SOLIDARITETSTANKEN – Krigets vara eller inte vara? Lars ohly’s förklaring och V’s hållning.


  imagesCA329XBO.jpgGOD AFTON!! Jag rebloggar mitt vanliga inlägg på Hemimamma där jag samlade alla chattter som Ulf Kristersson deltog i under ett tak, och han fick försvara ”förbättringarna” i sjukförsäkringen…

Dessutom såg jag ett inlägg som menar att reglerna är OLAGLIGA och bevisen finns HÄR

Läs och begrunda…

Nu över till mitt egentliga ärende. På Facebook har jag ett antal vänner från vänsterpartiet som jag diskuerar saker med och en sådan är Lars Ohly. Eftersom jag själv är emot insatsen i Libyen av en massa olika skäl (läs Maveras blogg) så är det inte mer än rätt att motståndarna får ge sin förklaring och med Lars Ohly’s tillstånd, så publicerar jag här en kommentar från hans Facebooksida, som förklarar partiets ställningstagande i Kriget/insatsen mot Libyen. Jag hoppas att det ska hjälpa dem som är osäkra själva, att välja ställningstagande.

lars_ohly.png”Vänsterpartiet har beslutat att välkomna FN-resolutionen 1973. Resolutionen har till syfte att skydda civila enligt den folkrättsliga formuleringen ”ansvar att skydda” (responsibility to protect). Målsättningen är att uppnå ett vapenstilles tånd i Libyen. För att lyckas med detta innehåller resolutionen tre delar; Ett vapenembargo, en icke-flygzon över delar av landet och ett mandat att skydda civila med alla nödvändiga åtgärder.

Det handlar inte om ett angreppskrig eller en ockupation. Tvärtom är FN-resolutionen tydlig med att inte tillåta marktrupper i någon del av Libyen.

FN-resolutionen togs nio dagar efter det att revoltörerna begärt skydd från världssamfundet mot de attacker som de militärt överlägsna Khadaffitrupperna då påbörjat mot befriade städer som Benghazi och Misrata. Resolutionen antogs fem dagar efter det att Arabsamfundet uppmanat Säkerhetsrådet att agera.

I Säkerhetsrådet antogs resolutionen med tio röster för, noll röster emot och fem nedlagda (Brasilien, Kina, Tyskland, Indien och Ryssland). Övriga länder i Säkerhetsrådet är USA, Storbritannien, Frankrike, Colombia, Sydafrika, Bosnien-Hercegovina, Portugal, Libanon, Nigeria och Gabon.

Den fråga som jag ställt mig är hur Sverige skulle ha ställt sig i en omröstning om vi varit representerade i Säkerhetsrådet och Vänsterpartiet fått råda. För mig har då inte funnits något tvivel om att vi skulle röstat för FN-resolutionen.

FN fungerar inte bra. Vetorätten gör att makten i stor utsträckning ligger hos de fem ständiga medlemmarna med de konsekvenser det för med sig för hänsyn till dessa länders egna intressen. Ändå är det FN som är den enda motvikten till att de militärt och ekonomiskt starkaste länderna tar lagen i egna händer.

FN har i princip våldsmonopol, vilket innebär att det endast är FN som har rätt att besluta om användandet av våld i internationella relationer. Enda undantaget är att länder har rätt att besvara pågående militära angrepp i självförsvar.

FN behöver stärkas för att motverka den djungelns lag som följer av att stormakter agerar själva, men också för att förhindra katastrofer som de brott mot mänskligheten som till exempel ägt rum i Rwanda och Srebrenica.

Det innebär inte att varje beslut som fattas av FN är korrekt, däremot att beslut fattade enligt FN-stadgan äger en folkrättslig legitimitet.

I fallet Libyen menar jag att resolution 1973 både var nödvändig och folkrättsligt grundad.

Med denna bedömning som grund har vi i Vänsterpartiet också förhållit oss försiktigt positiva till ett svenskt deltagande för att verkställa Säkerhetsrådets beslut. FN har – tyvärr – inte egna resurser att fullfölja sina beslut. Vi hade önskat att FN skulle kunna leda operationer men den förmågan har andra. Detta har tidigare lett till att Nato till exempel tagit på sig befälet över FN-insatsen i Kosovo. Att Nato ansvarade för den insatsen hindrade inte mig eller Vänsterpartiet att stödja ett svenskt deltagande i FN-missionen Kfor.

Vänsterpartiet välkomnar att skyddet av civila sätts före nationellt självbestämmande.Det är en növändig utveckling av folkrätt och internationell lag. Det finns dock ingen annan som kan göra en sådan bedömning än FN.

Vi har beslutat att ta ställning för den proposition som regeringen lagt och som innebär att Sverige ställer 130 personer samt ett Hercules-plan, ett signalspaningsplan och högst åtta Jas Gripenplan till FN-insatsens förfogande.

Vi har tidigare kritiserat Carl Bildt för att han ansåg att situationen i Libyen ”inte handlar om att ta ställning för den ene eller andre”. Vi kritiserade Bildt för att han vägrade kräva Mubaraks avgång. Vi uttalade att vi tydligt stod på demonstranternas sida mot diktatorerna. Denna inställning kvarstår.

En del har sagt att vi inte vet vem som utgör oppositionen i Libyen. Det är naturligtvis sant i den meningen att oppositionen består av många olika riktningar – det gäller för övrigt alla de länder där människor nu protesterar mot förtryck och ofrihet: Libyen, Tunisien, Egypten, Bahrain, Jemen, Syrien, Jordanien…

FN har kritiserats för att inte ingripa i andra länder där revolterna slås ner. Det är helt sant. Vänsterpartiet skulle gärna se att till exempel regimerna i Bahrain och Syrien sattes under press av världssamfundet. Vi föreslår också att en flygförbudszon ska inrättas över Gaza så att Israels militära attacker upphör. Men att FN inte agerar i andra fall innebär inte att passivitet vore rätt i fallet Libyen. Tvärtom kan ansvaret att skydda nu användas som ett starkt argument för folkrättsligt legitima insatser i andra länder i framtiden.

Det är inte USA som drivit på för att FN ska agera i Libyen. Tvärtom har USA trvingats till handling av en stark internationell opinion.

En del har efterlyst humanitära insatser i stället för militär. Men för att förhindra ett blodbad och befarade brott mot mänskligheten är skyddet av civila och flygförbudszonen just nu helt nödvändiga. Humanitära insatser kan i dag främst göras i grannländerna Tunisien och Egypten där cirka 12 000 människor befinner sig i flyktingläger. Det är få libyer som flytt, men desto fler människor från Kina, Bangladesh och andra afrikanska stater.

På sikt måste starka humanitära insatser komma till stånd inne i Libyen. Förutsättningarna för det finns ännu inte. Vänsterpartiet är kritiska till att regeringen inte bättre planerar och redan nu avsätter resurser som kan användas till stöd och återuppbyggnad när en vapenvila etablerats.

Det finns de som är oroliga för att Sverige nu ska kunna tvingas till andra insatser än de som riksdagen ska besluta. Den oron delar jag inte alls. Det är den svenska riksdagen som förfogar över hur Sveriges insatser ser ut, det kan ingen annan bestämma. Om FN-insatsen skulle användas till något som inte har stöd i FN-resolutionen så skulle den inte längre ha folkrättslig legitimitet. Detta skulle till exempel vara fallet om marktrupper sätts in eller om vapenembargot hävs. I sådant fall upphör också grunden för det svenska deltagandet.

Det sägs att inte alla andra vägar att lösa konflikten prövats när FN beslutade om skydd av civila. Det menar jag är felaktigt. Det fanns inga möjligheter att föra några som helst meningsfulla förhandlingar med Khadaffis regim utan att risken för massmord var överhängande. Alla vägar var prövade och Khadaffi hade tydliggjort att hans ambition var att hämnas på alla dem som vågat revoltera mot diktaturen.

Jag anser därför att partistyrelsen kommit fram till en klok linje i en svår fråga.”

LARS OHLY  7 april 2011

LibyenJeander.jpg

(Bilden hämtad HÄR)

GOD AFTON!!

Annonser

18 Responses to “SOLIDARITETSTANKEN – Krigets vara eller inte vara? Lars ohly’s förklaring och V’s hållning.”


 1. 1 HEMIMAMMA april 14, 2011 kl. 4:34 e m

  Nu kanske en del som är villrådiga får det lättare att ta ställning.

 2. 2 Urban.Medin. april 14, 2011 kl. 5:17 e m

  Nja, ja det är svårt ändå :)Ryssland påpekar att det är ett inbördeskrig och att det är landets egna angelägenheter isf.Naturligtvis behöver FN stärkas, så till vida att stormakterna inte har den makt som man har idag, men ändra det? Nej det går inte så länge det finns medel att tillgå eller hota med. Angående Bildts ställning, så anser jag den befogad, han har inte befogenhet att ta ställning själv i den här frågan och jag tycker att det var rätt beslut. Vi som du vet har pumpat in vapen till den här och andra regimer utan att tänka, ja vi hade nog tänkt om vi fått veta i allt. Men det döljer sig ett så mycket skit iom att det ska mörkas för oss mindre bemedlade. (Ja folket)Humanitära insatser är jag för, de får aldrig upphöra och jag tror att inte ens den värsta tyrannen är emot något sådant oavsett utgång.Vilka vägar man anser eller inte har funnit för att lösa konflikten/r, låter jag vara osagt. Men man har nog försökt. Frågan återstår dock, var det rätt att gå in och bomba en nation för att vi ansåg att det är det enda rätta?

  • 3 HEMIMAMMA april 14, 2011 kl. 10:30 e m

   Jag personligen anser att saken skulle förhandlats fram på fredlig väg. Jag anser inte att Sverige ska gå i Natos ledband, då deras agenda i detta är att försvara petrodollarn.

 3. 4 superzeke april 14, 2011 kl. 7:21 e m

  Tja, jag tror helt enkelt inte på det här. Anledningen är det jag skrev om petrodollarn här…..http://blogg.aftonbladet.se/superzeke/2011/04/enkel-forklaring-av-petrodollarsystemetOch det Ellen Brown skrivet. Har följt Ellen Brown länge och hon är ytterst seriös.http://truthout.org/libya-all-about-oil-or-all-about-banking/1302678000Plus en massa annat. Naturligtvis så blir det marktrupper om det behövs, naivt att tro annat.Det verkar ju stå både petrodollar och centralbanksintressen på spel.Jag blev lurad av både Afghanistan invasionen och Irakinvasionen vilket visade sigvara fullständiga bluffar. Så denna gång så tror jag helt enkelt inte på det.Janne

  • 5 HEMIMAMMA april 14, 2011 kl. 10:31 e m

   Jag kan bara hålla med, fast jag är helt emot att svenskar ska delta i krigshandlingar mot andra länder oavsett vart det är i världen. Humanitär hjälp JA, men inte vapen och soldater.

 4. 6 Mavera april 14, 2011 kl. 10:44 e m

  Jag litar inte på FN längre. Förr i tiden, när det begav sig, så var FN något bra, som skulle förhindra att ett nytt Andra världskriget skulle bryta ut. Nu är det annorlunda. Idag kan man säga så här: FN=NATO=EU=USA=BIlderberg=Illuminati

  • 7 HEMIMAMMA april 14, 2011 kl. 11:45 e m

   Jag ser länkarna jag med =0(

 5. 8 superzeke april 14, 2011 kl. 10:45 e m

  Det verkar som om det kan bli utökat nu, men vänsterpartiet verkar ha röstat nej.http://www.vansterpartiet.se/index.php?option=com_content&view=article&id=3388:vaensterpartiet-saeger-nej-till-militaer-eu-insats-i-libyen&catid=322:rigt&Itemid=800Mer om det här vet jag inte men det slingrar sig säkert fram till marktrupper.

  • 9 HEMIMAMMA april 15, 2011 kl. 12:05 f m

   Det låter ju bra… tack!Mer information kommer nog vart det lider!Hemikram

 6. 10 skvitt april 15, 2011 kl. 12:53 f m

  Tumme för både inlägg och kommentarerna!/Skvitt

  • 11 HEMIMAMMA april 15, 2011 kl. 2:05 f m

   Tack så mycket, nu blir jag glad!!Hemikram

 7. 12 superzeke april 16, 2011 kl. 12:51 f m

  Direkt ifrån Gaddafi…..http://english.pravda.ru/opinion/columnists/13-04-2011/117563-message_from_qaddafi-0/

  • 13 HEMIMAMMA april 16, 2011 kl. 1:10 f m

   Har kopierat texten och tänker översätta den.

  • 14 superzeke april 16, 2011 kl. 1:36 f m

   Suveränt om du gör det, delade den till Mavera och Vajra också.Jag börjar att tro att vi är väldigt missledda om Gaddafi.

  • 15 HEMIMAMMA april 16, 2011 kl. 1:59 f m

   Jag jobbar för fullt och tänkte lägga in det som ett extrainslag… medan det är färskt…Kanske TRERK kan vänta till på söndag att skriva sitt inlägg???


 1. 1 best portable ice maker Trackback vid april 25, 2013 kl. 1:10 e m
 2. 2 breast tape lift Trackback vid maj 19, 2013 kl. 10:43 f m
 3. 3 multiroom baby monitor Trackback vid maj 22, 2013 kl. 2:59 f m

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s
SOLIDARITETSTANKEN

Bloggarna på denna sida står var och en för innehållet i sina inlägg, och alla som skriver behöver inte ha samma åsikt i alla sakfrågor. Alla inlägg skall hålla en god och saklig ton.
.
Uppgifter bör i största mån verifieras med länkar.
.
Bloggarna har inte rätt att bli alltför personliga.
.
Bloggtroll, personliga påhopp, näthat eller andra icke adekvata kommentarer kommer inte att släppas fram. De som vill kommentera bör därför hålla sig till ämnet, för att kunna upprätthålla en seriös diskussion.
.
Gemensamt för alla som skriver på denna sida är att vi bl.a. värnar om alla människors rätt att få leva under goda förhållanden.
.
Vi är alla personer med åsikter åt vänster, och gör gemensam sak med att få den borgerliga regeringen bortvald 2014.
.
Bloggen är alltid öppen för fler intresserade skribenter som vill bidra till förändringarnas vindar. Vi kan aldrig bli för många. Vi söker bloggare med hjärtat till vänster, som vill ingå i vår gemenskap.
.
Vi vill återuppliva Solidaritetstanken, för alla människors lika värde och rättigheter... Gästskribenter är också välkomna med en förfrågan om att få deltaga med inlägg.
.
Alla skribenter på denna blogg har möjligheten att vara med och föra en dialog utifrån inläggen.I de fall en kommentar önskas besvaras av specifik skribent, så skall frågan riktas direkt till den avsedda.
.
Välkommen till en öppen debatt!

ARKIV

'
The Rainforest Site

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Gör sällskap med 15 andra följare

BLOGGSTATISTIK

 • 29,202 BESÖKARE
Annonser

%d bloggare gillar detta: