Archive for the 'PELLEFANTIA' Category

Kriminella gör bäst i att fortsätta sin kriminella bana


Av samhället får de i alla fall ingen hjälp, och den som vill glömma sin dumhet, efter avtjänat straff skall i alla fall inte söka arbete eller hjälp av arbetsförmedlingen.

Nu har Alliansen bestämt att Arbetsförmedlingen skall få en egen databas där de skall lagra arbetssökandes kriminella gärningar… Ni vet arbetsförmedlingen som inte lämnar ut vilka de privata företagen är, som utnyttjar FASARE.

Har den dömda förlorat alla sina medborgerliga rättigheter?

Syftet är att snabba på handläggningstiderna hos myndigheten, skriver Helga von Pitbull, snart i FAS 4. Kanske är det nu tänkt att FASARNA skall bli delade i olika klasser, de kriminella dömda till helvetets eldar, medan de andra slavarna, kan få leva i tron, att de en dag skall bli hämtade till himmelriket?

Fån Alliansen och Arbetsförmedlingen sida så handlar det om att kunna matcha arbete med arbetssökande lättare, läser jag på en (M)Lotta blogg. Frågan är då om arbetsförmedlingen inte vet om sina klienters bakgrund, och därmed matchar fel, eller hur menar man?

Man skall heller inte glömma att Maud Olofsson inför det senaste valet, nämnde att hon mycket väl kunde tänkas privatisera arbetsförmedlingen. Vilket skulle kunna innebära att privata arbetsförmedlingar växte upp som svampar ur jorden, och hade fri tillgång till sina klienters straffregister…. Känns det inte lite George Orwell över det hela?

Det finns en teori inom kriminologin som kallas stämplingsteorin, och jag tror man borde titta på den lite närmare och fråga sig om man inte riskerar att låsa in småtjuvar till ett fortsatt liv i kriminaliteten. Den F.d. kriminella med ett samvete vill väl inte behöva leva med sina dumheter resten av sitt liv, om man har avtjänat sitt straff. Det borde inte vara främmande för många av oss, det faktum att det som sitter i våra fängelser är de personer som åkte dit. Många av oss som klarade oss, åkte aldrig dit och kunde gå vidare i livet utan att riskera bli stigmatiserade som kriminella. Vi har ju tyvärr en poliskår som inte kan skryta om någon speciellt hög uppklaringsstatistik. Så det finns en massa kriminella som aldrig straffats för sina brott, på arbetsförmedlingen ute i samhället men säkerligen även i Riksdagen.

Vi är ute på mycket djupt vatten, mycket oroväckande utveckling, skall även detta få ske i det tysta, utan att våra medier ifrågasätter vad som håller på att ske?

Så den som blir kriminell gör rätt i att aldrig åka dit, för i detta samhälle straffar vi bara de redan straffade.

Pitbull skriver…Vad kommer härnäst? Arbetsförmedlingens egna databas med information om arbetslösa från socialtjänsten och ytterligare en som innehåller alla besök och kontakter den arbetslöse haft med sjukvården. Allt för att påskynda processen. Till vad? Fas 3? 

(M) Lotta skriver ,,,Propositionen har till syfte att modernisera och effektivisera de register, som har uppgifter som är relevanta och viktiga för att personer på ett mera flexibelt och effektivt sätt ska kunna beredas arbete

Att få tillgång till straffregistret skall alltså bereda personer med avtjänade domar att få tillgång till arbete på ett mer flexibelt och effektivt sätt, Jag förstår inte alls syftet tror att denna slutledning skulle bli underkänd om det handlat om en uppsats. Jag tror mer på det Pitbull skriver, att det här riskerar att sprida sig vidare, vilket är meningen.

Lotta (M)…Att Arbetsförmedlingen när så behövs kommer åt uppgifter som tidigare varit sekrettesbelagda, utan att den enskilde vid varje tillfälle beviljat fullmakt är en viktig reform.

Du som är arbetssökande skall inte ens behöva informerats om vilka register arbetsförmedlaren söker i, för att få veta allt om dig som person, och din bakgrund. För att detta skall fungera så söker man konsekvent i registren på alla klienter som kommer till AF. Vet du ens själv vad som står om dig?

Principen är att Arbetsförmedling ska ha de redskap som behövs för att vara behjälplig i processen med att finna ett arbete till alla. Principen att alla, även om man varit straffad för brott ska ges möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden. 

Jag fattar i alla fall inte, måste arbetsförmedlarna veta om du varit straffad för att kunna finna ett arbete åt alla? Så idag får alltså inte den som tidigare varit straffas arbete, trots att arbetsförmedlaren inte ens tycks känna till det?

uppgifter som finns i hälso och sjukvårdens enligt hälso och sjukvårdslagen, undantagna Arbetsförmedlingens kompetensområde. Fast de har de ju tillgång till i alla fall, när de utförsäkrade skrevs in på Af fick de skriva på ett papper, om att de godkände kommunikationen mellan myndigheterna.

Att först straffas för ett brott och sedan livslångt ”straffas” med att aldrig få möjlighet att komma in på arbetsmarknaden är en dubbel bestraffning. Ursäkta att jag är trög men kommer f.d. kriminella lättare in på arbetsmarknaden bara för att Coacher och arbetsförmedlarna får tillgång till straffregistret?

Inget förklarar heller varför detta skall ske i smyg, att vi kollas upp så fort vi sätter fötterna på AF? Är det kanske mer ett sätt att hålla oss därifrån?

Kan inte säga det bättre själv så jag låter Pitbull avsluta.

Vad skall de erbjuda de kriminella? En fas 3 sysselsättning? Från anstalt till dårhus. Ett livslångt utanförskap med andra i samma situation. För att vi skall få möjlighet att dricka förmiddagskaffe och samtala med andra. Det är sådant vi uppskattar, i alla fall är det vad Lotta tror om den bistra verkligheten. För ni skall veta att: ”efter många år av ensamhet i arbetslöshet hemma vid köksbordet betyder gemenskapen så mycket. Att tillsammans med nya kollegor på arbetsplatsen eller i FAS 3 kan man stärka sin arbetsförmåga inför framtida jobbchanser.”

Arbetslösa har ingen sekretess längre, men anordnarna som tar emot fas 3:are är top secret. Vilka jobbar Arbetsförmedlingen för egentligen? Ja, inte för de arbetslösa i alla fall. 


Försäkringskassan jagar sjuka, arbetsförmedlingen kriminella, och socialen fattiga,,,, vad faaan är det med detta land egentligen???

Annonser

Arbetslöshet och FAS 3


Jag har sett uppdrag granskning har du? Pratade med en person som inte riktigt fattat vilka lönevillkor det handlade om….

Försökte därför förklara att de 40 % arbetslösa som var med i A-kassan kunde som mest få 65 % av sin tidigare lön men med en straffskatt ovanpå detta. De 60 % som inte var med i en A-kassa kunde bara få 223: – i ersättning om dagen i FAS 1 och Fas 2, för att sedan i FAS 3 inte få ett endast nickel…. Man förväntar sig alltså från regeringen att 60 % av dagens arbetslösa som hamnar i FAS 3, skall lämna åtgärden för att ”frivilligt” ta sig in i utanförskapet…. Moderaterna i Sverige har enligt min mening en genial plan för att få bort den defekta arbetskraften som ”bara ligger samhället till last”… Istället skall vi importera ”rätt” arbetskraft som vi vid andra behov kan göra oss av med…

En stor del av de arbetslösa är ju 55+, något övervägande kvinnor, samt även defekta genom år av slit i den offentliga sektorn. Även så har en stor grupp handikapp av olika slag som de föddes med, alltså inget de själva valde att skaffa sig. De är väl att betrakta som högviltet på arbetsmarknaden, som bara väntar på att få omfamna dem. Är det bara människor med handikapp som betraktas som lata, eller kvinnor över 55år som inte orkar anstränga sig för att få ett arbete, varför skulle de annars vara utan arbete?. Ungdomsarbetslösheten är ju endast en synvilla enligt Sverige statsminister…

Min egen tolkning är att det helt enkelt inte finns tillräckligt många arbeten i Sverige. Den här regeringen satsar inte på tillräckligt många innovationer för att skapa arbetstillfällen. Fast jag måste väl ha fel, regeringen som menar att arbetstillfällen kommer när skatterna sänks, och sänks och sänks måste väl ändå veta?

Så mycket som skatterna redan sänkt så borde det väl inte finnas en endast själ arbetslös, vid det här laget, men det gör det ju?

Inte heller förstår jag hur det kan skapas nya arbeten bara för att enskilda har mer pengar i plånboken? Det blir ju istället färre anställda i den offentliga sektorn med löner, när det måste sparas, till förmån för alla skattesänkningarna . Pengarna som togs ifrån sjukförsäkringen som gick med miljarder i vinst är väl snart slut?

Vinner borgarna nästa period då kommer vi få se på avgiftshöjningar av sällan skådat slag. Borgs önskningar om lönesänkningar kommer att genomföras, vilket egentligen börjat då inga löner längre höjs.

Nej man skall inte vara gnällig utan försöka se det goda ur allting och visst är det bra att människor får gå på vuxendagis och träffa andra att leka med (FAS 3)?

Regeringen menar ju att det kommer att ge dem arbete då de knyter sociala kontaktnät, och de borde väl veta? Sociala kontakter med andra arbetslösa leder garanterat till arbete, för att inte prata om hur duktig och pålitlig man kan få visa sig vara när man stickar utan garn. Det ger nog många bra referenser….

Fast den där forskaren på Uppdrag granskning menade att man inte får arbete genom låtsasarbeten utan genom riktiga arbeten, och han kanske också vet. Så frågan är om regeringen medvetet låser in arbetslösa i FAS 3, då de är ett bra sätt att få bort de defekta från systemet?

Uppdrag granskning visade ganska tydligt, att de endast var den innersta kretsen i det moderata partiet som fick förstå dess effekter. Allt skulle gå så fort att ingen skulle inse vad det egentligen handlade om, och nu när det är genomfört måste ju alla partier hålla skenet uppe…

Att slösa bort arbetskraft och skattepengar på ”fantasisysselsättningar” är ju helt befängt, när så många går på knäna inom bl.a. vården.

För oss skattebetalare så blir det rena vinsten när FAS 2 hopar av inför FAS 3, då de ingen ersättning får längre. Fast på lång sikt så är det rena vansinnet att producera människor in i utanförskapet.

Varför vi sedan låter för tidigt födda barn överleva som är dömda till utanförskap överleva det är en annan historia…

Nu har i alla fall vår gode statsminister äntligen uttalat sig om FAS 3-

Hur ska personer inom Fas 3 komma ur sin situation?
-Till slut måste de hitta en arbetsgivare som vill anställa dem, säger statsminister Reinfeldt till SVT.

Tänk så klok den gode statsministern är…

Till er alla som inte hittade en arbetsgivare som ville anställa er, och nu befinner er i slutförvaringen. Till er alla som inte får starta eget, ta hjälp av coach, utbilda er, endast om en arbetsgivare vill ha er kan ni ta er därifrån…

Men arbetsgivarna vill ha FAS 3, de vill ha dem så mycket att de sparkar sin egen personal, de tar inte ens emot personer på lönebidrag då de hellre vill ha personer i FAS 3.

Så kära Reinfeldth hur skall man få en arbetsgivare att vilja betala en lön för någon de får gratis och tillika betalat för att utnyttja?

Fas 3 systemet är verkligen, ett riktigt slavkontrakt…


Först måste jag erkänna att trots att jag skrivit en hel del om FAS 3 systemet, så har jag inte fattat hur illa det faktiskt är. De personer som fått den lägsta ersättningen alltså 223:- i FAS1 och FAS2 (ca 4000:- i månaden ) de får 0 kronor när de hamnar i FAS 3. De får inte en brödsmula, ingenting.. inte en korvöre, vilket däremot den som utnyttjar arbetskraften får (5000:- i månaden)

Hallå, fattar ni… 8 timmar om dagen förväntas arbetslösa bli mjölkade av andra, men inte ett öre som tack, får de tillbaka. Vem klarar det utan att bli knäckt? Risken för att producera självmordskandidater är väl uppenbar?

Allvarligt jag är chockad fattar inte alls hur detta förslag kunnat gå igenom i riksdagen. Även KD, Centern, FP har ställt sig bakom det faktum att det skall finnas personer som får betala för att sysselsättas. Det är väl ingen som ifrågasätter att fattigdom är en heltidssyssla, att leta extrapriser, att springa till socialen, att baka sitt bröd, att laga långkok, laga kläder. o.s.v. Att sedan ta sig från en plats till en annan kostar resor, kläder, extra mat med mera. Nu får våra allra fattigaste inte ens tid till att vara fattiga, eller förväntas de behöva dubbelarbeta?

Hur värdelös kan man få anse, att en människas arbetsinsats kan vara?

Det får mig osökt att tänka på det faktum att många av de personer som utförsäkrats/utförsäkras snart kommer hamna där. En stor grupp är tillbaka i sjukförsäkringen, ett misslyckande bara det trots att det i princip krävs att du skall vara döende för att få komma tillbaka, efter karantän hos arbetsförmedlingen. Tänk att de var så sjuka att de klarade återinträdet, trots allt tal om fusk och överutnyttjande

Så kvar är alla de som är sjuka men ändå inte sjuka nog för att få vara sjuka, vad händer då med dem? De sjuka som eventuellt skulle kunna tänkas kunna arbeta någon gång in i framtiden, för kanhända finns de möjligen ett arbete åt dem, om man bara använder fantasin.

Många sjuka tvingades lämna A-kassan när regeringen höjde avgifterna och tog bort avdragsrätten. (Arbetsgivarna har däremot sin rätt att få dra av sina avgifter i klubben Svensk Näringsliv) Så de sjuka som hamnar i FAS 1 från dag 1 lever väldigt nära hotet om att sluta sina dagar med att endera bli socialbidragstagare, eller försörjda av sina familjer. En större produktion av utanförskap får man väl leta efter? Vilka chanser har dessa att komma tillbaka, när de inte ens får vara en siffra i statistiken, när de inte ens får ingå i ohälsan?

Egentligen hade jag tänkt analysera Hillevi Engström M artikel, den som kom i press, samma dag som hon skulle intervjuas av Josefsson. Betvivlar inte ett ögonblick på att den är till för att tysta kritikerna, precis som de tandlösa ”förbättringarna” av sjukförsäkringen.

Sju av tio deltagare lämnar insatsen innan de kommer in i fas 3. Åtta av tio i fas 3 är nöjda med arbetsförmedlingens service. Enligt arbetsförmedlingen lämnar en av fem fas 3 sett över tid. Det är positivt för de som lämnar även om utflödet måste bli ännu bättre.

Detta sagt av Engström men hur kan vi kontrollera detta, när hon inte hänvisar till hur man kom fram till detta? Frågor kan alltid formuleras så att man får de svar som eftertraktas. Det är få med hälsan som trivs med att sitta hemma i isolering och uppskattar nog att få komma ut, men det har ingen ifrågasatt. 

Vilka är de 70 % av deltagarna som lämnar systemet innan de hamnar i FAS 3? Fick de ”riktiga” avlönande arbeten? Eller är de flesta f.d. sjuka som inte får en krona i ersättning, efter en ersättning på 223: – i fas 1 och fas 2, och istället väljer att låta sig försörjas av sina familjer? Hur kan vi veta att det är positivt att de lämnar FAS 3, och för vem är det positivt när fler tvingas hamna i utanförskap?

Hela 60 % av alla de som är inskrivna på arbetsförmedlingen har ingen A-kassa, alltså de som slutligen kommer att hamna på 0:- i FAS 3. Lönsammare är väl då att välja den kriminella banan, leta i sopor efter pantflaskor, eller att tigga fast det kommer troligen snart vara förbjudet.

I morgon sänder Uppdrag granskning ett efterlängtat program om FAS 3, och nu kan Hillevi skydda sig mot Josefsson med sin artikel. Vilka makabra resultat som än kommer visa sig, kan hon käckt hänvisa till sin kommande utredning. Vilka personliga tragedier som programmet än visar upp, kommer hon bara säga likt en äkta moderat att hon förstår, och ser allvarligt på detta. Alla frågor Josefsson kan tänkas ställa, manövrerar hon lätt med att säga, att detta skall arbetsförmedlingen få titta närmare på o.s.v. Väldrillad som hon är av Moderaternas propagandaminister, alias Schlingman.

Dessutom har det varit första maj och Lars Ohly har lovat fria glasögon till alla barn, slopande av FAS 3 och istället skall sysselsatta arbetslösa värderas efter ersättning enligt kollektivavtalet. Dessutom skall dessa platser endast få finnas i samhällets tjänst såsom stat, landsting, kommun. OJ OJ vad många företag som försörjer sig på arbetslösa som kommer att tvingas gå i konkurs om de röda vinner nästa val. För att inte tala om alla som hamnat i utanförskap efter 8 år av borgerligt styre, och åter kan komma tillbaka, vilket riskerar att höja arbetslöshetssiffrorna…

K_G Bergström Inga tydliga besked till de viktigaste väljarna, lyder rubriken i Expressen efter Juholts första maj tal. Finns det oviktiga väljare, måste jag genast fråga? Att Bergström är en gammal moderat är väl ingen hemlighet, men moderater kan väl inte anses vara Sossarnas viktigaste väljare?

Hur som helst handlar det rakt igenom om skatterna, om hur Juholt skall finansiera alla sina löften, fast å andra sidan säger andra att han inga löften gav. Eftersom han inte pratade om skatter enligt Bergström, så kanske han borde sagt vad han pratade om?

Det finns personer i detta rika land Sverige, som inget hellre skulle vilja än att få betala skatt efter en dags arbete (fas 3) men de är knappast de viktiga väljare Bergström talar om. De som däremot får betala skatt i FAS 3, de skulle vilja skattas likvärdigt med alla andra arbetare, och inte som idag betala en högre skatt på sin redan låga ersättning.

Göran Greider däremot som är raka motsatsen till Bergström politiskt, menade att Juholt är ett lyft för Svensk politik. Greider skriver att Juholt är en retorisk mästare som talade om visioner med politiken, vilket vi alla borde efterfråga. Vad vill vi med politiken, vilket samhälle vill vi leva i o.s.v. Trots medias tjat om dessa skatter, så vill jag tro att Juholt kommer att visa den vägen, att åter tala politik, och vad den kan göra för oss människor.

Hur skall vi alla kunna leva ett så bra och värdigt liv tillsammans?

Juholt har en grundidé: Att sociala satsningar inte är en barmhärtighetsakt, utan investeringar i framtiden. Att politiken inte är ett nollsummespel: Den högutbildade mår inte sämre av att den lågutbildade får nya chanser till utbildning. Ja, politiken måste vara större än det fotavtryck vi var och en lämnar efter oss och den politiska debatten måste vara större än bara frågan om skatter.

Greider inlämnar också en brasklapp, för trots Juholts starka tal måste det även visa sig vara allvarligt menat.

Samtidigt återstår praktiskt taget alla konkretioner, och inte bara  det: Juholt har utnämnt en ekonomisk talesman som i långa stycken ger intryck av att snarare stå för just det traditionella marknadstänkande som Juholt vill bryta upp från.

– Alliansregeringen vill inte bygga något samhälle. De vill bygga ett särhälle, avslutar Göran Greider. 


I väntan på morgondagens Uppdrag granskning kan ni få

ta del av en berättelse från en kvinna över 50 år med akademisk utbildning som nu finns i FAS 3.

Hon bekräftar sannerligen bilden av arbetslösa som lata, som får skylla sig själva, och den akademiska utbildningen har hon väl köpt på nätet som vissa andra?

26000:- i månaden krävs för att tjäna på RUT…


Närstående har varit sjuk denna vecka efter en planerad operation, men han ansåg sig inte ha råd att utnyttja den ”trygga” sjukförsäkringen så han använder istället sin insparade komptid…

Sverige är ett friskt land när vi numera inte ens tycker att vi har råd att få vara sjuka. Han tillhör ändå dem som får anses ha en bra lön, och som har fått mer i plånboken med denna regering. Sjuknärvaron är väl därför ett oroväckande faktum som ingen tycks ta allvar på, vad händer i längden när sjuka inte vågar eller kan vara sjuka?

Själv fick jag betala 758: – för en provisorisk lagning hos tandläkaren, en blivande rotfyllning som kommer svida gott i plånboken. Man undrar hur FAS 3 och andra med låga inkomster har råd att sköta sina tänder, även om jag vet att det finns dem som går runt med trasiga tänder då de inte anser sig att ha råd att laga. Men när värken väl sätter in, då finns inte många andra alternativ än att ta sig till tandläkaren, hur dyrt det än kan tänkas bli. Finns det något värre än tandvärk?

Fast det går bra för Sverige, så bra att kapitalisterna styr detta land, så bra att det är arbetsgivarna som dikterar villkoren för arbetaren. Visste du att när Borgarna tog ifrån oss rätten att dra av våra fackföreningsavgifter så fick naturligtvis arbetsgivarna behålla den rätten, att dra av avgiften till Svenskt näringsliv (SAF). Fast det borde inte förvåna någon då denna regering är arbetsgivarnas allierade inte arbetarnas….

Nu visar det sig att den som inte har minst 26000: – i månadslön inte kan göra fullt avdrag för RUT och ROT. Fast egentligen är svårare att fatta att det finns de som trodde/tror något annat, som de som säger att ALLA kan utnyttja ROT, RUT… Det är ju förvisso sant på ett sätt men det kostar alltid mer för de fattiga. De som nu får betala tillbaka pengar efter att ha utnyttjat RUT, de borde ha insett att det knappast kan vara lönsamt med denna regering som endast är ute efter att sänka skatten så de välavlönande får mer i plånboken… Vilket aldrig kan anses vara så speciellt lyckat för ett samhälle som behöver investera för framtiden, såsom räls och nya tågvagnar.

Undersköterskorna i detta land har inte råd att använda sig av RUT, inte ens om de skulle vara så välbetalda som Borg sade de vara då han påstod att de tjänade 23000: – i mån, och skulle få en skattelättnad nästa år på 187: – De skulle därför få tillbaka ungefär vad en FAS 3 anställd kan få ut efter en hel dags arbete, fast nu tjänar de å andra sidan några tusenlappar mindre i genomsnitt, än vad Sveriges finansminister tycks tro.

Borgarnas politik gynnar inte låginkomsttagarna, aldrig, aldrig någonsin har det eller kommer att vara på det viset… Hela den moderata politiken handlar istället om att suga ut så mycket av den fattiga till så låga omkostnader som möjligt…. Kapitalister är bara intresserade av att få mer …

Vad hände sedan med moderaternas knäpartier, var det inte väldigt starkt kritiska till ytterligare skattesänkningar? Vad kan Sclingman tänkas ha lovat dessa 3 partier som så snällt fogar sig i ledet gång på gång?

Vad säger svenskarna, vill de ha 150: – mer i plånboken när barnens skolor inte har böcker eller lärare, när vården inte har personal, när de gamla får ha blöjor då ingen hinner ta dem till toaletten?

Vill vi verkligen ha 150:- mer i månaden, när den summan sedan skall bekosta de allt större kostnaderna i samhället?

Var finns forumet för diskussioner om vad vi svenskar tycker att viktigt att de styrande satsar på? Den här regeringen tycks bara bry sig om sig själva och struntar helt i kritik utifrån.

Det kommer en dag när Reinfeldth inte längre kan ge fler skattesänkningar till de med låga inkomster, han själv liksom hans fru är betalda genom skattepengar, och de kan väl knappast gå så långt att de drar ned på sig själv?

För övrigt är det spännande att följa följetongen Juholt, högersidan ser helt klart ett hot i denna man. Måste dock säga att ju mer han visar sig vara mänsklig, desto mer tilltalar han mig, han är en man av folket. ”Vett och etikett” är bara ett sätt för den borgerliga eliten, att hålla ”arbetarpatrasket” borta från de fina salongerna.

Nu börjar det gå upp för journalisterna att FAS 3 anordnare är hemligstämplade av någon underlig anledning, ser även fram emot Uppdrag granskning som söker personer i FAS 3 inom den privata ”hemliga” sektorn…

Vill även uppmärksamma er på tidigare inlägg om Påskuppropet som det borde ha rapporterats massor från, fast Björn Johnsson fick i alla fall säga att regeringens ändringar i sjukförsäkringen mest var kosmetiska….

fas 3 SVT söker er…..


hej

har knappt fått en blund i natt  och har nu fått en akut tid hos tabdläkaren,,, så kanske skriver jag klart det ämnade inlägget för dagen senare om jag orkar.

Passar i alla fall på att hjälpa till att sprida SVT anrop på FAS 3:are inom den privata sektorn som hemligstämplats av arbetsförmedlingen….http://blogg.svt.se/fas3/

sanningen måste ut så hjälp till alla ni som har uppgifter att framföra i frågan….

för övrigt så önskar jag att lansera Leif GW som Justiteminister, och frågar mig även varför en sådan post måste vara politiskt styrd? Den borde istället ha som främsta mål att ta del av forskning, kunskap och erfarenheter….

ha det gott tills jag återkommer från tandläkarn, om jag överlevt

läs även denna länk

http://blogg.svt.se/fas3/

Kammarrätten gick på samma linje när SVT överklagade – och Högsta förvaltningsdomstolen meddelar i dokumentet här ovan att man inte kommer att pröva frågan.

Så nu har vi det svart på vitt – vi kan inte göra den här kartläggningen utan er hjälp. Tillsammans kan vi skaffa oss insyn i en av de viktigaste samhällsreformerna som genomförts på senare tid.

Har du uppgifter om de privata arbetsgivarna? Tipsa oss direkt.

Detta trots att Fas 3-insatserna för långtidsarbetslösa kostar svenska skattebetalare hundratals miljoner kronor varje år – 

Vi skattebetalare borde ställa betydligt större krav på våra pengar, används de rätt, genererar de arbetn o.s.v..?

Vi lever på 2000-talet, ändå ökar fattigdomen, och klyftorna


Tisdag den 12 april 2011, och jag funderar på det faktum att vi just nu lever på 2000-talet.

Som barn hade man sina drömmar om hur världen skulle vara förskaffad denna tid, men inte mycket av det har infriats snarare tvärtom. Märkligt nog handlade mina tankar om fred på jorden, att alla människor i världen skulle ha rent vatten och mat på bordet o.s.v. Som den sista generationen från folkhemmet så utgick jag ifrån en trygg plattform, då Sverige var ett föredöme för resterande delen av världen.

Aldrig att jag tänkte tankar som att Sverige inte skulle ha råd med sin egen befolkning. Aldrig att jag tänkte att ännu fler svenska medborgare skulle tvingas leva i större fatigdom på 2000- talet än då på 70-talet. Aldrig att jag fattade att människan innerst inne var egoister och hellre stängde dörren, för att slippa se de offer som drabbas av deras skriande behov av mer pengar i plånboken. Fast i ärlighetens namn vet vi att många av oss gärna betalar skatt, som tidigare i alla fall tryggade vår ålderdom, lät oss vara sjuka vid behov med mera.

När man studerar djurens värld så visar många så stor rörande omsorg för alla sina medlemmar, även över de defekta och sjuka. Medan vi människor tvärtemot förkastar de sjuka, och anser de arbetslösa vara lata, eller t.o.m kallar dem en synvilla.

Besvikelsen var stor när det nya radarparet inom socialdemokraterna börjar tala om Välfärdsjobb istället för FAS 3. Var är utvärderingen från det redan existerande systemet som borgarna infört? Vad ansåg man om socialdemokraternas tidigare system med plus- jobb? Hur kan man bygga något nytt om man inte vet sin historia? Det känns inte trovärdigt, inte pålitligt om man inte visar sig göra avstamp i kunskap över vad som historiskt inte fungerar/fungerat. Hur länge skall arbetslösa tillåtas vara ett experimenterande, som tvingas genomlida nya system allteftersom Sverige byter regering?

Tillika är jag oerhört besviken på dessa män, endast män, var är alla kompetenta kvinnor som Lena Sommestad?

Jag är egentligen besviken på er alla som tillåter att fattigdomen bland människor så ohämmad får breda ut sig, i ett så rikt land som Sverige. På vilket sätt blir ni lyckligare av att få några extra hundralappar idag, som i morgon betyder lägre pensioner, sämre trygghet o.s.v.?

Nu kommer regeringen med ytterligare besked i sjukförsäkringsfrågan, den som var så bra, den som alla ledamöter applåderade för när den genomfördes, erkänns vara illa genomförd. ….Regeringen har redan som bekant tagit tillbaka reformen, då bl.a. cancersjuka drabbades så hårt. Fast det var ett ganska hårt stolpskott, så vad får regeringen att tro att detta förslag skulle vara mer trovärdigt?

Tror ärligt talat det mer handlar om att ingjuta det ”sovande folket” i falska förespeglingar om att denna regering är bra för landet, samt att tysta den högljudda opionen.

Skrattretande att tro att kapitalisternas, arbetsgivarnas företrädare skulle kunna vara bra för befolkningen i sin helhet. Det största problemet är troligen att folk i allmänhet tappat sina rötter, sin historia, då de har glömt att det bara är 90 år sedan kvinnor för första gången fick rösta. Det finns idag levande kvinnor i landet Sverige, som vid deras födsel inte ansågs vara fullvärdiga medborgare.

För 80 år sedan ganska precis skötts människor till döds vid en fredlig demonstration, vid Ådalen.Den mördade 20 åriga kvinnan Eira söderberg som inte ens deltog, hade kunnat fått fira sin 100års dag i år, om hon haft hälsan.

För 50 år sedan genomfördes ett system som kallades ATP, drygt 30 år senare försämrade man det systemet som kunde ge de tidigare arbetande pensionärerna, en tryggad ålderdom.

Vi har även LAS och MBL som gav oss arbetare en trygghet trodde vi i alla fall, tills den borgerliga regeringen insåg hur man lätt kringgår alla dessa regler.

FAS 3 är ett sådant system, sjukförsäkringen likaså, den som är sjuk kan arbetsgivaren idag göra sig av med, efter 6 månader då den sjuka skall söka annat arbete.

Fas 3 som idag bevisligen tar ”riktiga” arbeten och på sikt riskerar att lönedumpa alla arbetares löner, kallas arbetslinjen. Arbetslinjen som döljer den gigantiska arbetslösheten som breder ut sig för varje dag som går. Arbetslinjen som ger arbetsgivarna allt billigare arbetskraft då lönerna inte längre höjs, men som lurar arbetaren, då skatterna betalar vår välfärd.

Så därför blir besvikelsen så stor när socialdemokraterna äntligen kan börja tala om deras vilja att satsa på riktiga anställningar, som att tillföra arbetskraft till den hårt drabbade offentliga sektorn, med trygga anställningsvillkor och avtalsenliga löner. Eller varför talar de inte om att stoppa den privatisering som sker inom skola och omsorg? Eller, eller…..

Frågan som kvarstår för mig att besvara, är om det är det socialdemokratiska partiet som sviker sina rötter, eller om det är jag som inte förstått att tolka deras partiprogram rätt?

Ber om ursäkt för uteblivna länkar men vårt internet fungerar bara ibland, så jag är glad att ha fått ut ett inlägg….

(M) bör städa utanför sin dörr, innan man anklagar Juholt


Nu läser jag en lång klagan om att Juholt inte nämnde något om främlingsfientlighetens framväxt en enda gång i sitt installationstal.

Vilket då av en av Alliansvännerna tolkas som att han inte tar problemet på allvar, varpå jag frågar mig om den kritiken kommer från rätt håll?

Är det då inte ett större problem att Alliansen styr Sverige enbart med hjälp av dessa främlingsfientliga krafter?

Vid alla tillfällen Fredrik har fått ett nederlag och SD vänt dem ryggen har Sveriges Statsman, istället förvandlats till en patetisk grinolle.

Vidare så läser jag nu på Alliansfritt Sverige att toppmoderaten och tidigare landstingspolitikern Elwe Nilsson blir ny förtroendevald revisor för Moderaterna i Stockholms läns landsting.

Han skall ansvara för Sthlm:s läns landstings ekonomi, trots att han är dömd i Domstol 2002 .

Moderaterna är ju inte kända för att ha rent mjöl i påsen titta bara på Täby Kommun, där man helt ignorerar lagar. Eller varför inte åter påminna oss om alla licenskolkare, eller de som använt svart arbetskraft o.s.v. i Sveriges regering. Eller hur blev det med moderaternas provval o.s.v.

Fast den som är utan skuld kan alltid få kasta den första stenen.

Dock vill jag påstå att det är mycket lättare att vara borgare och brottsling än att vara på vänstersidan, en borgare bekräftar bara sin natur, medan en sosse inte lever som den lär. Trots att vi alla är människor i grund och botten.

Elwe Nilsson får förtroende för hela landstingets ekonomi, medan den arbetslösa och sjuka bara är lat och egentligen inte vill arbeta, så det är dem vi skall rikta in oss på att straffa i dagens samhälle.

Som jag skrev förra veckan så är det intressant att följa medias behov av att ringa in den okända Juholt. I dagens Ab slår man fast att en partiledare aldrig haft ett så lågt förtroende. Vad sysslar då AB med, vill de tala om för Sveriges sovande befolkning, att de skall fortsätta rösta på Reinfeldth? För AB tycks i alla fall inte hjälpa oss med att redogöra vad Juholt vill med Sverige, som Socialdemokraternas ledare. Undersökande Journalistik tycks AB inte vilja syssla med, i alla fall inte Lena Mellin, som tydligen inte gillar sossar. Martin Moberg gör på sin blogg en historisk jämförelse där i princip samma siffror för statsministern, gav rubrikerna stark start av reinfeldth.

När media tömt intresset för Juholt, kan de alltid gå vidare till den nya ekonomiska talesmannen Waidelich, som är lika okänd för Svenska folket, som Juholt.

Moderaterna är glada i alla fall för valet av Waidelich skriver hemimamma, och bara det borde väl få oss att känna stor oro för vad som händer med vänstern?


SOLIDARITETSTANKEN

Bloggarna på denna sida står var och en för innehållet i sina inlägg, och alla som skriver behöver inte ha samma åsikt i alla sakfrågor. Alla inlägg skall hålla en god och saklig ton.
.
Uppgifter bör i största mån verifieras med länkar.
.
Bloggarna har inte rätt att bli alltför personliga.
.
Bloggtroll, personliga påhopp, näthat eller andra icke adekvata kommentarer kommer inte att släppas fram. De som vill kommentera bör därför hålla sig till ämnet, för att kunna upprätthålla en seriös diskussion.
.
Gemensamt för alla som skriver på denna sida är att vi bl.a. värnar om alla människors rätt att få leva under goda förhållanden.
.
Vi är alla personer med åsikter åt vänster, och gör gemensam sak med att få den borgerliga regeringen bortvald 2014.
.
Bloggen är alltid öppen för fler intresserade skribenter som vill bidra till förändringarnas vindar. Vi kan aldrig bli för många. Vi söker bloggare med hjärtat till vänster, som vill ingå i vår gemenskap.
.
Vi vill återuppliva Solidaritetstanken, för alla människors lika värde och rättigheter... Gästskribenter är också välkomna med en förfrågan om att få deltaga med inlägg.
.
Alla skribenter på denna blogg har möjligheten att vara med och föra en dialog utifrån inläggen.I de fall en kommentar önskas besvaras av specifik skribent, så skall frågan riktas direkt till den avsedda.
.
Välkommen till en öppen debatt!

ARKIV

'
The Rainforest Site

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Gör sällskap med 15 andra följare

BLOGGSTATISTIK

  • 29,269 BESÖKARE
Annonser

%d bloggare gillar detta: