SOLIDARITETSTANKEN – När man skjuter arbetare… In memoriam


NbH.jpgÅDALEN -31

IDAG 15 MAJ ÄR DET 80 ÅR SEDAN…

Den 15 maj bestämdes att militären skulle dras bort och arbetarna skulle sköta ordningen.

Fyra av dödsoffren fick en gemensam grav på kyrkogården vid Gudmundrå kyrka. De anhöriga till de döda och skadade fick inte något skadestånd eftersom de betraktades som upprorsmän. På graven finns en stenplatta med dikten ”Gravskrift” av Erik Blomberg:

”Här vilar

en svensk arbetare

stupad i fredstid

vapenlös värnlös

arkebuserad

av okända kulor

Brottet var hunger

Glöm honom aldrig”

Fakta om Ådalen -31 och  Om regeringen Carl Gustaf Ekman

File:1led0513adalen.jpg

Men detta kan bli sant igen:

SFS 2006-43.jpgLag (2006:343) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning

Departement Justitiedepartementet L4 Utfärdad 2006-05-18 Ändring införd

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Senast hämtad 2009-11-01

1 § I denna lag finns bestämmelser om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning i form av insatser som kan innebära användning av våld eller tvång mot enskilda.

Rikspolisstyrelsen får begära sådant stöd om

1. stödet behövs för att förhindra eller på annat sätt ingripa mot en handling som kan utgöra brott enligt lagen (2003:148) om straff för terroristbrott

2. ingripandet kräver resurser av särskilt slag som polisen inte har tillgång till, och

   3. regeringen har lämnat sitt medgivande.

Regeringens medgivande behövs inte i sådana brådskande fall som kan innebära fara för människors liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av egendom. Rikspolisstyrelsen skall omedelbart underrätta regeringen om stöd har begärts utan regeringens medgivande. Därefter skall regeringen pröva huruvida beslutet att begära stöd skall undanröjas eller bestå.

2 § Försvarsmakten skall ge stöd om den har resurser som är lämpliga och det inte medför synnerligt hinder i myndighetens ordinarie verksamhet.

3 § En enhet inom Försvarsmakten som ger stöd enligt denna lag skall stå under befäl av en militär chef. När en stödinsats görs, skall enheten och dess chef stå under direkt ledning av polisen.

4 § Vid en stödinsats får endast sådan personal från Försvarsmakten som har lämplig utbildning och erfarenhet för uppgiften medverka. Försvarsmakten skall se till att den medverkande personalen har nödvändig kunskap om de särskilda förhållanden som kan gälla för uppgiften.

5 § Den som tillhör Försvarsmaktens personal och som uppfyller de krav som föreskrivs av regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer i fråga om tjänsteställning och kvalifikationer i övrigt har de befogenheter som en polisman har enligt polislagen (1984:387) när han eller hon deltar i en stödinsats som sker med stöd av denna lag. Han eller hon har också vid en stödinsats samma befogenhet som en polisman att gripa personer enligt 24 kap. 7 § första stycket rättegångsbalken. Vid utövandet av dessa befogenheter gäller vad som föreskrivs i 8 § polislagen om behov och proportionalitet.

6 § Den som fullgör grundutbildning eller repetitionsutbildning med totalförsvarsplikt är skyldig att delta i verksamhet enligt denna lag endast om förutsättningarna i 5 kap. 3 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt är uppfyllda. Han eller hon får inte användas för uppgifter som kan medföra en inte obetydlig risk för att han eller hon kommer att skadas.

7 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om verkställigheten av denna lag.

Ändringar och övergångsbestämmelser 2006:343

 

Officiell version (PDF)

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM, THOMAS BODSTRÖM

(Justitiedepartementet)

Förarbeten Prop. 2005/06:111, bet. 2005/06:JuU17, rskr. 2005/06:242

Ansvarig myndighet Justitiedepartementet L4 Ikraft 2006-07-01 SFS-nummer 2006:343

LÄS MER I TORBJÖRN JÄRLERUP’S EMINENTA INLÄGG

154369_166434573397789_100000937415340_314511_43746_n.jpg”Här vilar

en svensk arbetare

stupad i fredstid

vapenlös värnlös

arkebuserad

av okända kulor

Brottet var hunger

Glöm honom aldrig”

Annonser

9 Responses to “SOLIDARITETSTANKEN – När man skjuter arbetare… In memoriam”


 1. 1 HEMIMAMMA maj 15, 2011 kl. 1:35 f m

  ”glöm honom aldrig”

  • 2 HEMIMAMMA maj 15, 2011 kl. 4:01 f m

   http://www.svd.se/nyheter/inrikes/skotten-som-formade-sverige_6163885.svd

  • 3 skvitt maj 15, 2011 kl. 4:16 f m

   Tack för den länken!/Skvitt

 2. 4 superzeke maj 15, 2011 kl. 2:07 f m

  När jag läser igenom lagen från 2006 så ser jag inga som helst hinder att utnyttja militär fullt ut när som helst och var som helst. Terroristbekämpning borde ju kunna hemligstämplas är jag i princip säker på, eller hur??I så fall kan man precis när som helst utnyttja militär och hänvisa till hemligstämplat material.En mästerligt skriven lag skulle jag vilja säga.Janne

  • 5 HEMIMAMMA maj 15, 2011 kl. 3:18 f m

   Jag kan bara hålla med.

  • 6 skvitt maj 15, 2011 kl. 3:53 f m

   Och med den i ryggen vågar de sig på arbetarklassen med full kraft!Men låt dem komma! Sådant skulle bara svetsa oss samman och kanske få dem att fatta att de inte behövs – vi klarar oss på egen hand. Vi kan ju försörja både oss och dem, ska vi då inte kunna försörja enbart oss själva?Men hur ska de sen försörja sig?/Skvitt

  • 7 HEMIMAMMA maj 15, 2011 kl. 4:24 f m

   Jag håller med Mäster Skvitt!

 3. 8 HEMIMAMMA maj 16, 2011 kl. 12:10 f m

  knuffar

  • 9 HEMIMAMMA maj 16, 2011 kl. 3:48 e m

   Mycket viktig information som svensken bör göras uppmärksam på…


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s
SOLIDARITETSTANKEN

Bloggarna på denna sida står var och en för innehållet i sina inlägg, och alla som skriver behöver inte ha samma åsikt i alla sakfrågor. Alla inlägg skall hålla en god och saklig ton.
.
Uppgifter bör i största mån verifieras med länkar.
.
Bloggarna har inte rätt att bli alltför personliga.
.
Bloggtroll, personliga påhopp, näthat eller andra icke adekvata kommentarer kommer inte att släppas fram. De som vill kommentera bör därför hålla sig till ämnet, för att kunna upprätthålla en seriös diskussion.
.
Gemensamt för alla som skriver på denna sida är att vi bl.a. värnar om alla människors rätt att få leva under goda förhållanden.
.
Vi är alla personer med åsikter åt vänster, och gör gemensam sak med att få den borgerliga regeringen bortvald 2014.
.
Bloggen är alltid öppen för fler intresserade skribenter som vill bidra till förändringarnas vindar. Vi kan aldrig bli för många. Vi söker bloggare med hjärtat till vänster, som vill ingå i vår gemenskap.
.
Vi vill återuppliva Solidaritetstanken, för alla människors lika värde och rättigheter... Gästskribenter är också välkomna med en förfrågan om att få deltaga med inlägg.
.
Alla skribenter på denna blogg har möjligheten att vara med och föra en dialog utifrån inläggen.I de fall en kommentar önskas besvaras av specifik skribent, så skall frågan riktas direkt till den avsedda.
.
Välkommen till en öppen debatt!

ARKIV

'
The Rainforest Site

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Gör sällskap med 15 andra följare

BLOGGSTATISTIK

 • 29,188 BESÖKARE
Annonser

%d bloggare gillar detta: