SOLIDARITETSTANKEN – Solidaritetens död? Vem är närmast sörjande?


imagesCA329XBO.jpgGOD AFTON!!

Nu har vi alltså dragit igång och samarbetet börjar ta sin form… Vi är nu fem bloggare, men har plats för fler, så anmälan tas emot =0)

NbH.jpgSOLIDARITETSTANKEN?! En tanke om Solidariteten… Vad är egentligen Solidaritet och finns den kvar i vårt samhälle? Vi här i tanken, vill alltså påstå att begreppet har stigmatiserats och begravts och anledningen till att vi startat detta samarbete är för att återuppväcke de grundläggande värderingar som en gång byggde det land, som vi alla tänker tillbaka på med stolthet…

Så då är det ganska naturligt att beskriva det egentliga begreppet först, eller hur? Källa WIKI:

Solidaritet (av latinets solidum, hela summan, kapitalet) innebär kollektivt att gemensamt ta ansvar för något, inbördes gemenskap, att i egenskap av del av en grupp verka hänsynsfullt utan egenintresse för denna grupps bästa.

Som juridisk term avseende ett förhållande, i synnerhet borgensman, gäldenär, eller delägare, där en gemenskap är av den arten att den ena har rätt att den andra parten fullföljer sina förpliktelser odelat.

Som politisk term fundamental för socialismen, se till exempel solidarisk lönepolitik. Ej att förväxla med lojalitet, då etymologin för ”solidaritet” anger en ekonomisk aspekt. Global solidaritet avser bekämpning av fattigdom i länder, ej gällande individer.

Solidaritetsrörelser kallas en typ av organisationer som vill stödja folk som bekämpar förtryckare. Mest kända är de organisationer som stött nationella rörelser som gjort motstånd mot de europeiska kolonialmakterna. Exempel är stödet för algeriernas kamp mot Frankrike på 1950-talet, FNL-rörelsens och andra Indokinarörelsers stöd för vietnamesernas kamp mot USA under Vietnamkriget på 1960- och 1970-talet (I Sverige Svenska Vietnamkommittén och De förenade FNL-grupperna) liksom Afrikagruppernas stöd till frihetsrörelserna i Mocambique och Angola och kampen mot apartheid i Sydafrika.

När det gäller Latinamerika har solidaritetsrörelserna framförallt verkat till stöd för revolutionens Nicaragua(bland annat via Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua) och kampen mot Pinochetregimen i Chile och andra USA-stödda fascistiska regimer i Syd- och Centralamerika, huvudsakligen under 1970-talet och början av 1980-talet. Palestinagrupperna stöder palestiniernas kamp mot Israels ockupation.

Mot bakgrund av de ökande kunskaperna om jordens begränsade resurser verkar en del organisationer för ändra livsstil i de rika länderna och för rättvis fördelning av resurser. Dit hör bland annat Attac och Framtiden i våra händer. För övrigt är det inte alltid någon skarp gräns mellan solidaritetsrörelser och fredsrörelsen och miljörörelsen. En del organisationer som börjat som solidaritetsorganisationer har blivit renodlade biståndsorganisationer.

26f3729164d63cc6.jpegUnder 1990-talet började en del solidaritetsgrupper anordna demonstrationer i samband med bl.a. Världsbankens och Världshandelsorganisationens (WTO) olika sammankomster. Viss släktskap med solidaritetsrörelserna har alternativrörelsen

Proletär internationalism är vad kommunister kallar sin internationella solidaritet, stöd till arbetarkamp i kapitalistiska länder, nationella befrielserörelser i tredje världen samt länder som hävdar sin nationella suveränitet gentemot imperialism. Kommunisterna framhäver att arbetare världen över har mer gemensamt med sina utländska klassbröder än med sin egna borgarklass. Den proletära internationalismen har alltid varit framträdande i den kommunistiska rörelsen. Redan i ”Det Kommunistiska Partiets manifest” avslutar Marx och Engels med de berömda orden Proletärer i alla länder, förena er!”, vilket idag ofta uppdateras till ”Proletärer och förtryckta folk i alla länder, förena er!”

GOD AFTON!!

Annonser

43 Responses to “SOLIDARITETSTANKEN – Solidaritetens död? Vem är närmast sörjande?”


 1. 1 HEMIMAMMA februari 10, 2011 kl. 6:07 e m

  *SORGEMUSIK*

 2. 2 Maria_Anna februari 10, 2011 kl. 6:17 e m

  Vill säga och säger (hmm…skriver): Fan vad NI är bra!!! Hoppas fler hoppar på här!Tack är väl det minsta man kan säga!!*sörjer*

  • 3 HEMIMAMMA februari 10, 2011 kl. 6:25 e m

   Kanske du?Tanken är att Solidariteten skall förena oss och få oss att bli starka tillsammans =0)*Tröstande hemikram*

 3. 4 pelle februari 10, 2011 kl. 6:21 e m

  Solidariteten kan väl inte vara död?? vad skall vi då återuppväcka???men jag förstårså väl din tankekram

  • 5 HEMIMAMMA februari 10, 2011 kl. 6:24 e m

   Man kan inte återuppväcka det som lever… Kan du inte din Bibel Pelle?Hemikram

 4. 6 trerk februari 10, 2011 kl. 8:33 e m

  Nej, vi kan inte låta Solidariteten dö. Och det kommer den inte heller, detta eftersom vi är många som vet vad Solidaritet med dom svaga och sjuka är. Alliansens snedvridna fördelningspolitik kommer att bli Alliansens död. Inte Moderaternas, men väl Alliansens.

  • 7 HEMIMAMMA februari 10, 2011 kl. 10:14 e m

   Jag hoppas att du har rätt… Välkommen till samarbetet broder Trerk!Hemikramar ♥

 5. 8 Pluppa februari 10, 2011 kl. 11:34 e m

  Intressant i sammanhanget är att det väl egentligen bara är vänsterpartiet som använts sig av ordet.Det var bl.a därför jag blev ”nästan förbannad” när Mona Sahlin började använda sig av ordeti valrörelsen och nu har dom visst glömt bort ordet igen ;-)Solidaritet med andra är för mig oerhört viktigt.Borgarna vet inte vad ordet betyder!Bra inlägg!!!

  • 9 HEMIMAMMA februari 11, 2011 kl. 4:58 f m

   För mig är det heligare än Gud själv =0)Tack Pluppa!Hemikram ♥

 6. 10 skvitt februari 11, 2011 kl. 5:12 f m

  Hej!Jag reagerar nästan som Pavlos hundar, reflexmässigt, när ”solidarisk lönepolitik” kommer på tal. Här måste jag polemisera med dig, HEMIMAMMA!Rudolf Meidners ”solidariska lönepolitik” kan väl ändå inte ha med socialism att göra – tvärt om! Det enda den sortens politik för med sig är att hålla tillbaka lönerna och därmed löneglidningen. Löneglidning är ju det som höjer lönerna, inte förhandlingar om lönerna. Förhandlingarna är ett spel för galleriet och ger i lättlurade arbetares ögon en legitimitet åt facket, vilket därmed behåller medlemmar, som i sin tur betalar medlemsavgifter, vilka i sin tur finansierar stora delar av det socialdemokratisk partiet. Skvitt kan inskjuta att han inte svalt betet och därmed ej heller någonsin har varit fackligt ansluten. En fackförening måste vara en kamporganisation, annars har den inget existensberättigande.Om löneglidningen är stor kan förhandlarna inte komma överens om låga löneavtal . Och just stora löneglidningar var kraftigt kritiserat i samband med 70-talets löneförhandlingar. Den ”solidariska lönepolitiken” hade som syfte att undanröja detta för förhandlarna så irriterande inslag i lönebildningen så att avtal kunde slutas på en lägre nivå!Senare, på 80-talet, talades det mycket, om att höga lönepåslag ”bara ger luft i plånboken”, Mona Sahlins och Göran Perssons vid den här tiden mantra, inte minst inför Kommunals lönekrav! Det var dock väldigt få som svalde den lögnen.Eftersom arbetsköparna konkurrerar sinsemellan om arbetskraften måste låglönebranscherna följa efter. De mest vinstgivande företagen och branscherna drev upp lönerna över avtalen och de mindre vinstgivande företagen och branscherna knorrade eftersom de tyckte att de saknade marginaler att följa med i denna konkurrens om bristvaran (arbetskraft) i en tid då sysselsättningsgraden var väldigt hög (tillgång och efterfråga).Den ”solidariska lönepolitiken” var alltså ett lömskt angrepp på arbetarnas lönevillkor och chans till reell löneutveckling.- – -Rudolf Meidner var även en av männen bakom löntagarfonderna, med vilka det påstods att arbetarklassen på sikt skulle ta över den ekonomiska makten från kapitalet. Att den tanken var totalt befängd visade sig ju ganska snabbt. Marxister insåg genast att idén var dödfödd. Avsikten med dessa fonder var knappast den som presenterades utåt och officiellt. Snarare handlade det om att utmana en allt mer radikal arbetarklass och mota tillbaka den in i reformismens meningslösa träsk. Varför Kjell-Olof Feldt var emot är för mig ännu en gåta (”Löntagarfonder – djävla skit, men nu har vi baxat dem ända hit!” – nynnat i riksdagen och uppfångat av en mikrofon och därefter blev en klassiker). Han hade ju inget emot att sänka ATP-systemet när det stod klart att det på 2000-talet skulle kosta ”för mycket” (läs: ge oss en skälig pension)!Fonderna upplöstes på ett skandalöst sätt. Medan de fanns räknades de in lönepotten och var alltså pengar som arbetarna avstod från i löneutrymmet. Pengarna fördes först i Allemansfonderna och senare fördes de över som riskvilligt kapital och därmed hade de slutgiltigt stulits från arbetarna, genom en uppgörelse mellan den dåvarande borgerliga regeringen och socialdemokraterna./Skvitt

  • 11 HEMIMAMMA februari 11, 2011 kl. 6:55 f m

   Du är en tillgång med all din kunskap även om de gör att du tar för majoriteten ovanliga politiska ställningstaganden….

 7. 12 skvitt februari 11, 2011 kl. 5:47 f m

  En solidaritesaktion av det mera lyckade slaget:I kampen mot apartheidregimen i Sydafrika kan jag som kuriosa nämna en lyckad kampanj som ISAK (IsoleraSydAfrikaKommittén) stod för. Det är en metod som skulle kunna användas än i dag, till exempel mot Israel.Man gick in ett större antal aktivister i livsmedelsbutiker som sålde sydafrikanska varor. Man letade upp varan. Man lade den på botten av kundvagnen. Därefter fyllde man hela kundvagnen med varor. En (1) vara av varje sort. Populärt var att lägga i varor som var ömtåliga för uppvärmning. Glass var allra känsligast så klart och man valde den dyraste så klart.Mjölk, grädde, fryst färdigmat och så vidare, lades också i vagnen. Och man plockade medvetet varor från alla håll i butiken.Därefter baxade man sina överfulla kundvagnar till kassorna. En aktivist och kundvagn per kassa. Sen kom det, skratta nu!Vara efter vara lades upp på bandet. Kassörskan slog in vara efter vara på sin kassaapparat. Sist kom varan från från Sydafrika.Precis när kassörskan skulle slå in även denna, tog aktivisten upp varan i sin hand, läste lite på den och utbrast: ”Men den här kommer ju från Sydafrika! Säljer ni varor därifrån? Då ska jag inte handla i den här butiken mera!”Därefter gick aktivisten, givetvis utan att betala. Och detsamma hände i de övriga kassorna. Det tog timmar att plocka tillbaka all varor och glassen smälte. Det blev totalkaos i kassorna och jäktade fredagskunder som hade storhandlat föredrog att lämna sina vagnar och handla på andra ställen. En del gjorde det som en sympatiåtgärd och i solidaritet med Sydafrikas folk. Andra gjorde det för att det gick snabbare att gå till en annan butik eftersom kassörskorna blev upptagna med att plocka undan alla varorna!Resultatet blev att varorna snabbt försvann från sortimentet!/skvitt

  • 13 HEMIMAMMA februari 11, 2011 kl. 6:58 f m

   Strålande =0) En verkligt hoppingivande anekdot. =0)Hemikram

  • 14 kaoskatta februari 11, 2011 kl. 8:33 f m

   Det var smart och nåt att komma ihåg för framtiden.

  • 15 skvitt februari 11, 2011 kl. 8:47 f m

   Det kan säkert göras fler gånger, ja!/Skvitt

 8. 16 skvitt februari 11, 2011 kl. 5:54 f m

  ”Kommunisterna framhäver att arbetare världen över har mer gemensamt med sina utländska klassbröder än med sin egna borgarklass. Den proletära internationalismen har alltid varit framträdande i den kommunistiska rörelsen. Redan i ‘Det Kommunistiska Partiets manifest’ avslutar Marx och Engels med de berömda orden ‘Proletärer i alla länder, förena er!’, vilket idag ofta uppdateras till ‘Proletärer och förtryckta folk i alla länder, förena er!’Visst är det så, även om det inte finns skäl att ”uppdatera”!Det är ett mycket bra inlägg, men med den reservation jag har när det gäller ”solidarisk lönepolitik”.Kram på dig!/Skvitt

  • 17 HEMIMAMMA februari 11, 2011 kl. 6:59 f m

   Tack =0)

 9. 18 skvitt februari 11, 2011 kl. 7:04 f m

  Hemimamma!Jag tar de logiska ställningstaganden.Kram/Skvitt

  • 19 HEMIMAMMA februari 11, 2011 kl. 7:06 f m

   *LER STORT*

 10. 20 skvitt februari 11, 2011 kl. 7:06 f m

  Jag fick svara om på kommentaren eftersom jag stavade fel på just ”HEMIMAMMA”. Shit happens!Kram i alla fall!/Skvitt

  • 21 HEMIMAMMA februari 11, 2011 kl. 7:47 f m

   Det är mänskligt att fela och att felstava och är inte värt att hänga upp sig på…

 11. 22 skvitt februari 11, 2011 kl. 7:07 f m

  Anekdot?Så gjorde de!Kram igen!/Skvitt

  • 23 HEMIMAMMA februari 11, 2011 kl. 7:48 f m

   Ja, men att du återberättar historien så här många år senare gör det till en anekdot =0)Hemikram

 12. 24 skvitt februari 11, 2011 kl. 7:07 f m

  Jag gillar när du ler!/Skvitt

  • 25 HEMIMAMMA februari 11, 2011 kl. 7:50 f m

   Jag gillar när du dissekerar politiska argument =0)

 13. 26 skvitt februari 11, 2011 kl. 7:15 f m

  Om att ”uppdatera”.När man lägger till ”och förtryckta” så inför man ett diffust begrepp som bara är ägnat att förvilla. Skulle det alltså finnas förtryckta som inte är i avsaknad av produktionsmedel – förtryckta kapitalister?Vi måste värja oss för sådana lömska attacker och fråga oss: vad vill de som inför sådana ”uppdateringar”? Vems intressen tjänar de? Varför tummar de på det enda verktyg vi har: vår användbara politiska vetenskap?Fundera på det!/Skvitt

  • 27 HEMIMAMMA februari 11, 2011 kl. 7:51 f m

   Jag funderar så det knakar och kan bara instämma i ditt kritiska tankesätt.Som du sagt vid tidigare tillfälle makten genom språket.

 14. 28 skvitt februari 11, 2011 kl. 7:22 f m

  Det finns många fallgropar och attacker på vår ideologi!Det gäller att se upp ordentligt med fienden! Den är välinformerad och skicklig!/Skvitt

  • 29 HEMIMAMMA februari 11, 2011 kl. 7:47 f m

   AMEN!

 15. 30 skvitt februari 11, 2011 kl. 8:15 f m

  ”Det är mänskligt att fela och att felstava och är inte värt att hänga upp sig på…”Citat HEMIMAMMA strax ovan.Mitt svar:Hädanefertr ska jog barra stavva fell för at vissa attt jag ärr mäsklig!;-)/Skvitt

  • 31 HEMIMAMMA februari 11, 2011 kl. 8:59 f m

   Bara våra argument håller för granskning…

  • 32 skvitt februari 11, 2011 kl. 7:40 e m

   Våra (vänsterns) argument är de enda värda att lyssna på! En av de få bestående sanningar som finns. Inte nog överklassen borde lyssna innan det är för sent för den! Innan vi börjar stjäla yxor! :-)/Skvitt

 16. 33 skvitt februari 11, 2011 kl. 8:18 f m

  ”Jag gillar när du dissekerar politiska argument =0)”Citat HEMIMAMMA strax ovan:Mitt svar: Jag är obducent!:-)/Skvitt

  • 34 HEMIMAMMA februari 11, 2011 kl. 8:56 f m

   Bra att ha adekvat rättsmedicinsk personal när brottet skall utredas….

  • 35 skvitt februari 11, 2011 kl. 7:44 e m

   När det är dags att vända historiens blad finns många som jag gärna dissekerar levande. Det är väl sådana man kallar ”dissedenter”?”Har vi några dissidenter att dissekera?”:-)))/Skvitt

 17. 36 skvitt februari 11, 2011 kl. 8:19 f m

  Makten genom språket, Yes Sir!Alla knep tillgrips av den välorganiserade fienden!Kamp!/Skvitt

  • 37 HEMIMAMMA februari 11, 2011 kl. 8:57 f m

   Yes MAM bäste Mäster Skvitt!Hemikamp!

 18. 38 Sjukisbloggen februari 11, 2011 kl. 8:28 f m

  Härligt ord som jag nästan glömt bort : solidaritet! Ett av samhällets måsten som krävs för att inte allt ska gå i kras. Jag tar med mig ordet och kommer inte låta det falla i glömska en gång till.

  • 39 skvitt februari 11, 2011 kl. 8:42 f m

   Det kan jag aldrig tro att du låtit det falla i glömska!Kram på dig!/Skvitt

 19. 40 skvitt februari 11, 2011 kl. 8:46 f m

  ”Det var smart och nåt att komma ihåg för framtiden.”Citat Kaoskatta strax ovan.Svar:Det kan säkert göras fler gånger, ja!/Skvitt

 20. 41 kaoskatta februari 11, 2011 kl. 8:54 f m

  ”Proletärer och förtryckta folk förena er” syftar på den lite modernare betydelsen av ordet proletär dvs. lönearbetare utan produktionsmedel. Lönearbete är inte så vanligt i stora delar av världen där folk inte släpps in i arbetslivet. De är småbönder, har minimala egna företag eller försörjer sig på att samla ex. metall eller tigger sig fram. Det är de som är ”förtryckta folk” (som jag förstår det). De folk som lever i ockuperade länder är också förtryckta.. Förtryckta i största allmänhet får väl alla möjliga grupper räknas till bl.a. handikappade, ursprungsbefolkningar, sjuka, gamla, barn, romer, homosexuella och hbtpersoner, m.fl. Jag tror att uttrycket kom till för att inkludera alla som förtrycks av kapitalismen, så att inte onödiga motsättningar skapas mellan grupper, med i grunden gemensamma intressen av en jämlik och solidarisk värld. ”Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta” – ett ordspråk som visar vikten av att granska sina egna och varandras argument och ge feedback. Genom samtal (talade och skrivna) utvecklas tankarna och därmed blir vi bättre rustade för kampen för solidaritet.Nu ska jag rusa till bussen. Ha en bra dag.

  • 42 HEMIMAMMA februari 11, 2011 kl. 9:01 f m

   Bra tillrättaläggande!Hemikram ♥

 21. 43 Debattlust februari 17, 2011 kl. 11:09 f m

  Tyvärr har dagens alliansregering försökt döda solidariteten i politiken, men jag hoppas och tror att den lever kvar i människors hjärtan. Vilket denna blogg är ett bevis på! Vi som har kvar solidariteten behöver ena oss, visa att vi finns. Min ork är begränsad just nu då jag snart går till dag 180 i min sjukskrivning och har fullt upp med att orka det. Men jag är med er ska du veta! I mitt hjärta! Önskar så att jag hade ork att protestera starkare… kanske snart en dag…


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s
SOLIDARITETSTANKEN

Bloggarna på denna sida står var och en för innehållet i sina inlägg, och alla som skriver behöver inte ha samma åsikt i alla sakfrågor. Alla inlägg skall hålla en god och saklig ton.
.
Uppgifter bör i största mån verifieras med länkar.
.
Bloggarna har inte rätt att bli alltför personliga.
.
Bloggtroll, personliga påhopp, näthat eller andra icke adekvata kommentarer kommer inte att släppas fram. De som vill kommentera bör därför hålla sig till ämnet, för att kunna upprätthålla en seriös diskussion.
.
Gemensamt för alla som skriver på denna sida är att vi bl.a. värnar om alla människors rätt att få leva under goda förhållanden.
.
Vi är alla personer med åsikter åt vänster, och gör gemensam sak med att få den borgerliga regeringen bortvald 2014.
.
Bloggen är alltid öppen för fler intresserade skribenter som vill bidra till förändringarnas vindar. Vi kan aldrig bli för många. Vi söker bloggare med hjärtat till vänster, som vill ingå i vår gemenskap.
.
Vi vill återuppliva Solidaritetstanken, för alla människors lika värde och rättigheter... Gästskribenter är också välkomna med en förfrågan om att få deltaga med inlägg.
.
Alla skribenter på denna blogg har möjligheten att vara med och föra en dialog utifrån inläggen.I de fall en kommentar önskas besvaras av specifik skribent, så skall frågan riktas direkt till den avsedda.
.
Välkommen till en öppen debatt!

ARKIV

'
The Rainforest Site

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Gör sällskap med 15 andra följare

BLOGGSTATISTIK

 • 29,202 BESÖKARE
Annonser

%d bloggare gillar detta: