SOLIDARITETSTANKEN – FRIHET – Att TALA för det som motståndarna dödar för att stoppa


Detta är berättelsen om det slaveri du befinner dig i, hur det skapades… och hur du till slut kan bli… FRI…

klicka på bildernaLikt alla djur, så vill människor dominera och exploatera resurserna runt omkring dem. Från begynnelsen, så jagade, fiskade och samlade vi det vi behövde för att äta – men sedan så hände det något fantastiskt och någonting förskräckligt med våra sinnen…

Vi blev – ensamma bland djuren – RÄDDA FÖR DÖDEN – och framtida förlust.

Detta blev början på en stor tragedi, men också början på en ännu större möjlighet…

För du förstår… att när vi blir rädda för döden… eller för att skadas eller för att bli fängslade… så blir vi kontrollerbara… och  SÅ VÄRDEFULLA… På ett sätt som INGEN annan resurs någonsin kan bli…

Den viktigaste resurs för människan att kontrollera, är inte naturtillgångar, verktyg, djur eller markägor –

UTAN ANDRA MÄNSKLIGA VARELSER

Du kan skrämma djur – därför att djur är rädda för smärta. För stunden. Men du kan inte skrämma ett djur med att hota med frihets och -rättighetsberövande, tortyr eller inspärrning. För djur existerar inte begreppet ”imorgon”. Du kan inte hota en ko med tortyr eller ett får med döden. Du kan inte svinga ett svärd mot ett träd och hota det att bära mer frukt. Eller hålla en brinnande fackla vid ett fält och kräva att det ska ge mer vete. Du kan inte få fler ägg genom att hota en höna, men du kan få en man att ge dig alla hans ägg genom att hota honom.

Detta ”mänskliga grödoskördande” har varit och blivit den mest lönsamma och destruktiva sysselsättningen genom hela historien, och det når nu sin destruktiva höjdpunkt. Det mänskliga samhället kan inte bli rationellt fullt förståeligt betraktat förrän man ser det för vad det är…

En serie ”odlingar” där mänskliga odlare ”äger” mänsklig boskap.

Vissa människor blir förvirrade av detta, eftersom de styrande förser oss med hälsovård, vatten, utbildning och vägar och därför föreställer sig dessa människor att det är någonting välvilligt som ligger bakom. Ingenting kunde vara längre från verkligheten.

Odlare håller med ”hälsovård”, ”bevattning” och ”träning” för sin boskap.

Somliga människor blir förvirrade av detta, för att vi tillåts vissa friheter och på så sätt föreställer de sig, att våra styrande ”skyddar” våra rättigheter.

Men odlare planterar sina grödor med ett visst avstånd mellan plantorna för att öka deras avkastning, och tillåter vissa ”djur” större ”spiltor” eller ”fält” om det innebär att de kommer att producera mer kött eller mjölk. I ert land, där er ”skatteodlare” ger er vissa friheter, inte för att han bryr sig om era rättigheter, utan för att han vill öka sina vinster.

Börjar du ana hur den bur du är född ini, är beskaffad?

Det har funnits fyra större faser i ”människoodling”. Den första fasen skedde i det antika Egypten, vilken var direkt och brutal i sin sätt att övertyga människor. Människornas kroppar stod under kontroll, men den kreativa produktivitet i människornas hjärnor, förblev utom räckhåll för piskan, brännjärn och bojor. Slavarna var sorgligt underproduktiva och krävde enorma resurser att kontrollera.

Den andra fasen var den Romerska modellen, där slavar tilläts vissa möjligheter till frihet, uppfinningsrikedom och kreativitet, vilket ökade deras produktivitet. Detta ökade Roms förmögenhet och därför skatteintäkter för Roms styre och med detta välstånd så skapades Roms imperium, vilket i sig, förstörde den ekonomiska frihet som födde dess styrka. Och därmed kollapsade det. (jag är säker på att detta inte är HELT obekant)

Efter Roms kollaps, så skapades det Feodala samhället med dess koncept av ”boskapsägande” och beskattning.

Istället för direkt ägande, så kunde bönder bruka land som de kunde anskaffa, bara de betalade de lokala länsherrarna. Denna modell bröts dock ner pga den eviga splittringen och sönderfallet i allt mindre produktiva ägor och förstördes av reduktioner, när kronan återtog alltför frikostiga förläningar av tidigare styren, vilket gjorde att hundratusentals bönder vräktes från sina förfäders jordar, eftersom nya odlingstekniker gjorde större gårdar mer lönsamma, med färre antal händer. Den ökade produktiviteten under senmedeltiden skapade det överflöd i mat, som krävdes för anläggandet av  samhällen och städer – som i sin tur gav upphov till den moderna demokratiska modellen av mänskligt ägandeskap.

Då malplacerade bönder flödade in till städerna, skapades ett enormt lager av billigt mänskligt kapital, tillgängligt för de växande industrialisterna. Den styrande och ”odlande” klassen insåg blixtsnabbt att de kunde tjäna mer pengar, genom att låta deras ”boskap” välja sin sysselsättning fritt. Genom den demokratiska modellen, har direktslaveri blivit utbytt mot ”maffiamodellen” Maffian äger väldigt sällan företag direkt, utan föredrar att skicka dit gorillor en gång i månaden, för att stjäla från affärsföreståndarna.

Du är nu tillåten att själv välja sysselsättning, vilket ökar din produktivitet, och därmed skatterna du kan betala dina herrar. Dina få friheter/rättigheter blir bevarade för att det lönar sig för dina ”ägare”. Den stora utmaningen för den demokratiska modellen är att ökat välstånd och rättigheter hotar ”odlarna”. Den styrande klassen tjänar initialt på en relativt ”fri” marknad och arbetskraft. Men allt eftersom boskapen vänjer sig vid sina fri och rättigheter – och ökat välstånd, så börjar de att ifrågasätta varför de behöver ”härskare” över huvudtaget??

Nåja, ingen har någonsin påstått att odla människoboskap var enkelt?

Att hålla boskapen säkert inom sina gränser tillgängliga för den härskande klassen, är en trefasprocess.

Den första består i att indoktrinera de unga, genom statlig ”utbildning”. När demokratiska länders rikedom ökade, tillhandahölls statliga skolor, för att kontrollera boskapens tankar och själar.

Den andra fasen består i att vända medborgare mot varandra, genom skapande av ”beroende boskap”. Det är väldigt svårt att styra eller kontrollera människor direkt, genom makt och styrka, och där det kan uppnås, så förblir det hopplöst underproduktivt. (som vi kan se i NordKorea)

Människor förökar sig inte på ett önskat sätt, eller producerar på ett effektivt sätt i omedelbar fångenskap.

Nåja.. Men om människor tror att de är ”fria”, så kommer de att producera mer åt sina ”odlare”. Det bästa sättet att vidmakthålla denna illusion av frihet, är att sätta en del av boskapen på odlarens lönelista. De ”kor” som blir beroende av den existerande hierarkin, kommer att attackera den ko som protesterar mot våld, hyckleri och omoral som står bakom mänskligt ägarskap.

Frihet är slaveri – Slaveri är frihet

Om du kan få boskapen att attackera varandra, när någon tar upp verkligheten i deras situation, så behöver du inte spendera lika mycket på att kontrollera dem direkt. De kor som blir beroende av den stulna frikostigheten av ”odlarna”, kommer att våldsamt motsätta sig något ifrågasättande av dygden i mänskligt ägandeskap. Och den intellektuella klassen och artister och konstnärerna – alltid och för evigt beroende av odlarna kommer att säga till den som kräver frihet från ägandeskap:

”Du skadar dina medkor”

Boskapen hålls därmed fången, genom skiftet av det moraliska ansvaret för det destruktiviteten i det våldsamma systemet till de som begär verklig frihet…

Den tredje fasen består i att skapa fortsatta kontinuerliga yttre hot, så den skrämda boskapen hänger sig fast i ”odlarnas” beskydd.

Detta system håller nu på att gå mot sitt slut. Den hemska verkligheten som råder i moderna västekonomier har uppkommit inte TROTS utan tack vare tidigare ekonomiska friheter. Den massiva ökningen av västs välstånd, genom hela 1900-talet, var resultatet av de ekonomiska rättigheterna och det var just denna ökning som låg till grund för statens storlek och makt. Närhelst boskapen blir exponentiellt mer produktiva får du en korresponderande ökning i antalet ”odlare” och de som är beroende av dem. Tillväxten i ett land är alltid proportionell till de föreliggande ekonomiska rättigheterna. Ekonomisk frihet skapar rikedom och rikedom drar till sig fler tjuvar och politiska ”parasiter”, vars girighet förstör de ekonomiska friheterna.

Med andra ord – Frihet metastaserar cancern STATEN. Den regering som börjar blygsammast , växer sig snart störst. Detta är skälet varför det inte kan finnas något livskraftigt och hållbart alternativ till ett verkligt fritt och fridfullt samhälle. Ett samhälle utan politiska härskare – utan mänskligt ägarskap – utan det våldsamma i taxering och förstatligande.

Att verkligen vara fri – är både väldigt lätt – och väldigt svårt

Vi undviker det skräckfyllda i att vara förslavade för att det är så smärtsamt att se det direkt. Vi dansar undan det eviga våldet i vårt döende system, för att vi fruktar attackerna från vår medboskap. Men vi kan bara hållas fångna i burar vi vägrar se.

VAKNA!

Att se och förstå ”odlandet” är  att lämna det

Fri översättning av nedan klipp gjord av mig, HEMIMAMMA

*

Hämtat HÄR där resonemanget utvecklas…

”FREEDOM IS NEVER MORE THEN ONE GENERATION AWAY FROM EXTINCTION. WE DIDN’T PASS IT TO OUR CHILDREN IN THE BLOODSTREAM. IT MUST BE FOUGHT FOR, PROTECTED AND HANDED ON FOR THEM TO DO THE SAME..” Ronald Reagan

”De lyckliga slavarna är frihetens bittraste fiender ” 

Marie von Ebner-Eschenbach, Tysk författarinna (1830-1916).

Det är svårt att tänka sig att det skulle kunna finnas lyckliga slavar då en slav har berövats allt sitt människovärde och är helt i sin ägares våld både fysiskt, psykiskt och själsligt. Allt vad som skiljer en människa från ett djur har tagits ifrån henne och det är upp till slavens herre om hon överhuvudtaget ska få leva. En slav förväntas blint att lyda sin herre och hålls i förtryck genom våld, hot om våld, och som i den nya tidens Sverige, genom hot om indragna ersättningar som slaven paradoxalt nog själv har betalat in. ”

Vi kan tydligen numera gratulera Libyen och välkomna dem till de ”fria folken och staterna

”What you shun enduring yourself, attempt not to impose on others. You shun slavery—beware of enslaving others! If you can endure to do that, one would think you had been once upon a time a slave yourself. For Vice has nothing in common with virtue, nor Freedom with slavery”  Epiktetos

9 Responses to “SOLIDARITETSTANKEN – FRIHET – Att TALA för det som motståndarna dödar för att stoppa”


 1. 1 HEMIMAMMA augusti 23, 2011 kl. 5:56 e m

  Just frihetsbegreppet kan man fundera kring i dessa dagar…

 2. 2 superzeke augusti 23, 2011 kl. 6:02 e m

  Helt super……vilket jobb du måste lagt ner….. 🙂

  • 3 HEMIMAMMA augusti 23, 2011 kl. 7:54 e m

   Tack Zeke, vad glad jag blir =0)

   Jag jobbade en timme ungefär med att översätta texten och vägde mellan att publicera det här eller hos mig och valde att göra det här först…

   Hemikramar ♥

 3. 4 skvitt augusti 23, 2011 kl. 10:15 e m

  Det var ta mej fan det bästa jag har läst sen jag vet inte när. Synnerligen välskrivet!

  Men Skvitt är inte Skvitt om han inte får vara kritisk!

  Sålunda, citat: ”Den första fasen skedde i det antika Egypten, vilken var direkt och brutal i sin sätt att övertyga människor. Människornas kroppar stod under kontroll, men den kreativa produktivitet i människornas hjärnor, förblev utom räckhåll för piskan, brännjärn och bojor. Slavarna var sorgligt underproduktiva och krävde enorma resurser att kontrollera.”

  Var slaveri förekommande i denna tidens Egypten? Jag har aldrig sett den uppgiften, men däremot uppgift om att det inte förekom. Jag säger inte att du har fel, men jag vill då veta dina uppgifter om saken, vetgirig som jag ju är.

  Nästa synpunkt:
  Roms undergång är en fråga som alltjämt debatteras. Blyförgiftning är väl borgarklassens älsklingsförklaring, produktivkrafternas utveckling får väl ses som en mera rimlig förklaring då slaveriet övergick i feodala system istället.

  En annan förklaring är att germanerna trängde på allt mer. I slutet av 300-talet kom asiatiska ryttare och därmed kom armén att tynga rikets ekonomi till bristningsgränsen.

  Riket delades när Konstantin den store flyttade rikets tyngdpunkt till Konstantinopel, varefter Rom var splittrat.

  ”Efter Roms kollaps, så skapades det Feodala samhället med dess koncept av ‘boskapsägande’ och beskattning.”

  Det är nog så att det var det feodala systemet som sänkte Rom därför att, som jag nyss skrev ”produktivkrafternas utveckling får väl ses som en mera rimlig förklaring då slaveriet övergick i feodala system istället.”

  Jag nöjer mig för stunden med denna kommentar, men återkommer med fler synpunkter.
  /Skvitt

  • 5 HEMIMAMMA augusti 23, 2011 kl. 10:40 e m

   Tack för dina synpunkter =0)

   Tyvärr tror jag inte att den som satt samman originaltexten nås av dem??

   Jag har översatt det engelska talet i klippet och är inte helt överens om innehållet med narratorn men tillräckligt mycket för att göra jobbet. Jag har samma invändningar som du ungefär och dessutom som Lincoln har i det inlägget som han publicerade klippet i som jag länkar till…

   Hemikram ♥

 4. 6 Mavera augusti 24, 2011 kl. 10:57 f m

  Bra inlägg!
  Men angående Libyen vill jag bara skrika ut att tro inte på massmedia! Det är lögner! Libyer fortsätter att kämpa mot Nato, mot västvärlden, mot all lögner som sprids! Snälla, gå inte på det var det sägs på västerländsk TV och skrivs i tidningar! De så kallade rebeller, som nästan alla nu har erkänt som legitim makt, är radikala extremister! Om banditerna får som de vill, det blir en KATASTROF för människor! Blodiga massaker, folkrensning och förvandling av Libyen till ett islamiskt emirat! Detta kommer att ske om salafisterna ska få makten!

  • 7 HEMIMAMMA augusti 24, 2011 kl. 2:31 e m

   Jag tror inte på lögnerna Mavera, och därför min sarkastiska ton, och den framtid du målar upp är onekligen mörk…

   Hemikram ♥


 1. 1 Hemimammas hetsiga humör – Är det första april idag?? :-) ”Go west old woman??” « HEMIMAMMA – Livet är politiken från sorgens perspektiv Trackback vid augusti 23, 2011 kl. 4:15 e m
 2. 2 Hemimammas tankar – Frihet är ditt vackra namn?? « HEMIMAMMA – Livet är politiken från sorgens perspektiv Trackback vid augusti 23, 2011 kl. 8:37 e m

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s
SOLIDARITETSTANKEN

Bloggarna på denna sida står var och en för innehållet i sina inlägg, och alla som skriver behöver inte ha samma åsikt i alla sakfrågor. Alla inlägg skall hålla en god och saklig ton.
.
Uppgifter bör i största mån verifieras med länkar.
.
Bloggarna har inte rätt att bli alltför personliga.
.
Bloggtroll, personliga påhopp, näthat eller andra icke adekvata kommentarer kommer inte att släppas fram. De som vill kommentera bör därför hålla sig till ämnet, för att kunna upprätthålla en seriös diskussion.
.
Gemensamt för alla som skriver på denna sida är att vi bl.a. värnar om alla människors rätt att få leva under goda förhållanden.
.
Vi är alla personer med åsikter åt vänster, och gör gemensam sak med att få den borgerliga regeringen bortvald 2014.
.
Bloggen är alltid öppen för fler intresserade skribenter som vill bidra till förändringarnas vindar. Vi kan aldrig bli för många. Vi söker bloggare med hjärtat till vänster, som vill ingå i vår gemenskap.
.
Vi vill återuppliva Solidaritetstanken, för alla människors lika värde och rättigheter... Gästskribenter är också välkomna med en förfrågan om att få deltaga med inlägg.
.
Alla skribenter på denna blogg har möjligheten att vara med och föra en dialog utifrån inläggen.I de fall en kommentar önskas besvaras av specifik skribent, så skall frågan riktas direkt till den avsedda.
.
Välkommen till en öppen debatt!

ARKIV

'
The Rainforest Site

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Gör sällskap med 15 andra följare

BLOGGSTATISTIK

 • 28,826 BESÖKARE
Annonser

%d bloggare gillar detta: