1990-2010 ökade 85 åringarna med 67 %, Ålderschoken som vi klarade galant…


Kommer ni ihåg, när det slogs på stort att skattebetalarna skulle behöva betala 12,70:- mer per hundralapp, för att kunna försörja den växande äldre generationen? Eller att 95 % av BNP skulle gå till att betala den om vi fortsatte i samma takt. Det var ett riktigt skräckscenario som målades upp och knappast lämnade någon oberörd. Några av oss hoppade direkt på de privata pensionsförsäkringarna som erbjöds i spåren över en förväntad havererad offentlig sektor. Idag förefaller dessa privata försäkringar vara en självklarhet då allt annat får te sig som oansvarigt hos den enskilda. Att jämföra med det tidigare så självklara, att vi tryggade vår ålderdom gemensamt genom våra skatter.

Skrämmande och upprörande läser jag för tillfället Välfärdsmyter av Daniel Ankarloo, som gör klart för mig hur lurad och bedragen jag blev av den vinklade information, de Nyliberala krafterna slog på stora trumman för.

Vi skulle få arbeta både längre och allt mer, vilket vi numera även gör. De äldre skulle bli en allt större börda på sina barn om inget gjordes. Ett problem var att de äldre levde allt hälsosammare och därför även längre, medan de yngre skulle bli allt färre. Dessutom så menade man att Svensken generellt bara arbetade en tredjedel av sitt liv. En anledning var att studierna som tog alldeles för låg tid att de i princip inte började tjäna pengar fören dem var 30 år, för att ytterligare 30 år senare gå i pension vid 60år. Så kunde vi inte ha det och nu är pensionsåldern också höjd, ATP är försämrad, de som studerar omfattas av allt hårdare regler, och skall snabbast möjligt ta sig igenom studierna.

Tänk då om detta skett helt utan anledning, om detta bara var en lögn för att förändra det politiska landskapet?

Först vill jag reservera mig och lämna över ansvaret till envar att själva läsa boken, i de fall jag att missuppfattat eller drar felaktiga slutsatser. Jag hävdar inget annat än att jag är lekman i ämnet, men har ett ansvar som medborgare i detta land att försöka förstå, vad det är som händer.

Det Ankarloo gör gällande förefaller så självklart när han säger det, att man inte fattar varför det inte förhåller sig på det viset. (om man nu inte hade en baktanke med det?)

När man räknar ut Ålderschocken gör man kvoter utifrån åldern där i princip 20-64 åringar förväntas försörja i princip alla andra, man mäter sysselsättningsgraden. Ännu mer precisa kan man vara om man beräknar de faktiskt antal arbetande timmar, för det är ju inte heller sysselsättningsgraden som ger inkomster utan arbetande timmar.

Båda dessa metoder vållar dock stora problem, för det enda som kan fungera i längden är att mäta inkomster i kronor och ören, mot dess utgifter. Det är inte med antalet personer man försörjer andra, utan det är alltid med pengarna som de tjänar. Bördan för våra pensionärer bestäms i relation mellan de faktiska utgifterna kontra de inkomster som finns. Så räknar man alltså inte när man vill skrämmas med ålderschocken,

Kostnaderna för de äldre i framtiden skall inte heller bäras av dagens inkomster utan beräknas på framtidens inkomster som också de stiger. Ankarloo beskriver att de finns gjorda utredningar i ämnet som inte ens räknat på en uppgång i BNP, något som i princip är omöjligt.

Borg kommissionen spår att mellan 2020-2035 så kommer 85 åringarna att öka i antal med 67 %. Det låter ju otroligt mycket men det är då den något geniala Ankarloo räknat ut att 85 åringarna redan ökat med 67 % mellan 1990-2010, utan att välfärden kollapsade. Tvärtom lägger han fram fakta som i stället visar att vi under samma tid genomlevt 2 stora bankkriser med akuthjälpen till bankerna, sysselsättningsraden minskade, antalet faktiska arbetande timmar minskade, vi kan alltså tala om att det skett en arbetstidsförkortning, som dock inte de arbetande fått känna av.

Samtidigt så har skattekvoten sänkts med 8 procentenheter, en summa på svindlande 256 miljarder. Detta är 8 % av vårt BNP vilket motsvarar alla pensionsutbetalningar på ett år.

När man får det presenterat på detta sätt, borde vi inte fråga oss hur vi kan ha råd med dessa gigantiska skattesänkningar, när det talades om en ökning på 12.70 öre per hundralapp för att försörja framtidens äldre? Eller att vi skulle behöva arbeta tills vi var 79 år för att klara den ökade försörjningsbördan.

En annan felräkning som man gör är att man räknar på att medellivslängden är 90år, vilket bara är 10år för mycket då den snarare ligger på 80år. En ”medveten” felräkning på 10år kan göra väldigt stor skillnad på framtida utgifter.

250 000 personer är idag över 85 år i en befolkning med 9,2 miljoner människor i Sverige. Hur kan pensionärer sägas vara ett sådant stort hot mot vår framtida välfärd? Betyder detta i ett större sammanhang, att allt bara var en lögn? Eller att regeringen blundar och är oansvarig, inför det gigantiska ekonomiska hotet vi står inför?

Om de nyliberala krafterna skulle haft rätt så borde i alla fall våra skulder ha blivit högre, men inte heller det stämmer då de har minskat under perioden. Statskulden ökade mellan 1991 -1994 till följd av bankrisen och massarbetslösheten som följd, men inte som helhet under perioden. Skulder som de Nyliberala krafterna medvetet planerade genom Novemberrevolutionen, min anm. Tvärtom minskar budgetunderskottet och beräknas vara avbetalat år 2040, så våra barn ärver inga skulder. Det förhåller sig även så att vi redan idag har Nettotillgångar på 380 miljarder som därmed täcker våra skulder.

SVERIGE HAR ETT OUTNYTTJAT REFORMUTRYMME

Ankarloos teorier om mantrat i talet om Ålderschoken är att vi därmed förhindras ställa oss frågan om vad vi vill med Välfärden. Vill vi ha arbetstidsförkortning, eller satsa på infrastrukturen, mer pengar till vård och skola o.s.v. Vi lämpar inte över några skulder på våra barn men de får heller inga bostäder, inga arbeten, ingen ordentlig skolgång, och frågan är vad som är värst?

De nyliberala krafterna som står bakom dessa beräkningar har sina avsikter vilka vi redan ser resultat av, det unika ATP systemet förintat, pensionsåldern höjd, men försäkringsbolag och arbetsgivare skördar stora framgångar.

Då säger någon bara för att det gått bra så behöver det inte bli så i framtiden. Som svar på det förbereder regeringen därför den tänkta höjningen på 12,70 med dessa gigantiska skattesänkningar, något bakvänt alltså. Det finns helt enkelt inget hot mot välfärden, i alla fall inte från dem äldre, däremot från den sittande regeringen.

Till sist bara då några egna reflektioner….

Hur kan det komma sig att vi tillåter att 27 000 personer får ingå i ett FAS 3 system som inte ger statskassan ett öre, utan istället en massa påhittade kostnader, i form av något så bakvänt som att betala arbetsgivaren för att utnyttja kraften? Dessa personer beräknas inom kort vara bortåt 50 000personer, och vem vet hur många vi tänker tillåta innan gränsen är nådd? Om det fanns ett hot mot vår Välfärd i form av gigantiska kostnader för en ökande äldre befolkning, skulle vi inte haft råd att slösa bort arbetskraft på detta sätt. Om alla måste arbeta längre, eller ännu mer, varför har regeringen då skapat en stor grupp av arbetskraft som inte tillåts arbeta alls?

(De skall endast syssla med sådant så kan höja kvalitén, eller som annars inte skulle ha gjorts, alltså inget sedvanligt arbete)

Det går inte ihop, tänk efter själva… Hur kan vi tillåta ett sådant system när vi förmodas stå inför en ålderschock som innebär att alla måste arbeta tills det är 79år, eller som kommer att kosta 13,70 mer per hundralapp i skatt?

Allvarligt talat… jag är den första att skriva under på att jag gått på så många bluffar från den Nyliberala högern…

http://www.socialchefer.se/fss/userfiles/file/FSS%20Studiedagar/2010%20Lulea/Sem17_DanielAnkarloo.pdf

13 Responses to “1990-2010 ökade 85 åringarna med 67 %, Ålderschoken som vi klarade galant…”


 1. 1 HEMIMAMMA mars 8, 2011 kl. 7:52 e m

  Läs också detta på Pellefantias egen blogg:http://blogg.aftonbladet.se/klantskalle/2011/03/en-glimt-fran-verkligheten-av-klassmorfar

 2. 2 Herr och/eller Fru S mars 8, 2011 kl. 8:02 e m

  Problemet är ju att vi redan spenderat dom pengarna som skulle användas till pension, att stat och kommun inte sparat undan dom pengarna, att deras metod kräver ständigt ökade skatteinkomster i en takt som vi inte har. Dessutom så är det ju en stor skillnad på hur mycket pengar som skall betalas ut, dom som var 85 mellan 1990-2010 utgörs ju till en stor del av kvinnor som bara hade grundpension, dvs inte så mycket pengar, medans gruppen som nu går i pension skall ha ut det som borde ha sats undan till dom.

 3. 3 skvitt mars 8, 2011 kl. 9:15 e m

  Har du en länk till ”Välfärdsmyter av Daniel Ankarloo”?/Skvitt

 4. 4 skvitt mars 8, 2011 kl. 9:20 e m

  ”Först vill jag reservera mig och lämna över ansvaret till envar att själva läsa boken, i de fall jag att missuppfattat eller drar felaktiga slutsatser. Jag hävdar inget annat än att jag är lekman i ämnet, men har ett ansvar som medborgare i detta land att försöka förstå, vad det är som händer.”Du har ingen anledning att förringa din egen betydelse!Kram!/Skvitt

 5. 5 superzeke mars 9, 2011 kl. 12:54 f m

  @skvittJag hittade boken här för 37 kronor fraktfritthttp://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9185949213Fast jag hittade den faktiskt också på biblioteket som E-bok och laddade hem den nu.Kan inte skicka den till dig då den verkar extremt kopieringsskyddad, det går inte ensatt kopiera texten i den. Testa på biblioteket, i Göteborg finns den i varje fall.Kolla ”Lathunden” längst bak i boken, där stod utförligt om statens skulderoch tillgångar och namn på vad dessa saker heter.Nästan omöjligt att hitta sådant annars.Tack för en jättebra inlägg och tipset på boken PellefantiaJanne

  • 6 skvitt mars 9, 2011 kl. 11:26 f m

   Tack!/Skvitt

 6. 7 superzeke mars 9, 2011 kl. 12:55 f m

  Tumme glömde jag ju -:)

  • 8 skvitt mars 9, 2011 kl. 11:27 f m

   Tumme har även jag glömt ibland! Förtretligt!/Skvitt

 7. 9 Pellefantia mars 9, 2011 kl. 6:12 f m

  den enda länken jag hittade var ju den jag la till nederst…för övrigt läser jag boken som jag köpte då jag blev intresserad… har själv svårt att läsa texter från en dataskärm……. Det är en mycket bra bok som ger oss ett annat sätt att se Välfärden på och sedan att även han är fil dr i ekonomisk historia gör ju inte saken sämre….

  • 10 skvitt mars 9, 2011 kl. 11:42 f m

   Håller med – text ska läsas från papper och gör sig inte lika bra från mammer! Ärsch nu slog det slint i kolan! Jag var väl influerad av de senaste vetenskapliga rönen som förklarar mammutarnas utdöende: det fanns inga papputar!Ursäkta, men en alltför hög intellektuell nivå kan trötta ut! Ibland behöver man skämta! Du vet, ett gott skatt förlänger livet, till fasa för regeringen! Så, ett skämt; det är inget annat än civil olydnad; Dö i tid och gärna i otid! Bara du inte kostar! Eljest kan inte de rika leva sitt ynkliga liv i otillfredsställd välmåga och lyx!Kramar i hiskeliga mängder delas dock ut till dig och alla andra underbara människor!/Skvitt

  • 11 superzeke mars 9, 2011 kl. 1:09 e m

   Samma här, mycket bättre att läsa ifrån en bok än på skärmen. Jag kan koncentrera mig bättre då, i varje fall när det gäller sådant här.Ha detJanne

 8. 12 Kao mars 9, 2011 kl. 1:17 e m

  Intressant. Jag ska Googla på honom.Om pensionärerna inte blev så hårt beskattade och pensionsåldern sänktes till 63 år kanske våra ungdomar kunde få arbete? Att gå ut i arbetslivet och bara bli lurad och utnyttjad är ingen bra början på vuxenlivet. Min dotter har råkat ut för det i 1½ år, men nu har hon ett fast jobb. Om än med taskig lön. Men hon måste ju börja nånstans (hon är 21).(Tumme)Kao

 9. 13 trerk mars 12, 2011 kl. 6:35 f m

  Ett mycket intressant inlägg som gör att, jag i alla fall, tänker till. En välfärd som håller på att haverera och på det ett uppdiktat scenario om ännu större kostnader, samtidigt som regeringen sänker skatterna och satsar miljarder på bidrag till olika företagsidéer som utnyttjar dom svaga och sjuka!Tumme


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s
SOLIDARITETSTANKEN

Bloggarna på denna sida står var och en för innehållet i sina inlägg, och alla som skriver behöver inte ha samma åsikt i alla sakfrågor. Alla inlägg skall hålla en god och saklig ton.
.
Uppgifter bör i största mån verifieras med länkar.
.
Bloggarna har inte rätt att bli alltför personliga.
.
Bloggtroll, personliga påhopp, näthat eller andra icke adekvata kommentarer kommer inte att släppas fram. De som vill kommentera bör därför hålla sig till ämnet, för att kunna upprätthålla en seriös diskussion.
.
Gemensamt för alla som skriver på denna sida är att vi bl.a. värnar om alla människors rätt att få leva under goda förhållanden.
.
Vi är alla personer med åsikter åt vänster, och gör gemensam sak med att få den borgerliga regeringen bortvald 2014.
.
Bloggen är alltid öppen för fler intresserade skribenter som vill bidra till förändringarnas vindar. Vi kan aldrig bli för många. Vi söker bloggare med hjärtat till vänster, som vill ingå i vår gemenskap.
.
Vi vill återuppliva Solidaritetstanken, för alla människors lika värde och rättigheter... Gästskribenter är också välkomna med en förfrågan om att få deltaga med inlägg.
.
Alla skribenter på denna blogg har möjligheten att vara med och föra en dialog utifrån inläggen.I de fall en kommentar önskas besvaras av specifik skribent, så skall frågan riktas direkt till den avsedda.
.
Välkommen till en öppen debatt!

ARKIV

'
The Rainforest Site

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Gör sällskap med 15 andra följare

BLOGGSTATISTIK

 • 28,826 BESÖKARE
Annonser

%d bloggare gillar detta: