Lärandets lov


Lär dig det enklaste!

Gör det nu, ty nu är stunden här,

det är aldrig för sent!

Lär dig ditt ABC, det är inte nog, men lär det!

Inget får hejda dig, börja nu! Allting bör du veta!

Du ska ta ledningen och makten!

Lär dig, du som är arbetslös!

Lär dig, du som är fängslad!

Lär dig, kvinna i köket!

Lär dig, sextioåring!

Du ska ta ledningen och makten!

Skynda till skolan, du som hemlös är!

Öka din kunskap, du som fryser!

Du som är hungrig, grip efter boken:

den  är ett vapen.

Du ska ta ledningen och makten!

Var inte rädd att fråga, kamrat!

Låt ingen lura dig, se efter själv!

Vad du inte själv vet, vet du inte!

Granska din räkning. Du skall ju betala.

Sätt ditt finger på varje siffra,

fråga: hur kom den hit?

Du ska ta ledningen och makten.

Dikt av Berthold Brecht 1898-1956 (Tyskland)

Dikten är, om möjligt, än mer aktuell nu än när den skrevs. Nu finns oändliga möjligheter att manipulera fakta. Det betyder att makthavare – av olika sorter och valörer – har oändliga möjligheter att indoktrinera oss!

Utan kunskaper är vi lätta offer för de som kontrollerar samhället och media. Utan egna kunskaper kan vi inte avslöja att makthavarna för oss bakom ljuset….vi förstår ofta  inte ens att vi blir lurade! Utan egna kunskaper om samhället och världen är vi lätta att skrämma och lätta att hetsa mot andra grupper och individer. Utan egna kunskaper är vi hänvisade till de ”sanningar” som presenteras för oss av dem som går över lik för att roffa åt sig så mycket de kan på vår bekostnad.

Utan egna kunskaper  tillåter vi makthavarna att besluta vilka tankar vi ska tänka!  Få ting skrämmer mig mer än att inte ens mina tankar skulle vara mina egna. Att tänka sig att våra tankar, känslor och handlingar styrs av egoistiska, giriga, beräknande människor för att de flesta av oss inte ids ifrågasätta ens de allra grymmast handlingar och absurdaste värderingar.  Vi tuggar och sväljer maktens  förvrängda värderingar. Tigande låter vi våra hjärnor våldtas. Makten överlistar oss och tvingar våra tankar i felande banor. Orden omkastas i deras  munnar till ett sjukt bakframspråk och bildar värderingspar – som i en ond saga förhäxas vi att tro  på lögnerna att grymhet, girighet, egoism och likgiltighet är det rättaoch riktiga. De beslutar till egan favör vad som är värdefullt och vad som ska föraktas. Vi väljer att tro deras lögner .  Vi stryper i tysthet vår hjärnas ljus. Vi dräper vår visa vägledare – samvetet. Vårt hjärtas eget kärleksbarn  – medkänslan – hugger vi ihjäl med 491 knivhugg –  ett förtvivlat ”crime of passion” för att slippa höra hjärtats anklagande gråt.. Allt detta gör vi mot oss själva, trots att sanningen – vår möjlighet till ett värdigt och kärleksfullt liv – lyser klart som en stjärna.  Ord omkastas i ett sjukt bakframspråk och bildar värderingspar – som i en ond saga förleds och förhäxas vi tro att grymhet, känslokyla, girighet och egoism är det rätta och riktiga

Jag vet att ni känner igen deras påståenden äveen om de vanligen inlindas för att lättare slinka in i våra sinnen.  ”Pengar är allt – människor intet. Nödvändigt hårt arbete är fult.-  att kontrollera och förnedra sjuka, arbetslösa, fattiga är fint.  Vara hemlös är fult – utnyttja hemlösa för egen vinning är ekonomiskt kreativt.  Medkänsla, empati och generositet är improduktiva sjukdomstillstånd – hat, misstänksamhet och förakt mot alla ”andra” är det livskraftigt överlägsna. Fredliga samhällen, samarbete och solidaritet är ouppnåeliga illusioner som  strider mot naturen  – krig däremot, är utveckling som leder till verklig frihet och sann demokrati. Rik = värdefull människa…..fattig = värdelös parasit. Laglydig = värderad, trovärdig och moraliskt högtstående. Kriminell = falsk, lat, oduglig och underlägsen. Att rikedomen kommer från laglig stöld och våldsamt maktmissbruk  spelar liten roll. Lagen är anpassad för att bana väg för de besuttnas övergrepp mot fattiga och det lagliga är oantastligt  – oavsett  vad som som är rätt ur moralisk och medmänsklig synpunkt. Brott är förkastligt – att hungriga hämtar mat ur en sopcontainer måste självklart straffas för lagbrottet – att stjäla andras soporna är ett allvarligt brott   – soporna tillhör alltid någon och denne ägare har tillfogats allvarlig skada av att hans sopor blivit någon annans räddning.

Vi går utan utan större protester i ledbandet. På sidorna stupar kamraterna -utslitna, gamla, barn, sjuka, handikappade m.fl. De orkar inte hålla takten i vansineskarusellen kapitalet kör snabbare och snabbare för högre vinst….De som snubblar eller sackar efter sparkas ut och försvinner sakta ur synfältet och snart ur minnet. ”Svaga” är tärande, de tillför inget och deras livsinsats är upplöst i den kollektiva glömskans dimma i samma stund de passerar gränsen som skiljer  närande från tärande.

De som allvarligt ifrågasätter det rådande tillståndet,, kämpar och blir till ett hot mot makthavarna, röjs ur vägen av samhällets repressionsapparat. På maktens sida står rättsväsendet, psykvården, socialtjänsten m.fl..och de omhändertar och korrigerar eller eliminerar mer än gärna de upproriska,  fattiga, förtvivlade, förnedrade. Framför allt bekämpas de beslutsamma, handlingskraftiga och modiga. De som vägrar lägga sig ner och dö i sin misär, utan i stället väljer att försvara sig och de sina på alla de sätt som står till buds. Några av de upproriska lämnas misshandlade och vanmäktiga på gatan fråntagna allt. De är varnande exempel för dem som snuddat vid tanken om motstånd. Makten pekar med hela handen -”Se hur det går om ni inte lyder oss! Vi äger makten! Tro inte ni kan trotsa oss!”

Makthavarnas lögner är just lögner och kan avslöjas av kunskap bygd på fakta. Som i ”Kejsarens nya kläder” kan de avslöjas av några som säger sanningen. Deras makt är orättfärdig! De har tillskansat sig makten genom falskspel och våld.

Vi kan, vi måste, ta tillbaka makten! Vi måst solidariskt sätta ner foten och visa att vi har fått nog! Vi kan ta makten! Vi är de rättmätiga förvaltarna av  makten! Vi är solidariska, samarbetande, kreativa och kunniga! Vi kan skapa ett jämlikt samhälle som låter människor utvecklas till sina bästa jag. Ett samhälle som inte tillåter utnyttjandet av människor, deras arbete eller kunskaper och som tryggar livet även för de som inte förmår delta i arbete! Vi kan skapa ett hållbart samhälle som lever i samklang med naturen! Vi kan utplåna vapnen och skapa fred på jorden och vi kommer att göra det – förr eller senare.

Vi  skall ta ledningen och makten!

Annonser

11 Responses to “Lärandets lov”


 1. 1 HEMIMAMMA mars 5, 2011 kl. 3:25 f m

  VI SKALL TA LEDNINGEN OCH MAKTEN!!

  • 2 kaoskatta mars 5, 2011 kl. 4:19 f m

   Så är det!

  • 3 skvitt mars 5, 2011 kl. 4:52 f m

   Visst, så är det!Kanonbra. Det fick du tumme för!/Skvitt

 2. 4 VragarVivianne mars 5, 2011 kl. 5:17 f m

  Makthavare har inte bara all förmåga att indoktrinera oss, utan även att manipulera folk i beroendeställning och spela fula spel. Liksom författare som Bertolt Brecht som är av högsta kvalitet och som har autonomitet som estetikens högsta matrix kanske vi samhällsmedboragre också lära oss att frigöra oss från auktoriteter genom eget självständigt tankesätt och lydnad utan underkastelse.

  • 5 skvitt mars 5, 2011 kl. 9:18 f m

   Helt rätt!Kram!/Skvitt

  • 6 kaoskatta mars 5, 2011 kl. 2:38 e m

   Trots att jag vet att jag utsätts för manipulation dagligen och stundligen av makthavare m.fl som vill ha min röst, mina pengar och mitt stöd till sådant jag absolut är emot, trots att jag vet det är det ibland svårt för mig att värja mig. Jag kommer på mig med att vilja äga helt onödiga saker som jag absolut inte behöver och egentligen inte vill ha Igår var jag och ena dottern och handlade, vi fick säga till varandra när vi hämtat det vi planerat att köpa. -”Blunda! Gå mot kassan!” Ett skämtsamt sätt att påminna varandra om att vi faktiskt inte behöver alla lockande saker, ijnte vill ha dem och dessutom inte har råd heller.För de som inte börjat genomskåda falskspelet måste det vara extremt svårt att värja sig. Jag är så påverkad trots medvetenheten jag har, att jag pratar med mig själv inne i huvudet…”Du har redan två par jeans! Du behöver inga fler! Du vet du är lurad” Det känns lite konstigt att inte helt naturligt känna och handla efter min övertygelse att jag inte ska köpa sånt jag inte behöver. Ibland märker jag det på att jag kan kläcka ur mig nåt helt tvärtemot vad jag tycker. Tex. När jag jobbade på fritids skulle vi köpa ett dockskåp. Vår pedagogik och våra mål var att flickor och pojkar ska kunna utvecklas som den unika person de är utan att tvingas in i begränsande könsroller. Vad slank ur min mun? Jodå….- ”Vi ska köpa ett dockskåp åt flickorna”. Samma stund jag hörde mig säga det tänkte jag ”Flickorna??Vad säger jag??”och så la jag till ”att pojkarna också naturligtvis skulle använda dockskåpet”. Sådana saker får en att förstå att man blir manipulerad utan att märka det.

  • 7 skvitt mars 5, 2011 kl. 7:06 e m

   Till kaoskatta:Vi har ett logiskt tänkande och ett intuitivt känslomässigt tänkande. Dessa två system kompletterar varandra och krockar ibland med varandra.—När det gäller våra könsroller och könsdifferenta tänkanden vet vi genom forskning att de är medfödda olikheter som inte i någon större utsträckning låter sig påverkas. Jämlikhet är så viktigt att vi alltid måste arbeta med det. Samhället utvecklas och det kommer alltid upp nya situationer där jämlikheten kan komma på skam. Men jämlikhet är inte att vara lika varandra, utan jämlika. Vi måste hålla isär detta. Könen fungerar olika. Könen har olika fungerande hjärnor och olika beteenden. Vi kan inte göra något åt det och ska inte ens försöka göra något åt det. Könens olika beteenden är uppenbara i djurvärlden och människan skiljer sig inte i detta avseende. De olika rollerna fyller sin funktion.Vi måste acceptera att vi är olika, men samtidigt skärpa oss att inte värdera dessa olikheter på sätt som kan diskriminera ett av könen.En kanske haltande liknelse som understryker vad jag menar:Motor och vingar på ett flygplan är väl mer olika varandra än någonting annat. Ska vi för den sakens skull försöka göra dem lika? Eller ska vi konstatera att de är precis lika viktiga för flygplanets funktion? Vi inser direkt att de är helt olika och lika viktiga!Jämlikhet och skillnad är alltså lika viktiga! Människan är sammansatt av två kön, lika viktiga, lika nödvändiga, men helt olika. De ska behandlas med samma respekt. De ska värderas lika, men inte tvingas till att bli lika!Könskamp är kontraproduktivt och kontrarevolutionärt. Det innebär inte att vi inte ska föra en kamp mot kvinnoförtryck, det innebär tvärt om att vi ska föra en kamp mot ALLT förtryck! Och den kampen måste vara internationell i solidaritetens anda. Kampen mot kvinnoförtryck måste nu inriktas på att kämpa för kvinnors lika rättigheter och lika värde i de delar av världen där kvinnoförtrycket är mest utbrett. Det måste ha högsta prioritet utan att vi för den skull tappar fokus på kvinnors situation här hemma.Vad beror kvinnoförtryck egentligen på? Den frågan måste vi fundera på och den frågan måste vi svara på. När vi har svaret, inser vi att kvinnoförtryck hänger intimt samman med en ojämlik fördelning av rikedom och med klassamhället oavsett hur detta klassamhälle ser ut. Det är tankegångar som måste utvecklas mer än vad som kan göras i en kommentar. Kanske det blir mitt bidrag på onsdag. Jag ska fundera på det, faktiskt.Alltså: dockskåp till flickorna och brandbilar till pojkarna är inte fel tänkt. Dockskåp till pojkarna och brandbilar till flickorna är däremot fel tänkt. Och att HINDRA pojkar som vill leka med dockor är lika fel som att hindra flickor att leka med brandbilar. Och det är lika fel att UPPMUNTRA flickor att leka med dockor och pojkar att leka med bilar.Barn måste få leva i sina egna roller och vi ska inte ifrågasätta deras val när de grundar sig på de medfödda könsrollerna. Vi måste inse att dessa könsrollsbeteenden tar sig vissa uttryck och är mer utpräglade hos vissa individer än hos andra. Vi måste också inse att dessa medfödda skillnader inte har något med kvinnoförtryck att göra. Kvinnoförtryck är helt igenom en politisk skapelse, förklädd i kulturens kläder. Alltså är det en ekonomisk-politisk uppgift att förändra samhället och de ekonomiska strukturerna om vi ska få bukt med könsdiskrimineringen!Till sist: tanken på könsbeteenden som något påverkbart i konformistisk riktning är att bejaka gamla tankar om att barn föds som oskrivna blad. Det är förlegat och saknar stöd i modern psykologisk forskning!/Skvitt

 3. 8 VragarVivianne mars 5, 2011 kl. 5:19 f m

  Det som han kan kan också vi, och då vi alla är olika kan vi också manifestera våra egna förmågor på bästa sätt, om vi frigör oss från allt möjligt destruktivt förtryck som kan göra en ”buljongtärning av en oxe”.

  • 9 skvitt mars 5, 2011 kl. 7:08 e m

   Kort sagt med samma innebörd som min långa utläggning! Kanske just ett bevis på könens olikheter. Kvinnor får ofta sagt all på en gång och män måste göra allt vattentätt och detaljerat för att vara säker på att det förstås.Suveränt sagt!/Skvitt

 4. 10 trerk mars 5, 2011 kl. 9:04 f m

  Jag tror att räkenskapens timme närmar sig för Reinfeldt och hans tre små lakejer! Vi skall besegra cynismen, vi skall ge dom svaga, sjuka och ungdomen hoppet åter!Tumme!

  • 11 skvitt mars 5, 2011 kl. 9:19 f m

   Jo, men det beror på oss, om vi kan sätta emot!Kamp!/Skvitt


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s
SOLIDARITETSTANKEN

Bloggarna på denna sida står var och en för innehållet i sina inlägg, och alla som skriver behöver inte ha samma åsikt i alla sakfrågor. Alla inlägg skall hålla en god och saklig ton.
.
Uppgifter bör i största mån verifieras med länkar.
.
Bloggarna har inte rätt att bli alltför personliga.
.
Bloggtroll, personliga påhopp, näthat eller andra icke adekvata kommentarer kommer inte att släppas fram. De som vill kommentera bör därför hålla sig till ämnet, för att kunna upprätthålla en seriös diskussion.
.
Gemensamt för alla som skriver på denna sida är att vi bl.a. värnar om alla människors rätt att få leva under goda förhållanden.
.
Vi är alla personer med åsikter åt vänster, och gör gemensam sak med att få den borgerliga regeringen bortvald 2014.
.
Bloggen är alltid öppen för fler intresserade skribenter som vill bidra till förändringarnas vindar. Vi kan aldrig bli för många. Vi söker bloggare med hjärtat till vänster, som vill ingå i vår gemenskap.
.
Vi vill återuppliva Solidaritetstanken, för alla människors lika värde och rättigheter... Gästskribenter är också välkomna med en förfrågan om att få deltaga med inlägg.
.
Alla skribenter på denna blogg har möjligheten att vara med och föra en dialog utifrån inläggen.I de fall en kommentar önskas besvaras av specifik skribent, så skall frågan riktas direkt till den avsedda.
.
Välkommen till en öppen debatt!

ARKIV

'
The Rainforest Site

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Gör sällskap med 15 andra följare

BLOGGSTATISTIK

 • 29,202 BESÖKARE
Annonser

%d bloggare gillar detta: