lästlätt skick på min blogg under Kategorier Bok –Björn Johnson…, för den som vill ta del av sanningen.

För övrigt så är jag glad över att diakonerna i kyrkorna i landet äntligen vaknat upp och går samman i ett gemensamt Påskupprop mot utförsäkringarna av sjuka. Inte en dag för sent, då kyrkan alltid vad jag trott stått på de svagaste sida,…hmm i moderna tid får jag väl även tillägga…Likaså är jag glad över att facket genom LO också protesterar mot de utförsäkringar som sker. Vet inte varför det sker först nu, men det här vannsinnet har pågått alldeles för länge, det är ett slöseri inte bara av mänsklig arbetskraft, utan även av våra skattepengar.

Vem är det som tjänar på att allt fler blir allt fattigare?

Hur jag än söker svaret så kan jag inte tänka mig att ens en kapitalist i längden finna det speciellt lönsamt.  Vem skall köpa de varor deras fabriker producerar om ingen har pengar? Eller skall de som har pengar köpa mer av samma vara, eller hur tänker de?

Visst förstår jag att mycket handlar om lönedumpning, att alla arbetare på sikt skall få lägre löner.

Tyvärr är det många som ännu sover, för det går inte att sänka skatterna hur mycket som helst, det finns en gräns även för det. Löneökningarna är historiskt låga, och då kostnaderna i alla utförsålda privata företag ätit upp våra skattesäkningar, vad gör vi då?

Det var allt för denna dag, hoppas jag kommer igen nästa vecka….


SOLIDARITETSTANKEN

Bloggarna på denna sida står var och en för innehållet i sina inlägg, och alla som skriver behöver inte ha samma åsikt i alla sakfrågor. Alla inlägg skall hålla en god och saklig ton.
.
Uppgifter bör i största mån verifieras med länkar.
.
Bloggarna har inte rätt att bli alltför personliga.
.
Bloggtroll, personliga påhopp, näthat eller andra icke adekvata kommentarer kommer inte att släppas fram. De som vill kommentera bör därför hålla sig till ämnet, för att kunna upprätthålla en seriös diskussion.
.
Gemensamt för alla som skriver på denna sida är att vi bl.a. värnar om alla människors rätt att få leva under goda förhållanden.
.
Vi är alla personer med åsikter åt vänster, och gör gemensam sak med att få den borgerliga regeringen bortvald 2014.
.
Bloggen är alltid öppen för fler intresserade skribenter som vill bidra till förändringarnas vindar. Vi kan aldrig bli för många. Vi söker bloggare med hjärtat till vänster, som vill ingå i vår gemenskap.
.
Vi vill återuppliva Solidaritetstanken, för alla människors lika värde och rättigheter... Gästskribenter är också välkomna med en förfrågan om att få deltaga med inlägg.
.
Alla skribenter på denna blogg har möjligheten att vara med och föra en dialog utifrån inläggen.I de fall en kommentar önskas besvaras av specifik skribent, så skall frågan riktas direkt till den avsedda.
.
Välkommen till en öppen debatt!

ARKIV

'
The Rainforest Site

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Gör sällskap med 15 andra följare

BLOGGSTATISTIK

  • 29,269 BESÖKARE
Annonser

%d bloggare gillar detta: