SOLIDARITETSTANKEN – Föds vi onda? Existerar arvssynden? Hitler och Radetzki


GOD AFTON!! Förra inlägget på Solidaritetstanken om Hitler, handlade om huruvida vi föds goda eller onda. Det var ett kopierat inlägg från Hemimamma. Det väckte debatt då. Debatten är välkommen, ty samma förutsättningar som rådde på 20 och 30 talet i tyskland, börjar alltmer vinna mark i vårt land. Vissa kommer kanske tycka att jag ropar varg, men jag tar på största allvar, att unga människor idag kallar varandra godtyckligt för nazister utan att ha en aning om vad det är eller vem mannen bakom egentligen var.

Jag tänker råda bot på det. Framgent kommer jag bit, för bit, lyfta fram i ljuset vem Hitler var, vad han trodde och vad han gjorde.

250px-FrMeinKampf20050214.jpg

Idag börjar jag med verket som han lämnat efter sig. ”Mein Kampf” alltså ”Min kamp” för övrigt, en analogi till mina titlar på inlägg…

Jag börjar med min kommentar som jag skrev hos A-B Karlsson, vilken jag rebloggade i förra inlägget, och det var den som fick mig att ta det steget.

”Jag har läst många böcker som behandlar olika grymheter i historien och jag har tvingat mig själv att läsa det mesta i klassisk litteratur (Tex Dostojevskijs Brott och straff), tråkig eller inte så har jag kämpat mig igenom dem(ikl. Bibeln och Koranen), men ”Mein Kampf” är den enda bok (förutom skräplitteratur) som jag var tvungen att avbryta, halvvägs. Jag orkade inte. Den var så fruktansvärd att jag mådde fysiskt illa… Strålande bra inlägg… Får jag reblogga?? Tumme!!”

Det är alltså sant. Innan jag var 16 år hade jag läst större delen av mitt hembibliotek (min mamma låste in mig i ett fåfängt försök att skydda mig). Min far hade en lista på litteratur som jag i allmänbildningens namn skulle ha läst innan jag var vuxen. Eftersom vi diskuterade mycket hemma med litteraturen som grund och samhällsutvecklingen som fond, så läste jag.

Och läste…och läste.. FAN(nu kommer tian, läkare utan gränser, jag har höjt avgiften för mig själv när jag svär)vad tråkigt det var emellanåt. Men jag har ALLTID avslutat det jag påbörjat.

UTOM när det gällde att läsa MEIN KAMPF. Jag kräktes. SANT, helt sant och jag HATAR att kräkas, men så äcklig var den(observera mitt mycket subjektiva språkbruk).

Så långt mina känslor och tankar, nu till fakta, källa bla Wikipedia;

250px-Bundesarchiv_Bild_183-S62600,_Adolf_Hitler.jpg

Den tyska nazismens obestridde ledare och stora förgrundsgestalt var Adolf Hitler. Adolf Hitler föddes den 20 april, 1889 i den österrikiska gränsstaden Braunau am Inn och blev tysk medborgare först 1932. I sin bok ”MEIN KAMPF”, 1925, redogör Hitler för sin syn på de mänskliga raserna. Han tolkar historien som en kamp mellan raserna där det är arierna (ett något dunkelt begrepp som mer eller mindre sammanfaller med den vita rasen; Judarna är dock definitionsmässigt uteslutna), vars kärna utgörs av den nordiska rasen, som är överlägsna alla andra folk och utgör det enda verkligt kulturframbringande elementet i mänsklighetens historia. Den nazistiska rasläran utvecklades vidare av ett antal rasbiologer till den rasistiska ideologi som tillämpades under andra världskriget. (Sverige var ledande på området, hemimammas notering)

Vidare kallar Hitler i Mein Kampf, HUMANITET för ”en blandning av dumhet, feghet och inbilskhet”. Han deklarerar att DEMOKRATIN måste ”avlägsnas och störtas”, kallar RIKSDAGEN för ”ett av mänsklighetens värsta förfallssymptom” och säger att ”ett skamligare gunstlingsvälde än den demokratiska republikens, har aldrig existerat i tysk historia” Hitler föraktade majoritetsbeslut och hyllade ”ledarskapsprincipen”, det vill säga den ledare som hade styrka nog att ta makten hade också rätt att härska över dem som betraktades som svaga.

Efter ett misslyckat försök till statskupp i München, 1923 (ölkällarkuppen) då von Scheubner-Richter blev skjuten, dömdes Hitler i februari 1924 till fem års fängelse i Landsbergfängelset. Under denna fängelsevistelse författade han den första delen av boken Mein Kampf (troligen dikterad för bland andra Rudolf Hess). Andra delen skrev han efter sin frigivning 1925. Böckerna är dels en tämligen utlämnande självbiografi, dels ett slags idéprogram för nationalsocialismen samt en slags handbok i propaganda. Boken präglas av ett rasistiskt elittänkande och en våldsam kritik mot villkoren i Versaillesfreden efter första världskriget. Böckerna är tröglästa och hans många utfall präglas av, inga eller få exemplifieringar. Hitler lanserade här, de viktigaste punkterna för sitt program – nämligen upphävandet av Versaillesfreden, revansch mot Frankrike (principiellt krigsbeslut) samt skapande av Lebensraum (’livsrum’) för det tyska folket österut. Livsrummet skulle skapas genom att krossa Bolsjevismen (Kommunismen) som i Hitlers ögon näst efter Judendomen, var det tyska folkets värsta fiende. Hitler avtjänade bara en liten del av sitt fängelsestraff och frisläpptes redan den 20 december 1924.

Min kamp kom ut första gången i svensk översättning av Anders Quiding år 1934 på Holger Schildts förlag. År 1941 kom en nyöversättning av Nils Holmberg från den officiella, oavkortade tyska utgåvan, på Medéns förlag i Stockholm. År 1970 utgav Askild & Kärnekull den gamla Quiding-översättningen, med förord av Erwin Leiser. År 1992 utgavs den på nytt av Hägglunds, med nytt omslag och inledning av Stig Jonasson, i samband med vilket det blev en kontrovers angående upphovsrätten (se vidare nedan). Ännu en nyupplaga, med nytt omslag och inledning av Stig-Björn Ljunggren, följde på Hägglunds förlag år 2002.

Till skillnad från de tidiga utgåvorna är titeln på den svenska översättningen numera Mein Kampf. Det är en vanlig missuppfattning att boken är förbjuden i Sverige vilket inte är fallet. Den går både att köpa i bokhandeln och att låna på de flesta bibliotek.

När boken gavs ut 1992 i Sverige, försökte Bayerns regering att stoppa utgivningen, i ett mål som gick ända upp i Högsta domstolen. Domstolens utslag år 1998 blev att den moderna delstaten Bayern inte kunde anses äga upphovsrätten i Sverige. Eftersom det förlag som gav ut boken på trettiotalet sedan länge upphört att existera, ansåg Högsta domstolen att frågan om upphovsrätten skulle anses vara oklar, eller att verket till och med borde anses inte vara skyddat av upphovsrätten. Målet vanns av Hägglunds förlag. De svenska utgåvorna 1992 och 2002 är således de enda i hela världen som saknar upphovsrätt.

länk till längre och utförligare artikel om boken nedan;

150px-Bundesarchiv_Bild_183-1989-0322-506,_Adolf_Hitler,_Kinderbild.jpghttp://sv.wikipedia.org/wiki/Mein_Kampf

Gullig unge va? Det är Hitler.

Han har födelsedag idag, 20 April.

Jag tror inte på Helvetet, men jag hoppas att, om det finns, huserar det denna förtappade själ, för alla illdåd han instigerade…(och hans far, som var ansvarig för att hans själ förvreds till en ondskans redskap)

Jag hoppas dessutom att ni alla läser boken och vomerar!!

128px-Signatur_Adolf_Hitler_svg.png   Hitlers namnteckning

Ett urdrag ur texten, och jag vill fokusera på ett citat av Hitler.

”Jag vill en våldsam, befallande, oförfärad, grym ungdom. Sådan måste ungdomen vara. Smärtor måste den uthärda. Det får inte finnas något svagt och ömsint i den. Ur dess ögon ska det fria, härliga rovdjuret blixtra fram. Stark och skön ska min ungdom vara… Då kan jag skapa något nytt

Upprörande eller hur?? Så tänker en sjuk hjärna. Född eller skapad ond , har ingen relevans i just det fallet…Sedan kan man diskutera vad begreppet ondska verkligen är..

Jan Guillio åskådliggör den paradoxen strålande i boken ”Ondskan”

Att Hitler plågades av en sadistisk fader och hur det påverkade honom, är ju känt för de som fick läsa historia i skolan. De påståenden som finns i A-B s text om hur barn påverkas av sin miljö faller in under ramen för min egen erfarenhet. Källor och fakta till texten verkar oantastliga. Min egen slutsats baserad på min kunskap och erfarenhet är att vi föds oskyldiga.

Då kommer vi till dess diamentrala motsats, antagandet att vi föds onda.

Kyrkan (den katolska, främst) menar att vi föds med arvssynden; (källa, Wiki)

Begreppet används för att beteckna att vi är behäftade med Adams synd som ett arv och därför i skuld till Gud och hemfallna åt döden. Ormen förledde Eva till att äta från Kunskapens träd och att även ge Adam en av frukterna. Därmed bröt människan mot guden Jahves förbud att äta av detta träd och straffades för sin olydnad. Med syndafallet förklarar Bibeln syndens och dödens uppkomst. Berättelsen har paralleller i de myter om ett ursprungligt tabubrott, som finns inom olika kulturer och som förklarar människans situation i världen.

Konsekvenserna av denna olydnad, det så kallade syndafallet, blev en bestraffning från Gud:

 • Kvinnan bestraffades med att havandeskapet skulle bli mödosamt, födseln smärtsam, hon skulle åtrå sin man och han skulle råda över henne.
 • Mannen bestraffades genom att marken förbannades för hans skull, han skulle få hämta näring från den så länge han levde, få törne och tistel och tvingas slita i sitt anletes svett för att få bröd.
 • Ormen bestraffades genom att stötas ut från boskapen och tvingas kräla på marken på buken och äta jord och Gud väckte fiendskap mellan kvinnan och ormen.
 • För att förhindra människan från att äta av frukt från Livets träd och därmed leva för alltid, förvisade Gud dessutom människan från Edens trädgård. För att vakta vägen till Livets träd öster om Eden, satte han ut keruber och ”det ljungande svärdet”

Enligt aposteln Paulus (Romarbrevet 5) har syndafallet medfört att döden kommit in i världen, något som först har återställts genom Jesus Kristus.  Vidare säger Paulus att ”Liksom alla dör genom Adam, så skall också alla få nytt liv genom Kristus” (Första Korinthierbrevet 15:20). Arvsyndsläran innebär att människan redan som nyfödd är i ett tillstånd av synd och skuld, och måste döpas så snart som möjligt efter födseln. Nöddop är en konsekvens av denna lära. Till följd av liberalteologiska strömningar har barnets skuld tonats ned i Svenska kyrkan.

Ok, enligt katolska tron är vi alltså syndiga och skyldiga från början. Befängt!!

De senaste veckornas avslöjande om pedofili under kyrkans sanktion har fått mig att fundera om Påven kan avsättas eller straffas för något som i mina ögon borde vara straffbart?? Som någon sa, ”Den mest protektoriska och egoistiska organisationen på planeten predikar ödmjukhet, oegennyttigt leverne och Jesus kärleksbudskap”??

Jag ställde frågan till VARGEN som trodde att Påven är imun mot åtal. Jag luskar vidare men just nu kan jag hänvisa till ofelbarhetsdogmen som den beskrivs i Wikipedia.

http://sv.wikipedia.org/wiki/P%C3%A5vens_ofelbarhet

Jag letar vidare i historiens arkiv för att finna prejudikat. Dessa övergrepp som har varit under deras kännedom i många fler år än vi troligen får veta, beskrivs knivskarpt i denna dokumentära film ”Fräls oss ifrån ondo” 2006

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Deliver_Us_from_Evil_(2006_film)&rurl=translate.google.se&usg=ALkJrhix5nvYI1NyD0oZN2I0wy80wQ5P1w

I den relaterade artikeln påstås att George Bush gav Benedictus 16 immunitet mot åtal…

Det måste ju betyda att han inte automatiskt är immun.

Jag hoppas att återkomma med besked om att det ska gå att åtala även honom och inte bara de monster som ”Skall frälsa ifrån ondo” som begår sådana övergrepp, ska klä skott för en galen dogmatisk religionspolitik…

För det finns inte ett spår av Jesu kärleksbudskap i kyrkans budskap, således är den politisk!!

Läs kommentarer kring detta HÄR

BONUSINLÄGG PÅ HEMIMAMMA OM Bla Marian Radetzki.

En annan bloggare som skriver om Marian Radetzki

GOD AFTON!!

Annonser

18 Responses to “SOLIDARITETSTANKEN – Föds vi onda? Existerar arvssynden? Hitler och Radetzki”


 1. 1 HEMIMAMMA april 21, 2011 kl. 4:24 f m

  En och en annan SD.are kanske firar hans födelsedag idag?

 2. 2 skvitt april 21, 2011 kl. 6:54 e m

  Om den genuina ondskan kan bara sägas en sak, den hör psykopatin till. Psykopati är medfött, men inte ärftligt. Punkt slut, inget att diskutera intill dess ovedersägliga vetenskapliga bevis säger motsatsen. All forskning, så gott som, har kommit fram till detta. Att det sedan finns virrpannor som säger annat är inget nytt.Det finns också ett ondskefullt beteende som inte bottnar i personligheten på samma sätt. Det är när skygglappar bärs av personer med makt och ambition att driva vissa beslut, politiska eller företagsmässiga, t. ex.Det finns byråkrater och paragrafryttare som också bär sådana skygglappar att deras beslut framstår som onda, utan att de inser det eller ser några möjligheter att revidera sina beslut.Dessa människor kan inte kallas psykopater för då urvattnas en viktig diagnos betydelse och det är vi inte betjänta av.Svaret på frågan om ondska är medfödd blir alltså både ja och nej.Tumme för inlägget!/Skvitt

  • 3 HEMIMAMMA april 21, 2011 kl. 10:09 e m

   Tack så mycket!!Hemikram

 3. 4 kyrksyster april 21, 2011 kl. 10:44 e m

  Arvsynden är ju inte en personlig skuld. Den är människosläktets gemensamma dilemma. Vi föds in i ett sammanhang vi blir en del av. Vi handlar varor, vi äter, vi spolar på toan… vi försöker vara miljövänliga men ändå bidrar vi till utarmingen av vår jord. Vi vill att alla ska ha det bra, men vi förmår inte förändra vår egen livsstil så att andra människor får lite mer…Så hjälplösa är vi som vuxna. Barnet är ännu mer hjälplöst. Andra ger det kläder… som kanske kostat ett annat barn livet… Personligt oskyldig, men ändå förtvivlat inblandat.Poängen med arvssyndsläran är inte att påföra skuld utan att befria från den. Skuld känner vi människor alltid, men vem lyfter av den?

  • 5 HEMIMAMMA april 21, 2011 kl. 11:32 e m

   Jesus antar jag?

 4. 6 superzeke april 22, 2011 kl. 1:25 f m

  Just psykopati har jag svårt att förstå. I princip alla andra psykiska tillståndgår att sätta sig in i känslomässigt (troligen för att de ligger latenta i en), men just psykopatiär inte samma sak. Det går liksom inte sätta sig in i känslomässigt. Kan det vara för att det är ett tillstånd som är i ”avsaknad av känslor”.Men en psykopat måste väl ha några slags känslor? Men vilka? Det är i varje fall ett gåtfullt tillstånd.Janne

  • 7 HEMIMAMMA april 22, 2011 kl. 2:00 f m

   Bra fråga… Jag skickar den vidare till KAO och Mäster Skvitt =0)Hemikram

  • 8 skvitt april 22, 2011 kl. 8:11 f m

   Då så!Nu är jag på ”mammas gata”, som man säger. Hoppas alla hört uttrycket, så det inte missförstås som att mamma var psykopat. Hon var tvärt om en god, varm och kärleksfull mor, kanske lite för mycket överbeskyddande. Tänk dig en skala från sida till sida. I ena änden (gärna till vänster) har de mest altruistiska människor som finns. Det är de som frivilligt stannar på det sjunkande skeppet för att någon annan ska få platsen i livbåten. I den andra änden (gärna den åt höger, således) finns de som armbågar sig fram till livbåten och aldrig anfräts av skuld- och skamkänslor, inget dåligt samvete och aldrig kommer att blicka tillbaka på de människor som knuffades undan och inte kom med i livbåten.På skalans vänstra sida finns de som bryr sig på alla sätt och råkar de omedvetet såra någon kan de inte sova om natten när de inser det. På högra sidan finns de som njuter av att skada andra och de sover gott om natten, nöjda med sina illdåd. deras känsloliv är omvänt mot det normala. Just detta är svårt att förstå, men att de alltigenom är ego är lite lättare att begripa sig på.Människorna på vänstra sidan av skalan kan du alltid lita på och de på den högra sidan kan du lita på att allt är lögn som de säger, därför att det är roade att ljuga.Med dessa rader är ämnet självklart ingalunda uttömt, men det får räcka för stunden i alla fall./Skvitt

  • 9 skvitt april 22, 2011 kl. 8:15 f m

   Jo, ett tillägg:På denna skala hamnar de flesta människor någonstans i mitten. Men man bör nog ligga en del förskjuten till vänster för att även politiskt vara till vänster och omvänt till höger på samma skala för att vara politiskt orienterad åt höger.Jag tror också att vanliga hyggliga arbetare hamnar mer åt vänster och olika pampar inom näringsliv och politik finns mera höger ut på denna skala oavsett vilket parti de röstar på./Skvitt

 5. 10 kyrksyster april 22, 2011 kl. 9:39 f m

  En viss empatiöshet är nog förutsättning för att ta sig fram i karriären. Bryr man sig för andra och inte vågar klättra på dom kommer man ingenvart. Tyvärr. En framgångsrik ledare är oftast den som vet precis vilka han kan trampa på och vilka han behöver för att smörja hans väg…

  • 11 skvitt april 22, 2011 kl. 7:17 e m

   Som jag tänker mig ett ännu utopiskt samhälle, ska alla beslutsfattare röstas fram av sina kamrater, alltid ifrågasättas och när som helst kunna avsättas. Där finns ingen plats för de egoistiska och för strebrarna som försöker klättra på andra.Jag tänker mig ett klasslöst samhälle, ett gemensamt samhälle, ett sådant samhälle som jag kallar kommunistiskt.Mitt samhälle är inte orealistiskt, men det uppstår inte utan kamp och vi får vänta tämligen länge, antar jag./Skvitt

 6. 12 Leo Beata april 22, 2011 kl. 10:29 f m

  Sorry Skvitt.”Ondskan” finns lika mycket i alla samhällsklasser och hos oss alla… Ser du inte det är du en halvblind romantiker… Och inte alltid är ”ondskan” ond…beror på vem som definierar… den är generell och relativ och det är alltid vi själva som bestämmer hur vi ska hantera vår ”ondska”.skillnaden är att ”ondskan” gör ”mer skada” för fler ju mäktigare den ondskefulle är…

  • 13 skvitt april 22, 2011 kl. 7:22 e m

   Jag talade om psykopati och generaliserade i stora drag och det är mitt fel om det inte gick fram!Det jag skrev anser jag gäller och till det kan man lägga ett litet ”men” och därefter komplettera med din synpunkt.Tack för kommentar!/Skvitt

 7. 14 Vajra april 22, 2011 kl. 10:33 f m

  Arvssynd ja, håller nog med kyrksyster, Buddister försöker riktigt ordentligt att frigöra sig från den, på det sättet deras ”religion” /”koncept” är utformat, i deras värld lyfter dem själv bort synden genom kontinuitet i medvetandet 24/7….för gud existerar inte så får dem befria sig själva.Samtidigt som dem har knepiga drakar/ormar och skit som symboliserar både det ena och det andra…..som man kan hitta i flera andra religioner…so much for ”non religious” konceptNja tyvärr hemfaller jag åt star trek versioner om än löjligt men precis lika löjlig som alla nadra religiösa konceptAtt vi är slavar på en jord som ingen fysisk varlese kan göra sig fri ifrån, mao manipulerade och slagna i bojor….men varför? tja…förmodligen fan vet…och då menar jag FAN vet…. för gud har inte tid.Samtidigt som vi har fått ikläda oss en fysisk kropp med valnöts stor hjärna eller gravt disfunktionerad hjärna/dna med avsaknader av fungerande synapser.Gnistan finns inom oss, eller telefonlinjen till ”dark matter” men den är nästintill oåtkomlig…pga den låga daningen vi besitter, samt dess metoder att koppla upp oss är fördolda/gömda för vårt intellektSatanister och kabbalaister försöker nå dit med sina ritualer, symboler, etc….och dem vinner mark och gör massor i denna värld vi lever i…se er omkring, bankväsenden/religion/politik/media/skola.kristna/muslimer lägger sig på knä…..och det händer ingenting, medans dem blir slagna i bojor av satantister som fn styr världen…Hitler ägnade sig åt satanistiska ritualer och sinnesutvidgande medel för att komma i kontakt med högre vetande om än ¨på den negativa sidan.Psykopater har nog en medfödd hjärnskada alternativt blivit traumatiserade i tidig ålder…i kombination av fanatiskt hängivelse till 1st verklighetskoncept utan att få flera versioner…ja då går säkerligen åt helv…. men det går åt det hållet så länge det finns en massa som enbart tittar på utan aktiv intelligens.

 8. 15 Maria de Suède april 22, 2011 kl. 7:25 e m

  En sak är iaf säker, vi föds egoistiska och de flesta lär sig med tiden att sätta in sig i andras situationer, men för andra sà blir det svàrt att anpassa sig till andra… Sen om det handlar om ondska när diktaturer styrs med en järnhand vet jag inte, men att man blir förblindad av makten är säkert…

  • 16 HEMIMAMMA april 24, 2011 kl. 1:07 f m

   Makt korrumperar, men varför?

 9. 17 portolanseglaren april 22, 2011 kl. 7:45 e m

  – Aristoteles baserade sin etik på detta enkla faktum, nämligen att om du jävlas med människorna så kommer de efter dig, och hur stark och duglig du än är så kommer de ifatt dig när du blivit gammal., och du blir dina fienders rov.-”Själen” inom kristendomen har inte en skuggan gemensamt med ursprunget. Kristendomen har anammat en manikeismens själ, ni vet: Själen är något väsensskilt från kroppen, något som frigörs vid döden. Men själ och kropp var samma sak.-Katolikerna hade nog sina fiender, men det var protestanterna som brände häxor, och som djävlades med vetenskapsmännen.Nu har jag inte mer tid. Glad påsk på er, era smådjävlar.

  • 18 HEMIMAMMA april 24, 2011 kl. 1:08 f m

   Glad Påsk på dig med Portos! =0)


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s
SOLIDARITETSTANKEN

Bloggarna på denna sida står var och en för innehållet i sina inlägg, och alla som skriver behöver inte ha samma åsikt i alla sakfrågor. Alla inlägg skall hålla en god och saklig ton.
.
Uppgifter bör i största mån verifieras med länkar.
.
Bloggarna har inte rätt att bli alltför personliga.
.
Bloggtroll, personliga påhopp, näthat eller andra icke adekvata kommentarer kommer inte att släppas fram. De som vill kommentera bör därför hålla sig till ämnet, för att kunna upprätthålla en seriös diskussion.
.
Gemensamt för alla som skriver på denna sida är att vi bl.a. värnar om alla människors rätt att få leva under goda förhållanden.
.
Vi är alla personer med åsikter åt vänster, och gör gemensam sak med att få den borgerliga regeringen bortvald 2014.
.
Bloggen är alltid öppen för fler intresserade skribenter som vill bidra till förändringarnas vindar. Vi kan aldrig bli för många. Vi söker bloggare med hjärtat till vänster, som vill ingå i vår gemenskap.
.
Vi vill återuppliva Solidaritetstanken, för alla människors lika värde och rättigheter... Gästskribenter är också välkomna med en förfrågan om att få deltaga med inlägg.
.
Alla skribenter på denna blogg har möjligheten att vara med och föra en dialog utifrån inläggen.I de fall en kommentar önskas besvaras av specifik skribent, så skall frågan riktas direkt till den avsedda.
.
Välkommen till en öppen debatt!

ARKIV

'
The Rainforest Site

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Gör sällskap med 15 andra följare

BLOGGSTATISTIK

 • 29,188 BESÖKARE
Annonser

%d bloggare gillar detta: